Archív ÚD 2007

104/07

- vyvěšeno: 20.12.2007, staženo: 17.01.2008
Obecně závazná vyhláška č. 01/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Velký Újezd

103/07

- vyvěšeno: 19.12.2007, staženo: 04.02.2008
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc leden 2008

102/07

- vyvěšeno: 12.12.2007, staženo: 03.01.2008
Výzva ke kácení a oklešťování stromoví a jiných porostů promajitele a uživatele pozemků

101/07

- vyvěšeno: 11.12.2007, staženo: 20.12.2007
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 19. 12. 2007

99/07

- vyvěšeno: 03.12.2007, staženo: 20.12.2007
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Radka Kostřicu č.j. UMVU/1417/07

98/07

- vyvěšeno: 03.12.2007, staženo: 20.12.2007
20. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - pozvánka

100/07

- vyvěšeno: 03.12.2007, staženo: 20.12.2007
Návrh rozpočtu na rok 2008 dle odvětvového členění

97/07

- vyvěšeno: 29.11.2007, staženo: 20.12.2007
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2008

96/07

- vyvěšeno: 27.11.2007, staženo: 04.03.2008
Oznámení Pozemkového fondu ČR o zamýšleném převodu parcely č. 1720/2 v k.ú. Velký Újezd

95/07

- vyvěšeno: 27.11.2007, staženo: 03.01.2008
Plán využití UVZ VVP Libavá - prosinec 2007

94/07

- vyvěšeno: 16.11.2007, staženo: 05.12.2007
Vyrozumění o spojení úz. a stavebního řízení, Oznámení o zahájení řízení ..., Usnesení (stavební úpravy garáže p.č. 956 V.Újezd)

93/07

- vyvěšeno: 16.11.2007, staženo: 03.12.2007
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Davida Hampla, Velký Újezd 140, o zrušení údaje trvalého pobytu

92/07

- vyvěšeno: 13.11.2007, staženo: 05.12.2007
Veřejná vyhláška - stavební povolení, rozhodnutí -"Oplocení parcel. č. 449, 450, 453, 452, 4489, 451"

91/07

- vyvěšeno: 31.10.2007, staženo: 16.11.2007
Veřejná vyhláška FÚ Olomouc o uložení daňové písemnosti pro SORBUS spol. s r.o., Velký Újezd 163

90/07

- vyvěšeno: 30.10.2007, staženo: 15.11.2007
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladů rozhodnutí pro Davida Hampla

89/07

- vyvěšeno: 29.10.2007, staženo: 27.11.2007
Plán využití UVZ VVP Libavá - listopad 2007

88/07

- vyvěšeno: 29.10.2007, staženo: 05.12.2007
Nový zaměstnanec městyse - dělnická profese

87/07

- vyvěšeno: 15.10.2007, staženo: 16.11.2007
Informace o záměru městyse prodat část parcely č. 56 v kat. území Velký Újezd

87/07

- vyvěšeno: 15.10.2007, staženo: 16.11.207
příloha - situace

86/07

- vyvěšeno: 10.10.2007, staženo: 29.10.2007
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost adresovanou Davidu Hamplovi ve věci zrušení trvalého pobytu

85/07

- vyvěšeno: 04.10.2007, staženo: 27.11.2007
druhá strana - Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Olomoického kraje ...

85/07

- vyvěšeno: 04.10.2007, staženo: 27.11.2007
první strana - Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ...

84/07

- vyvěšeno: 03.10.2007, staženo: 26.10.2007
Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 26.09.2007

83/07

- vyvěšeno: 03.10.2007, staženo: 26.10.2007
Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 26.09.2007

81/07

- vyvěšeno: 25.09.2007, staženo: 04.03.2008
Telefónica O2 upozorňuje - změna kontaktních údajů a organizace pracoviště dokumentace liniových staveb sítě

80/07

- vyvěšeno: 24.09.2007, staženo: 02.11.2007
Informace Krajské veterinární správy - aktuální informace ke katastrální horečce ovcí

80/07

- vyvěšeno: 24.09.2007, staženo: 02.11.2007
příloha (2 listy, katastrální horečka ovcí)

79/07

- vyvěšeno: 17.09.2007, staženo: 01.10.2007
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 26.09.2007

78/07

- vyvěšeno: 17.09.2007, staženo: 31.10.2007
Plán využití UVZ VVP Libavá - říjen 2007

77/07

- vyvěšeno: 17.09.2007, staženo: 24.09.2007
Velkoobjemový a nebezpečný odpad

76/07

- vyvěšeno: 10.09.2007, staženo: 14.07.2008
Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách, včetně základních údajích o městysi

75/07

- vyvěšeno: 06.09.2007, staženo: 24.09.2007
Přerušení dodávky elektřiny ve Velkém Újezdě 18.9.2007 - území celé obce

74/07

- vyvěšeno: 05.09.2007, staženo: 24.09.2007
Dražební rok - dražební jednání 21.9.2007 (oprávněný: Telefónica O2 CR., povinný Radek Kostřica, Velký Újezd 303)

73/07

- vyvěšeno: 30.08.2007, staženo: 12.09.2007
Přerušení dodávky elektřiny v některých částech Městyse Velký Újezd ve dnech 10.9.2007 a 11.9.2007

72/07

- vyvěšeno: 30.08.2007, staženo: 11.09.2007
Program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - 10.9.2007

71/07

- vyvěšeno: 30.08.2007, staženo: 04.03.2008
Petice za uspořádání referenda o umístění základny Národního raketového systému obrany Spojených států v ČR

70/07

- vyvěšeno: 13.08.2007, staženo: 05.09.2007
Výnos č. 2/2007 Újezdní úřadu vojenského újezdu Libavá - období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

69/07

- vyvěšeno: 13.08.2007, staženo: 01.10.2007
Plán využití UVZ VVP Libavá - září 2007

68/07

- vyvěšeno: 09.08.2007, staženo: 02.11.2007
Žádost o spolupráci - označení domů č.p.

67/07

- vyvěšeno: 09.08.2007, staženo: 05.09.2007
Usnesení o oznámení dražebního roku 17. 8. 2007 exekuční sklady v Přerově

66/07

- vyvěšeno: 08.08.2007, staženo: 05.09.2007
Hasiči radí lidem, jak zabránit zbytečnému požáru

65/07

- vyvěšeno: 01.08.2007, staženo: 05.09.2007
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost "Vyřazení z evidence žadatelů o přidělení bytu - sdělení z 1. 8. 2007"

64/07

- vyvěšeno: 27.07.2007, staženo: 05.09.2007
Veřejnoprávní smlouva z 14. 5. 2007 uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Velký Újezd o úkolech Obecní policie - odchyt psů

63/07

- vyvěšeno: 27.07.2007, staženo: 05.09.2007
Rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Velkým Újezdem a Hlubočkami - odchyt psů (strana 1)

63/07

- vyvěšeno: 27.07.2007, staženo: 05.09.2007
Rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Velkým Újezdem a Hlubočkami - odchyt psů (strana 2)

62/07

- vyvěšeno: 25.07.2007, staženo: 05.09.2007
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stav. řízení a usnesení o stanovení lhůty pro podání námitek a připomínek; stavby - oplocení pozemků p.č. 449, 450, 453, 452, 448, 451.

61/07

- vyvěšeno: 25.07.2007, staženo: 05.09.2007
Informace o záměru obce - prodej části pozemku p.č. 465/3 o výměře cca 70 m2 v areálu školy

61/07

- vyvěšeno: 25.07.2007, staženo: 05.09.2007
příloha k záměru obce

60/07

- vyvěšeno: 24.07.2007, staženo: 13.08.2007
Usnesení o vydání dražební vyhlášky proti povinné Janě Steinhauserové - strana 1

60/07

- vyvěšeno: 24.07.2007, staženo: 13.08.2007
Usnesení o vydání dražební vyhlášky proti povinné Janě Steinhauserové - strana 2

59/07

- vyvěšeno: 24.07.2007, staženo: 05.09.2007
Plán využití UVZ VVP Libavá srpen 2007

58/07

- vyvěšeno: 23.07.2007, staženo: 03.01.2008
Svoz komunálního odpadu Ve Velkém Újezdě v roce 2007 - úprava pro II. pololetí

57/07

- vyvěšeno: 23.07.2007, staženo: 13.08.2007
Kolaudační rozhodnutí veřejnou vyhláškou - povolení užívání plynové kotelny v bytovém domě č.p. 367 ve Velkém Újezdě

56/07

- vyvěšeno: 16.07.2007, staženo: 01.08.2007
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost "Aktualizace seznamu žadatelů o přidělení bytu" z 30. 5. 2007

55/07

- vyvěšeno: 13.07.2007, staženo: 08.08.2007
příloha - snímek pozemkové mapy

55/07

- vyvěšeno: 13.07.2007, staženo: 08.08.2007
Územní rozhodnutí - oplocení pozemku p.č. 661 v k.ú. Velký Újezd, stavebník ROTLEHNER pracovní plošiny s.r.o.

54/07

- vyvěšeno: 11.07.2007, staženo: 05.09.2007
list č. 1 Občané pozor! Hasiči varují! GRILOVÁNÍ - zásady pro rozdělávání ohně

54/07

- vyvěšeno: 11.07.2007, staženo: 05.09.2007
list č. 2 Občané "pozor" na možnost vzniku požárů založenými dětmi

53/07

- vyvěšeno: 03.07.2007, staženo: 24.07.2007
Mimořádná veterinární opatření

52/07

- vyvěšeno: 03.07.2007, staženo: 24.07.2007
Nařízení SmOl č.3/2007 o vyjádření záměru zadat LHO - žádost o zveřejnění

51/07

- vyvěšeno: 02.07.2007, staženo: 24.07.2007
Zápis ze 4. zasedání ZO Velký Újezd, konaného dne 27.06.2007

50/07

- vyvěšeno: 28.06.2007, staženo: 25.07.2007
příloha - mapa vojenského újezdu Libavá

50/07

- vyvěšeno: 28.06.2007, staženo: 25.07.2007
Výnos č. 1/2007 Újezdní úřadu vojenského újezdu Libavá, kterým se upravuje vstup a vjezd civilní veřejnosti ve vojenském újezdu Libavá

49/07

- vyvěšeno: 28.06.2007, staženo: 27.07.2007
Plán využití UVZ VVP Libavá na červenec 2007

48/07

- vyvěšeno: 25.06.2007, staženo: 13.07.2007
Informace o záměru obce pronajmout pozemek p.č. 676

48/07

- vyvěšeno: 25.06.2007, staženo: 13.07.2007
příloha - situace zákresu pozemku k pronájmu

47/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 09.07.2007
Oznámení o zahájení kolaudačního řízení veřejnou vyhláškou a pozvánka k ústnímu jednání - plynová kotelna v č.p. 367 Velký Újezd

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
Pozvánka na 4. zasedání ZO Velký Újezd dne 27. června 2007 v 18.00 hodin, včetně přílohy č. 1

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
příloha č. 2

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
příloha č. 3 - list 1

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
příloha č. 3 - list 2

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
příloha č. 3 - list 3

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
příloha č. 3 - list 4

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
příloha č. 4 - list 1

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
příloha č. 4 - list 2

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
příloha č. 4 - list 3

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
příloha č. 4 - list 4

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
příloha č. 4 - list 5

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
příloha č. 4 - list 6

46/07

- vyvěšeno: 18.06.2007, staženo: 28.06.2007
příloha č. 4 - list 7

44/07

- vyvěšeno: 05.06.2007, staženo: 26.06.207
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2006

43/07 str. 4

- vyvěšeno: 28.05.2007, staženo: 09.08.2007
Dražební vyhlášky

43/07 str. 3

- vyvěšeno: 28.05.2007, staženo: 09.08.2007
Dražební vyhlášky

43/07 str. 2

- vyvěšeno: 28.05.2007, staženo: 09.08.2007
Dražební vyhlášky

43/07 str. 1

- vyvěšeno: 28.05.2007, staženo: 09.08.2007
Dražební vyhlášky o dražbě nedobrovolné-D50, Aukční síň ODOAKER Pardubice (č.p. 4 V.Újezd)

42/07

- vyvěšeno: 22.05.2007, staženo: 09.07.2007
Plán využití UVZ VVP Libavá - červen 2007

41/07

- vyvěšeno: 22.05.2007, staženo: 08.06.2007
Informace o záměru obce pronájmu části parcely č. 1047/1

41/07

- vyvěšeno: 22.05.2007, staženo: 08.06.2007
příloha (situace)

40/07

- vyvěšeno: 21.05.2007, staženo: 09.07.2007
Vyhlášení nálezu - dámská kabelka, blok, finanční hotovost

39/07 (2. list)

- vyvěšeno: 16.05.2007, staženo: 18.06.2007
Oznámení o zahájení projednávání ÚPP - Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje

39/07 (1. list)

- vyvěšeno: 16.05.2007, staženo: 18.06.2007
Oznámení o zahájení projednávání ÚPP - Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje

38/07

- vyvěšeno: 10.05.2007, staženo: 22.05.2007
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve Velkém Újezdě - květen 2007

51/08

- vyvěšeno: 07.05.2007, staženo: 06.06.2008
příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2007

37/07

- vyvěšeno: 04.05.2007, staženo: 04.03.2008
Vyhlášení nálezu - mobilní telefon zn. "Nokia"

36/07

- vyvěšeno: 02.05.2007, staženo: 21.05.2007
Veřejná vyhláška omožnosti převzít písemnost "rozhodnutí" pro Marii Chodilovou, roč. 1971.

35/07

- vyvěšeno: 30.04.2007, staženo: 13.07.2007
Zkušební čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu

34/07

- vyvěšeno: 24.04.2007, staženo: 08.06.2007
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc květen 2007

33a/07

- vyvěšeno: 23.04.2007, staženo: 18.06.2007
Hasiči varují

33/07

- vyvěšeno: 23.04.2007, staženo: 18.06.2007
Varování Hasičského záchranného sboru

32/07

- vyvěšeno: 11.04.2007, staženo: 30.04.2007
Veřejná vyhláška z 11.04.07 o možnosti převzít písemnost, adresovaná Marii Chodilové, Velký Újezd 208

31a)/07

- vyvěšeno: 06.04.2007, staženo: 05.06.2007
Katastrální mapa s označenými pozemky k záměru obce zveřejněnému pod poř.č. 31/07

31/07

- vyvěšeno: 06.04.2007, staženo: 05.06.2007
Záměr obce prodat nemovitosti pozemky parcela .č. 282 a část parcely č. 287/1 - dle přílohy

30/07

- vyvěšeno: 02.04.2007, staženo: 23.04.2007
Výpis usnesení ze zápisu z 3. zasedání ZO Velký Újezd, konaného dne 21. 3. 2007

29/07

- vyvěšeno: 02.04.2007, staženo: 23.04.2007
Zápis z 3. zasedání ZO Velký Újezd, konaného dne 21. 3. 2007

28/07

- vyvěšeno: 23.03.2007, staženo: 11.04.2007
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - adresovaná Marii Chodilové, Velký Újezd 208

27/07

- vyvěšeno: 22.03.2007, staženo: 11.05.2007
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc duben 2007

26/07

- vyvěšeno: 22.03.2007, staženo: 30.04.2007
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraje č. 1/2007 ze dne 30.03.2007 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze - varroaze včel

25/07

- vyvěšeno: 13.03.2007, staženo: 22.03.2007
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Velký Újezd 21. 3. 2007

24/07

- vyvěšeno: 12.03.2007, staženo: 02.04.2007
Veřejná vyhláška OÚ Přáslavice "Oznámení o místě uložení písemnosti" pro Marii Chodilovou, Velký Újezd 208

23/07

- vyvěšeno: 05.03.2007, staženo: 22.03.2007
Rozpočtový výhled obce Velký Újezd na období 2008 - 2009

22/07

- vyvěšeno: 05.03.2007, staženo: 22.03.2007
Čerpání sociálního fondu za rok 2006

21/07

- vyvěšeno: 05.03.2007, staženo: 22.03.2007
Závěrečný účet obce Velký Újezd za rok 2006

20/07

- vyvěšeno: 05.03.2007, staženo: 22.03.2007
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2006

19/07

- vyvěšeno: 05.03.2007, staženo: 22.03.2007
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velký Újezd za rok 2006

18/07

- vyvěšeno: 28.02.2007, staženo: 05.06.2007
Výroční zpráva obce Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacícm, ve znění pozdějších předpisů za rok 2006

17/07

- vyvěšeno: 26.02.2007, staženo: 05.03.2007
Veřejné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje 5.3.2007

16/07

- vyvěšeno: 26.02.2007, staženo: 02.04.2007
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc březen 2007

15/07

- vyvěšeno: 21.02.2007, staženo: 04.02.2008
Návod (schéma) pro fyzické osoby vlastnící studnu k postupu v návaznosti na novelizaci zákona o vodách

14/07

- vyvěšeno: 19.02.2007, staženo: 04.02.2008
Odebírání podzemní nebo povrchové vody

13/07

- vyvěšeno: 07.02.2007, staženo: 11.05.2007
Rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesů od 10.2.2007 do 30.4.2007.

12/07

- vyvěšeno: 05.02.2007, staženo: 05.03.2007
Výsledky Tříkrálové sbírky 2007

11/07

- vyvěšeno: 31.01.2007, staženo: 03.01.2008
Výzva - Výměna řidičských průkazů

10/07

- vyvěšeno: 31.01.2007, staženo: 20.02.2007
Veřejná vyhláška - Finanční úřad v Olomouci oznamuje uložení daňových písemnosti pro APSTOR Velký Újezd

9/07

- vyvěšeno: 19.01.2007, staženo: 05.03.2007
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc únor 2007

8/07

- vyvěšeno: 15.01.2007, staženo: 01.02.2007
Oznámení o uložení písemnosti (Celní úřad Olomouc )

7/07

- vyvěšeno: 05.01.2007, staženo: 30.04.2007
Svoz komunálního odpadu v obci Velký Újezd v roce 2007 _ rekreační objekty

6/07

- vyvěšeno: 05.01.2007, staženo: 30.04.2007
Svoz komunálního odpadu v obci Velký Újezd v roce 2007 _ domácnosti

5/07

- vyvěšeno: 03.01.2007, staženo: 31.01.2007
Územní rozhodnutí o umístění stavby_kanalizace a ČOV Obce Daskabát_ veřejná vyhláška

4/07

- vyvěšeno: 03.01.2007, staženo: 29.01.2007
Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení_obalovna živičných směsí k.ú. Velký Újezd

94/06

- vyvěšeno: 02.01.2007, staženo: 01.02.2007
Překlenovací období - vstup a vjezd na území vojenského újezdu Libavá (do 31.01.2007)

3/07

- vyvěšeno: 02.01.2007, staženo: 22.01.2007
Rozpočet na r.2007 - projednaný a schválený 20.12.2006

2/07

- vyvěšeno: 02.01.2007, staženo: 22.01.2007
Usnesení ze 2. zasedání ZO z 20.12.2006

1/07

- vyvěšeno: 02.01.2007, staženo: 22.01.2007
Zápis ze 2. zasedání ZO z 20.12.2006

82/07

- vyvěšeno: 01.01.2007, staženo: 02.11.2007
Dražební rok, kterým se nařizuje dražba movitých věcí povinného Radka Kostřici na 12.10.2007