Archív ÚD 2006

93/06

- vyvěšeno: 21.12.2006, staženo: 01.02.2007
Plán využití UVZ Libavá na měsíc leden 2007

92/06

- vyvěšeno: 15.12.2006, staženo: 31.01.2007
Upozornění pro majitele a uživatele pozemků v obci na dodržování povinností vyplývajících ze z.č. 458/2000 Sb. - ořez stromů

91/06

- vyvěšeno: 15.12.2006, staženo: 02.01.2007
Provoz na OÚ Velký Újezd v prosinci 2006

90/06

- vyvěšeno: 13.12.2006, staženo: 02.01.2007
Pozvánka na 2. zasedání ZO na 20. 12. 2006, včetně příloh č.1,1a),2,3 a 4

90/06

- vyvěšeno: 13.12.2006, staženo: 02.01.2007
příloha č. 5 - list 1. pozvánky na ZO na 20.12.2006

90/06

- vyvěšeno: 13.12.2006, staženo: 02.01.2007
příloha č. 5 - list 2. faktura č. 12 Miček

90/06

- vyvěšeno: 13.12.2006, staženo: 02.01.2007
příloha č. 5 - list 3. - faktura č. 13 Miček

90/06

- vyvěšeno: 13.12.2006, staženo: 02.01.2007
příloha č. 5 - list 4. faktura č. 20 Miček

90/06

- vyvěšeno: 13.12.2006, staženo: 02.01.2007
příloha č. 5 - list 5. faktura č. 2006010146 Hlaváček

90/06

- vyvěšeno: 13.12.2006, staženo: 02.01.2007
příloha č. 5 - list 6. faktura č. 10 SOU

90/06

- vyvěšeno: 13.12.2006, staženo: 02.01.2007
příloha č. 6 - oznámení o kácení dřevin (strana druhá)

90/06

- vyvěšeno: 13.12.2006, staženo: 02.01.2007
příloha č. 6 - oznámení o kácení dřevin (strana první)

90/06

- vyvěšeno: 13.12.2006, staženo: 02.01.2007
příloha č. 7 - titul "městys"

90/06

- vyvěšeno: 13.12.2006, staženo: 02.01.2007
příloha č. 8 - oprava varhan

90/06

- vyvěšeno: 13.12.2006, staženo: 02.01.2007
příloha č. 9 - návrhy zastupitelů za SZ

89/06

- vyvěšeno: 08.12.2006, staženo: 02.01.2007
Návrh rozpočtu mikroregionu Bystřička na rok 2007

88/06

- vyvěšeno: 05.12.2006, staženo: 02.01.2007
Návrh Rozpočtu na r. 2007 a Rozpočtový výhled na období 2008 - 2009

87/06

- vyvěšeno: 01.12.2006, staženo: 02.01.2007
15. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - středa 13. 12. 2006

86/06

- vyvěšeno: 01.12.2006, staženo: 02.01.2007
Plán Využití UVZ Libavá na měsíc prosinec 2006

xx/06

- vyvěšeno: 22.11.2006, staženo: 08.12.2006
Veřejná vyhlášky -oznámení o zahájení územního řízení (kanalizace a ČOV Daskabát)

xx/06

- vyvěšeno: 16.11.2006, staženo: 08.12.2006
Veřejná vyhláška FÚ Olomouc - uložení daňové písemnosti (APSTOR)

xx/06

- vyvěšeno: 09.11.2006, staženo: 13.07.2007
82/06 Upozornění na zánik platnosti povolení k nakládání s vodami (odběry povrch.a podz.vod a povolení k vyp.odpad. vod do ...)

xx/06

- vyvěšeno: 09.11.2006, staženo: 01.12.2006
Zápis z 1. - ustavujícího zasedání ZO včetně usnesení - z 3. 11. 2006

xx/06

- vyvěšeno: 25.10.2006, staženo: 09.11.2006
Pozvánka na ustavující zasedání ZO na 3. 11. 2006 s přílohami

xx/06

- vyvěšeno: 24.10.2006, staženo: 01.12.2006
Plán využití UVZ VVP Libavá - Listopad 2006

xx/06

- vyvěšeno: 23.10.2006, staženo: 15.11.2006
Příloha č. 1 k zápisu o výsledku voleb do ZO - strana 4

xx/06

- vyvěšeno: 23.10.2006, staženo: 15.11.2006
Příloha č. 1 k zápisu o výsledku voleb do ZO - strana 5

xx/06

- vyvěšeno: 23.10.2006, staženo: 15.11.2006
Zápis o výsledku voleb do ZO - strana 1

xx/06

- vyvěšeno: 23.10.2006, staženo: 15.11.2006
Zápis o výsledku voleb do ZO - strana 2

xx/06

- vyvěšeno: 23.10.2006, staženo: 15.11.2006
Zápis o výsledku voleb do ZO - strana 3

xx/06

- vyvěšeno: 21.10.2006, staženo: 23.10.2006
Zápis o výsledku voleb do ZO (předb. výsl.) - strana 1

xx/06

- vyvěšeno: 21.10.2006, staženo: 23.10.2006
Zápis o výsledku voleb do ZO (předb. výsl.) - strana 2

xx/06

- vyvěšeno: 21.10.2006, staženo: 23.10.2006
Zápis o výsledku voleb do ZO (předb. výsl.) - strana 3

xx/06

- vyvěšeno: 10.10.2006, staženo: 26.10.2006
Usnesení z 23. zasedání ZO Velký Újezd konaného dne 2. 10. 2006

xx/06

- vyvěšeno: 10.10.2006, staženo: 26.10.2006
Zápis z 23. zasedání ZO Velký Újezd, konaného dne 2. 10. 2006

xx/06

- vyvěšeno: 09.10.2006, staženo: 15.11.2006
Veřejná vyhláška o oznámení projednávání návrhu konceptu řešení ÚP velkého územního celku Ol.kraje .. a návrh Zásad ...

xx/06

- vyvěšeno: 25.09.2006, staženo: 10.10.2006
Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce 2. 10. 2006

xx/06

- vyvěšeno: 20.09.2006, staženo: 15.11.2006
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc říjen 2006

xx/06

- vyvěšeno: 20.09.2006, staženo: 10.10.2006
Připomínkové řízení k jízdním řádům autobusové dopravy

xx/06

- vyvěšeno: 11.09.2006, staženo: 10.10.2006
Nařízení KVS č. 17/2006 - varroaza včel

xx/06

- vyvěšeno: 04.09.2006, staženo: 09.10.2006
Nabídka pozemků určených k převodu podle zák. č. 95/1999 Sb. - § 7

xx/06

- vyvěšeno: 04.09.2006, staženo: 21.09.2006
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 13. 9. 2006

xx/06

- vyvěšeno: 30.08.2006, staženo: 09.10.2006
Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek

xx/06

- vyvěšeno: 25.08.2006, staženo: 04.09.2006
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2006 (2.9.2006)

xx/06

- vyvěšeno: 22.08.2006, staženo: 10.10.2006
Plán využítí UVZ VVP Libavá na měsíc září 2006

xx/06

- vyvěšeno: 21.08.2006, staženo: 23.10.2006
Informace k volbám do zastupitelstva obce 20. a 21. 10. 2006 (počet čl. OVK/vol.okrsek/zapisovatel/doba a místo voleb)

xx/06

- vyvěšeno: 16.08.2006, staženo: 25.09.2006
Otevřený dopis hejtmanům krajů, primátorům a starostům měst a obcí (raketová základna USA)

xx/06

- vyvěšeno: 07.08.2006, staženo: 11.09.2006
Dražební vyhláška

xx/06

- vyvěšeno: 07.08.2006, staženo: 22.08.2006
Informace o povinnostech při registraci kandidátních listin u voleb do zastupitelstev obcí 2006

xx/06

- vyvěšeno: 02.08.2006, staženo: 22.08.2006
Informace k volbám do zastupitelstev obcí dne 20. a 21. 10. 2006

xx/06

- vyvěšeno: 02.08.2006, staženo: 22.08.2006
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 12/2006 ze dne 20. 7. 2006 (mor včelího plodu)

xx/06

- vyvěšeno: 02.08.2006, staženo: 22.08.2006
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2006 ze dne 24. 7. 2006 (mor včelího plodu - zrušení)

xx/06

- vyvěšeno: 02.08.2006, staženo: 22.08.2006
Sdělení registračního místa pro volby 2006

xx/06

- vyvěšeno: 24.07.2006, staženo: 22.03.2007
57/06 Povinné přílohy k daňovému přiznání

xx/06

- vyvěšeno: 21.07.2006, staženo: 10.10.2006
Hasiči radí lidem, jak zabránit zbytečnému požáru

xx/06

- vyvěšeno: 21.07.2006, staženo: 04.09.2006
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc srpen 2006

xx/06

- vyvěšeno: 10.07.2006, staženo: 10.10.2006
Vydávání údajů o poloze vedení komunikační sítě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

xx/06

- vyvěšeno: 28.06.2006, staženo: 21.07.2006
12. veřejné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje - 3.7.06

xx/06

- vyvěšeno: 28.06.2006, staženo: 21.07.2006
Usnesení z 22. zasedání ZO V. Újezd z 21. 6. 2006

xx/06

- vyvěšeno: 28.06.2006, staženo: 21.07.2006
Zápis z 22. zasedání ZO Velký Újezd z 21. 6. 2006

xx/06

- vyvěšeno: 22.06.2006, staženo: 02.08.2006
Pláv využití UVZ VVP Libavá na měsíc červenec 2006

xx/06

- vyvěšeno: 14.06.2006, staženo: 22.06.2006
Pozvánka na 22. zasedání ZO dne 21. 6. 2006

xx/06

- vyvěšeno: 06.06.2006, staženo: 22.06.2006
1. Závěrečný účet obce V.Újezd za r.2005 a 2. Výroční zpráva o hospodaření školy v r.2005, čerp. soc.fondu

xx/06

- vyvěšeno: 06.06.2006, staženo: 22.06.2006
Nařízení KVS pro Ol. kraj č. 7/2006 z 5.6.2006 o zruš.mim.vet.opatř. proti neb.nák.-moru včelího plodu

xx/06

- vyvěšeno: 06.06.2006, staženo: 22.06.2006
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velký Újezd, IČ 00299677 za rok 2005

xx/06

- vyvěšeno: 05.06.2006, staženo: 22.06.2006
11. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 19.6.2006

xx/06

- vyvěšeno: 05.06.2006, staženo: 22.06.2006
Nařízení KVS pro Olomoucký kraj č. 6/2006 ze dne 29.5.2006 o zruš. mimoř.vet.opatř.proti neb.nákaze-moru včelího plodu

xx/06

- vyvěšeno: 05.06.2006, staženo: 28.06.2006
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. 6. 2006 ve vol. okrsku Velký Újezd

xx/06

- vyvěšeno: 24.05.2006, staženo: 22.06.2006
Plán využití UVZ VVP Libavá - červen 2006

xx/06

- vyvěšeno: 24.05.2006, staženo: 22.06.2006
Závěrečný účet mikroregionu Bystřička za rok 2006

xx/06

- vyvěšeno: 18.05.2006, staženo: 06.06.2006
Nařízení KVS pro Olomoucký kraj, č.2/2006 z 16. 5. 2006 o mimořádných vet.opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - morem včelího plodu

xx/06

- vyvěšeno: 17.05.2006, staženo: 30.05.2006
10. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

xx/06

- vyvěšeno: 17.05.2006, staženo: 06.06.2006
Příprava jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy na období 2006/2007

xx/06

- vyvěšeno: 16.05.2006, staženo: 06.06.2006
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2006

xx/06

- vyvěšeno: 15.05.2006, staženo: 05.06.2006
Oznámení o době a místě konání voleb

xx/06

- vyvěšeno: 10.05.2006, staženo: 30.05.2006
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se ruší některé obecné závazné vyhlášky

xx/06

- vyvěšeno: 09.05.2006, staženo: 24.10.2006
Prodej: Nebytové prostory + bydlení; rodinná vila s nebytovými prostorami a bytovou jednotkou v centru obce Velký Újezd

xx/06

- vyvěšeno: 09.05.2006, staženo: 24.10.2006
Prodej: Nebytové protory ve Velkém Újezdě (ordinace, výdejna léků, SOU)

xx/06

- vyvěšeno: 05.05.2006, staženo: 30.05.2006
Usnesení z 21. zasedání ZO Velký Újezd

xx/06

- vyvěšeno: 04.05.2006, staženo: 24.05.2006
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Velký Újezd z 26. 4. 2006

xx/06

- vyvěšeno: 27.04.2006, staženo: 15.05.2006
Veřejná vyhláška, Rozhodnutí, "Výstavby BD a RD Za školou - 1. etapa "A" - část BD, vč. ...", obj. SO 7 Komunikace a terénní úpravy

xx/06

- vyvěšeno: 24.04.2006, staženo: 24.05.2006
Plán využití UVZ VVP Libavá měsíc květen 2006

xx/06

- vyvěšeno: 24.04.2006, staženo: 06.06.2006
Varování Hasičského záchranného sboru

xx/06

- vyvěšeno: 21.04.2006, staženo: 10.05.2006
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - "výstavba BD a RD za školou" 1. etapa"A" část BD vč. napojení na inž. sítě

xx/06

- vyvěšeno: 19.04.2006, staženo: 27.04.2006
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce V. Újezd - na středu 26. 4. 2006 od 18.00 hodin

xx/06

- vyvěšeno: 19.04.2006, staženo: 09.05.2006
Rozhodnutí - veřejná vyhláška "Bytový dům U školy - Velký Újezd" - kanalizace

xx/06

- vyvěšeno: 19.04.2006, staženo: 09.05.2006
Rozhodnutí (stavební povolení) "Bytový dům U školy - Velký Újezd" - vodovod

xx/06

- vyvěšeno: 13.04.2006, staženo: 10.05.2006
Nařízení obce č. 1/2006

xx/06

- vyvěšeno: 05.04.2006, staženo: 19.04.2006
Nabídka pronájmu nebyt. prostor - obchod se smíšeným zbožím a kantýny ve Městě Libavé

xx/06

- vyvěšeno: 31.03.2006, staženo: 19.04.2006
9. veřejné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje - pozvánka

xx/06

- vyvěšeno: 31.03.2006, staženo: 05.06.2006
Informace k volbám do PS P ČR, které se uskuteční 2. a 3. 6. 2006

xx/06

- vyvěšeno: 29.03.2006, staženo: 13.04.2006
Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením-BD, objekt SO 7 - komunikace

xx/06

- vyvěšeno: 27.03.2006, staženo: 13.04.2006
Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením - Eurogasper a.s.

xx/06

- vyvěšeno: 16.03.2006, staženo: 10.05.2006
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc duben 2006

xx/06

- vyvěšeno: 07.03.2006, staženo: 12.04.2006
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání formou veřejné vyhlášky - bytový dům -kanalizace

xx/06

- vyvěšeno: 07.03.2006, staženo: 12.04.2006
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání formou veřejné vyhlášky - bytový dům -vodovod

xx/06

- vyvěšeno: 01.03.2006, staženo: 03.04.2006
Nabídkové řízení - záměr obce pronajmout pozemky v k.ú.Velký Újezd a Daskabát k zemědělským účelům

xx/06

- vyvěšeno: 01.03.2006, staženo: 26.04.2006
Výroční zpráva o posk.informací dle zák.č.106/99Sb. za rok 2005

xx/06

- vyvěšeno: 22.02.2006, staženo: 06.06.2006
Mimořádná veterinární opatření

xx/06

- vyvěšeno: 20.02.2006, staženo: 03.04.2006
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc březen 2006

xx/06

- vyvěšeno: 17.02.2006, staženo: 08.03.2006
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Výstavba bytového domu a rodinných domů "Za školou"

xx/06

- vyvěšeno: 16.02.2006, staženo: 08.03.2006
Rozhodnutí MZČR ve věci změn u honitby Libavá

xx/06

- vyvěšeno: 06.02.2006, staženo: 17.02.2006
8. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

xx/06

- vyvěšeno: 31.01.2006, staženo: 17.02.2006
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Velký Újezd konaného dne 25.01. 2006

xx/06

- vyvěšeno: 31.01.2006, staženo: 17.02.2006
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Velký Újezd (dále jen "ZO"), konaného dne 25. ledna 2006

xx/06

- vyvěšeno: 25.01.2006, staženo: 17.02.2006
Veřejná vyhláška FÚ Olomouc

xx/06

- vyvěšeno: 20.01.2006, staženo: 08.03.2006
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc únor 2006

xx/06

- vyvěšeno: 18.01.2006, staženo: 17.02.2006
Zahájení řízení ve věci změny hranice honitby, změny zařazení honitby

xx/xx

- vyvěšeno: 01.01.2006, staženo: x
Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách (před účinností el. úřední desky)