Archív ÚD 2008

146/08

- vyvěšeno: 29.12.2008, staženo: 23.01.2009
Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí - veřejnou vyhláškou na stavbu "Kanalizace a ČOV obce Daskabát".

145/08

- vyvěšeno: 22.12.2008, staženo: 12.01.2009
Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 11. 12. 2008

144/08

- vyvěšeno: 22.12.2008, staženo: 12.01.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Josefa Zbořila, roč. 1962

143/08

- vyvěšeno: 15.12.2008, staženo: 23.01.2009
strana 2/7

143/08

- vyvěšeno: 15.12.2008, staženo: 23.01.2009
strana 3/7

143/08

- vyvěšeno: 15.12.2008, staženo: 23.01.2009
strana 4/7

143/08

- vyvěšeno: 15.12.2008, staženo: 23.01.2009
strana 5/7

143/08

- vyvěšeno: 15.12.2008, staženo: 23.01.2009
strana 6/7

143/08

- vyvěšeno: 15.12.2008, staženo: 23.01.2009
strana 7/7

143/08

- vyvěšeno: 15.12.2008, staženo: 23.01.2009
Výzva k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky - "Realizace úspor energie na budově ZŠ - Velký Újezd" - strana 1 ze 7

142/08

- vyvěšeno: 15.12.2008, staženo: 02.02.2009
Plán využití UVZ VVP Libavá - leden 2009

141/08

- vyvěšeno: 15.12.2008, staženo: 07.01.2009
Obecně závazná vyhláška městyse Velký Újezd č. 2/2008, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě

140/08

- vyvěšeno: 15.12.2008, staženo: 07.01.2009
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, kterou se mění OZV obce Velký Újezd č. 2/2003 ze dne 15. 12. 2003 o místních poplatcích - odpad

138/08

- vyvěšeno: 12.12.2008, staženo: 04.03.2009
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2009

139/08

- vyvěšeno: 11.12.2008, staženo: 22.12.2008
Veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 17. 12. 2008

137/08

- vyvěšeno: 10.12.2008, staženo: 07.01.2009
Záměr městyse pronajmout pozemky p.č. 1653 a 1724 v k. ú. Velký Újezd

136/08

- vyvěšeno: 03.12.2008, staženo: 12.12.2008
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd - 11. 12. 2008 v 18.00 hodin obřadní síň radnice ve Velkém Újezdě

135/08

- vyvěšeno: 26.11.2008, staženo: 15.12.2008
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nebytový prostor v domě č.p. 195 ve Velkém Újezdě - přízemí, původně ordinace praktického lékaře, následně služby-masáže,pedikúra, manikúra

134/08

- vyvěšeno: 26.11.2008, staženo: 07.01.2009
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc prosinec 2008

133/08

- vyvěšeno: 25.11.2008, staženo: 12.12.2008
Rozpočtový výhled městyse Velký Újezd na období 2010 - 2011

132/08

- vyvěšeno: 25.11.2008, staženo: 12.12.2008
Návrh rozpočtu na rok 2009 dle odvětvového členění

131/08

- vyvěšeno: 25.11.2008, staženo: 17.12.2008
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2009

130/08

- vyvěšeno: 25.11.2008, staženo: 02.03.2009
Oznámení Pozemkového fondu ČR o zamýšleném převodu pozemku parcela č. 2004 v k.ú. Velký Újezd

129/08

- vyvěšeno: 24.11.2008, staženo: 10.12.2008
Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Daskabát - Velký Újezd dne 5. 12. 2008

128/08

- vyvěšeno: 13.11.2008, staženo: 10.12.2008
Přerušení dodávky elektřiny ve Velkém Újezdě 2. a 3. 12. 2008 od 8.00 do 16.00 hodin, lokalita: Dolní konec - ulice od č.p. 29 po č.p. 207, od č.p. 207 po č.p. 250 a od č.p. 201 po č.p. 221

127/08

- vyvěšeno: 12.11.2008, staženo: 01.12.2008
Stavební povolení MM Olomouce č.j. SmOl/OPK/79/4343/2008/Pa z 11.11.2008, stavba: Cyklostezka Přáslavice-Daskabát -Velký Újezd

126/08

- vyvěšeno: 07.11.2008, staženo: 26.11.2008
Územní rozhodnutí - veřejnou vyhláškou: Žadatel: Zbyněk Šiška, Daskabát 117; Umístění stavby: "Novostavba autolakovny, vč. oplocení, studny s vod.přípojkou, žumpy s kanal.přípojkou splaškovou ..." v k.ú. Daskabát na pozemcích p.č. 548 a 564

125/08

- vyvěšeno: 05.11.2008, staženo: 12.12.2008
příloha - mapový podklad

125/08

- vyvěšeno: 05.11.2008, staženo: 12.12.2008
Záměr městyse prodat část pozemku parcela č. 111 o výměře 2m2 v k.ú. Velký Újezd

124/08

- vyvěšeno: 05.11.2008, staženo: 12.12.2008
příloha - mapový podklad

124/08

- vyvěšeno: 05.11.2008, staženo: 12.12.2008
Záměr městyse prodat část pozemku parcela č. 465/3 díl a) o výměře 24 m2 v k.ú. Velký Újezd

123/08

- vyvěšeno: 05.11.2008, staženo: 12.12.2008
příloha - mapový podklad

123/08

- vyvěšeno: 05.11.2008, staženo: 12.12.2008
Záměr městyse prodat pozemek parcela č. 447 v kat. území Velký Újezd

122/08

- vyvěšeno: 30.10.2008, staženo: 18.11.2008
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení)- veřejnou vyhláškou, Stavebník: Společenství vlastníků Velký Újezd 367, Stavba: Oplocení pozemku parc. č. 456/3 v k.ú. Velký Újezd, u bytového domu č. 367

121/08

- vyvěšeno: 30.10.2008, staženo: 26.11.2008
Informace -anketa k výstavbě větrných elektráren na území Velkého Újezda

121/08

- vyvěšeno: 30.10.2008, staženo: 26.11.2008
příloha (anketní lístek)

121/08

- vyvěšeno: 30.10.2008, staženo: 26.11.2008
příloha (informace-strana druhá)

121/08

- vyvěšeno: 30.10.2008, staženo: 26.11.2008
příloha (informace-strana první)

120/08

- vyvěšeno: 24.10.2008, staženo: 26.11.2008
Výzva k podání nabídky v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.; název veřejné zakázky: Cyklostezka Přáslavice - Daskabát - VelkýÚjezd /zadávací dokumentace je k dispozici na podatelně Úřadu městyse Velký Újezd/

119/08

- vyvěšeno: 22.10.2008, staženo: 10.12.2008
Plán využití UVZ VVP Libavá - listopad 2008

118/08

- vyvěšeno: 20.10.2008, staženo: 30.10.2008
Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve Velkém Újezdě 17. a 18. října 2008

117/08

- vyvěšeno: 17.10.2008, staženo: 07.11.2008
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Cyklostezka Přáslavice - Daskabát - Velký Újezd

116/08

- vyvěšeno: 09.10.2008, staženo: 05.11.2008
Vyrozumění o spojení úz. a stav. řízení; Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání; Usnesení; stavba: Stavební úpravy, přístavba, nástavba objektu č.p. 161 Daskabát; stavebník:COMMODITY TRADING s.r.o., Daskabát 27

115/08

- vyvěšeno: 09.10.2008, staženo: 30.10.2008
Nařízení KVS Olomouc č. 30/2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů hospod. zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí (zde skotu, ovcí a koz) v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - katarální horečce ovcí

114/08

- vyvěšeno: 06.10.2008, staženo: 22.10.2008
Pořadník přidělení garsoniéry v domě č.p. 135 ve Velkém Újezdě

113/08

- vyvěšeno: 02.10.2008, staženo: 18.11.2008
Kácení a oklešťování stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení

112/08

- vyvěšeno: 02.10.2008, staženo: 20.10.2008
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

111/08

- vyvěšeno: 02.10.2008, staženo: 22.10.2008
Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 17. 9. 2008

110/08

- vyvěšeno: 25.09.2008, staženo: 22.10.2008
Nařízení Krajské veterinární správya pro Olomoucký kraj č. 29/2008 ze dne 23. 9. 2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroary včel

110/08

- vyvěšeno: 25.09.2008, staženo: 22.10.2008
příloha -Objednávka vyšetření vzorků včelí měli na varroázu a mor včelího plodu

109/08

- vyvěšeno: 25.09.2008, staženo: 10.10.2008
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. UMVU/932/08 pro Ivetu Srpkovou, Velký Újezd 107

108/08

- vyvěšeno: 24.09.2008, staženo: 10.10.2008
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení; Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání; Usnesení; Stavebník: Bohuslav a Iveta Niesnerovi, Velký Újezd 329; Stavba: přístavba hospod.objektu.

107/08

- vyvěšeno: 24.09.2008, staženo: 05.11.2008
Plán využití UVZ VVP Libavá - říjen 2008

106/08

- vyvěšeno: 23.09.2008, staženo: 29.09.2008
Sběr velkoobjemného a nebezpečného odpadu 27. září 2008 (změna umístění kontejneru v Zákostelí)

105/08

- vyvěšeno: 17.09.2008, staženo: 22.10.2008
Humanitární sbírka Diakonie Broumov ve spolupráci s Úřadem městyse Velký Újezd

104/08

- vyvěšeno: 17.09.2008, staženo: 10.10.2008
Oznámení zahájení úz. řízení o prodloužení doby platnosti úz. rozhodnutí, Veřejná vyhláška - Žadatel: obec Daskabát; Stavba: "Kanalizace a ČOV obce Daskabát"

103/08

- vyvěšeno: 17.09.2008, staženo: 10.10.2008
Vyrozumění o spojení úz. a stav. řízení; Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání; Usnesení - Stavebník: Ladislav Šubrt; stavba: stavební úpravy hospod. obj. u RD č.p. 78 Velký Újezd

102/08

- vyvěšeno: 17.09.2008, staženo: 10.10.2008
Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - stavebník: Uhýrková Pavla a Mudra Rudolf; stavba: dělení pozemků p.č. 1146 a 1145 k.ú. Velký Újezd

101/08

- vyvěšeno: 15.09.2008, staženo: 26.09.2008
24. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - středa 24. 9. 2008 v 10.00 hodin

100/08

- vyvěšeno: 10.09.2008, staženo: 26.09.2008
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou MěÚ Vel. Bystřice, stav. úřad; stavba: "Zpřístupnění údolí řeky Bystřice a mikroregionu Bystřička a Moravskoberounsko pro cyklistickou dopravu"

99/08

- vyvěšeno: 08.09.2008, staženo: 26.09.2008
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 17. 9. 2008

98/08

- vyvěšeno: 08.09.2008, staženo: 24.09.2008
Připomínkové řízení k jízdním řádům autobusové dopravy

97/08

- vyvěšeno: 01.09.2008, staženo: 24.09.2008
Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - stavba: novostavba lakovny v Daskabátě, stavebník: Zbyněk Šiška

96/08

- vyvěšeno: 01.09.2008, staženo: 17.09.2008
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu - Boris Fencl, Velký Újezd 359

95/08

- vyvěšeno: 29.08.2008, staženo: 24.09.2008
Veřejná vyhláška - Oznámení - územní a stavební řízení - Stavebník Společenství vlastníků Velký Újezd 367 - oplocení pozemku

94/08

- vyvěšeno: 19.08.2008, staženo: 08.09.2008
Vyhlášení mimořádných veterinárních opatření č. RED/1283/2008 - nouzová vakcinace skotu, obví a koz

93/08

- vyvěšeno: 19.08.2008, staženo: 08.09.2008
Oznámění o přerušení dodávky elektřiny, VelkýÚjezd - část u hřbitova (4. a 5. září 2008)

92/08

- vyvěšeno: 19.08.2008, staženo: 02.10.2008
Plán využití UVZ VVP Libavá - září 2008

91/08

- vyvěšeno: 08.08.2008, staženo: 26.09.2008
Dražební vyhláška ... - strana 2.

91/08

- vyvěšeno: 08.08.2008, staženo: 26.09.2008
Dražební vyhláška EÚ Přerov č.j. 103 Ex 09057/07-27; předmět dražby: dům č.p. 188 s pozemky - strana 1.

90/08

- vyvěšeno: 05.08.2008, staženo: 01.09.2008
Povinné očkování proti katarální horečce ovcí

89/08

- vyvěšeno: 04.08.2008, staženo: 13.04.2011
Informace - kontakt na úřad městyse - informace o veřejnoprávních smlouvách

88/08

- vyvěšeno: 25.07.2008, staženo: 07.08.2008
Petiční listina (místo podpisové akce - Knihovna městyse Velký Újezd)

88/08

- vyvěšeno: 25.07.2008, staženo: 07.08.2008
Výzva k podpisové akci (místo podpisové akce - Knihovna městyse Velký Újezd)

88/08

- vyvěšeno: 25.07.2008, staženo: 07.08.2008
Žádost o zveřejnění podpisové akce - dárcovství krve

87/08

- vyvěšeno: 23.07.2008, staženo: 19.08.2008
Záměr pronájmu garsoniéry - veřejná vyhláška

86/08

- vyvěšeno: 23.07.2008, staženo: 01.09.2008
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc srpen 2008

85/08

- vyvěšeno: 21.07.2008, staženo: 07.08.2008
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení), veřejnou vyhláškou, stavebník: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, stavba: SO 01-Přípojka VN-22kV pro trafostanici, SO 02-Kabelové vedení NN-0,4KV, PS 01-Kiosková trafostanice UK 3024 - lokalita za školou

84/08

- vyvěšeno: 21.07.2008, staženo: 07.08.2008
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení) veřejnou vyhláškou, stavebník: Jan Weiss, stavba: stavební úpravy, nástavba, přístavba obj. ev. č. 41 V. Újezd, vč. žumpy s kanalizační přípojkou a přípojkou vody z vlastní sltudny a el. energie

83/08

- vyvěšeno: 11.07.2008, staženo: 30.07.2008
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení) veřejná vyhláška - stavebník: Weiss, stavba přípojka NN k p.č. 3460)

82/08

- vyvěšeno: 11.07.2008, staženo: 30.07.2008
Stav.povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení) veřejná vyhláška - stavebník: Štěrbová, stavba: oplocení, protihluková obrana), č.j. UMVU/56/08-SÚ 10

81/08

- vyvěšeno: 11.07.2008, staženo: 01.09.2008
Veřejná vyhláška o zahájení veřejného projednání návrhu Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje

80/08

- vyvěšeno: 02.07.2008, staženo: 21.07.2008
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - veřejná vyhlášky (cyklostezka Velký Újezd - Přáslavice)

79/08

- vyvěšeno: 02.07.2008, staženo: 05.08.2008
Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (p.č. 3495, 3495/1)

78/08

- vyvěšeno: 02.07.2008, staženo: 01.09.2008
Příprava jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy na období 2008/09

77/08

- vyvěšeno: 02.07.2008, staženo: 21.07.2008
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení) veřejnou vyhláškou, stavebník Vladimír Koš, stavba NRD na p.č. 591 V. Újezd

76/08

- vyvěšeno: 01.07.2008, staženo: 07.01.2009
Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Moravy k připomínkám veřejnosti - strana 1

76/08

- vyvěšeno: 01.07.2008, staženo: 07.01.2009
Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Moravy k připomínkám veřejnosti - strana 2

75/08

- vyvěšeno: 01.07.2008, staženo: 04.08.2008
Plán využití UVZ VVP Libavá červenec 2008

74/08

- vyvěšeno: 18.06.2008, staženo: 10.07.2008
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení) veřejnou vyhláškou - stavebník: Jan Miklík, stavba: Zastřešení vjezdu stolářské dílny p.č. 776 Daskabát

73/08

- vyvěšeno: 18.06.2008, staženo: 10.07.2008
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení) veřejnou vyhláškou - stavebník: Stanislav Poles, stavba: Stavební úpravy, přístavba RD č. 166 Daskabát

65/08

- vyvěšeno: 18.06.2008, staženo: 10.07.2008
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hlubočky a městysem Velký Újezd o úkolech obecní policie

72/08

- vyvěšeno: 11.06.2008, staženo: 03.07.2008
Záměr městyse Velký Újezd pronajmout nebytový prostor v budově č.p. 15 (radnice) ve Velkém Újezdě - dosavadní prodejna TEXTIL

71/08

- vyvěšeno: 11.06.2008, staženo: 03.07.2008
Nová pravidla požární ochrany staveb

70/08

- vyvěšeno: 11.06.2008, staženo: 03.07.2008
příloha - situace

70/08

- vyvěšeno: 11.06.2008, staženo: 03.07.2008
Záměr pronajmout nemovitosti ve vlastnictví městyse - pozemky p.č. 1941, 1944/1

69/08

- vyvěšeno: 11.06.2008, staženo: 03.07.2008
Záměr městyse Velký Újezd směnit pozemky ve vlastnictví městyse za pozemky ve vlastnictví prof. PhDr. Pavla Zatloukala (p.č. 1597, 1598, 1599 za 1653, 1724)

68/08

- vyvěšeno: 11.06.2008, staženo: 03.07.2008
příloha - situace

68/08

- vyvěšeno: 11.06.2008, staženo: 03.07.2008
Záměr městyse Velký Újezd prodat pozemek parcela č. 3215 v k.ú. Velký Újezd

67/08

- vyvěšeno: 10.06.2008, staženo: 03.07.2008
23. Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 25. června 2008

66/08

- vyvěšeno: 10.06.2008, staženo: 03.07.2008
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 9/2008 z 20. 5. 2008 - mor včelího plodu

64/08

- vyvěšeno: 09.06.2008, staženo: 03.07.2008
Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd z 4. 6. 2008

63/08

- vyvěšeno: 29.05.2008, staženo: 18.06.2008
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 6/2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - morem včelího plodu

62/08

- vyvěšeno: 29.05.2008, staženo: 03.07.2008
Plán využití UVZ VVP Libavá - červen 2008

61/08

- vyvěšeno: 29.05.2008, staženo: 18.06.2008
Inzerát Místní akční skupiny Bystřička, o.p.s. se sídlem ve Velké Bystřici na pracovní místo pro pracovníka/pracovnici na pozici projektový manažar, administrátor projektů

60/08

- vyvěšeno: 27.05.2008, staženo: 06.06.2008
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 4. 6. 2008

59/08

- vyvěšeno: 19.05.2008, staženo: 06.06.2008
(1) Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2007

59/08

- vyvěšeno: 19.05.2008, staženo: 06.06.2008
(2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2007

58/08

- vyvěšeno: 19.05.2008, staženo: 06.06.2008
Rozpočtový výhled městyse Velký Újezd na období 2009 - 2010

57/08

- vyvěšeno: 16.05.2008, staženo: 06.06.2008
Veřejná vyhláška - Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení, - Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání, - Usnesení, stavebník: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zast. Ing. Pavlem Brázdou, stavba: "Velký Újezd, připojení RD, Matečka, DST"

56/08

- vyvěšeno: 13.05.2008, staženo: 29.05.2008
Katarální horečka ovcí - mimořádná veterinární opatření

55/08

- vyvěšeno: 13.05.2008, staženo: 29.05.2008
Veřejná vyhláška FÚ Olomouc k doručení daňové písemnosti pro SORBUS spol. s.r., Velký Újezd 163

54/08

- vyvěšeno: 13.05.2008, staženo: 29.05.2008
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro Jiřího Berouska, Velký Újezd 110

53/08

- vyvěšeno: 13.05.2008, staženo: 29.05.2008
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 5/2008 ze dne 30. 4. 2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel - výskyt nebezpečné nákazy mor včelího plodu

52/08

- vyvěšeno: 12.05.2008, staženo: 19.05.2008
Velkoobjemný a nebezpečný odpad

51/08

- vyvěšeno: 07.05.2008, staženo: 06.06.2008
příloha č. 2 - Výroční zpráva hospodaření školy Velký Újezd

51/08

- vyvěšeno: 07.05.2008, staženo: 06.06.2008
příloha č. 3 - Čerpání sociálního fondu za rok 2007

51/08

- vyvěšeno: 07.05.2008, staženo: 06.06.2008
Závěrečný účet městyse Velký Újezd za rok 2007 (včetně příloh č. 1, 2, a 3)

50/08

- vyvěšeno: 30.04.2008, staženo: 16.05.2008
Informace pro chovatele skotu, ovcí a koz (očkování)

49/08

- vyvěšeno: 28.04.2008, staženo: 10.06.2008
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

48/08

- vyvěšeno: 25.04.2008, staženo: 12.05.2008
Stavební povolení-rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení) VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stavebník:Pavel a Dana Talandovi, stavba: stavební úpravy obj. rod.rekreace ev.č. 30 Velký Újezdna p.č. 216 v k.ú. Velký Újezd, č.j. UMVU/6/08-SU 3/5.

47/08

- vyvěšeno: 23.04.2008, staženo: 12.05.2008
Veřejná vyhláška; Oznámení o zahájení stavebního řízení se stanovením lhůty pro podání námitek, důkazů a závazných stanovisek (stavebník: Ivana a Antonín Hrabalovi, stavba: vodovodní přípojka, č.j. UMVU/574/07-SU 32D)

46/08

- vyvěšeno: 21.04.2008, staženo: 16.05.2008
Plán využití UVZ VVP Libavá- květen 2008

45/08

- vyvěšeno: 21.04.2008, staženo: 07.05.2008
situace 1. část

45/08

- vyvěšeno: 21.04.2008, staženo: 07.05.2008
situace 2. část

45/08

- vyvěšeno: 21.04.2008, staženo: 07.05.2008
Vyrozumění o spojení územního a stav. řízení; Oznámení zahájení úz. řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání; Usnesení ( stavebník: Jan Weiss, stavba: přípojka NN - ev.č. 41 V. Újezd, č.j. UMVU/507/08-SÚ75/5)

44/08

- vyvěšeno: 21.04.2008, staženo: 07.05.2008
pokračování - strana 2

44/08

- vyvěšeno: 21.04.2008, staženo: 07.05.2008
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení; Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání; Usnesení (stavebník Jan Weiss, stavba Stavební úpravy, nástavba, ... ev.č. 41 Velký Újezd, č.j. UMVU/390/08-SU 58/5) - strana 1

43/08

- vyvěšeno: 18.04.2008, staženo: 07.05.2008
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení, Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání, Usnesení (Jan a Miluše Miklíkovi, Daskabát 69, zastřešení stolářské dílny

42/08

- vyvěšeno: 17.04.2008, staženo: 07.05.2008
Vyrozumění o spojení stavebního řízení, Oznámení o zahájení úz. řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního projednání, Usnesení (stavebník Koš Vladimír a Košová Ivona - NRD p.č. 591)

41/08

- vyvěšeno: 15.04.2008, staženo: 07.05.2008
Leták IBR (infekční bovinní rinotracheitidy)

40/08

- vyvěšeno: 10.04.2008, staženo: 30.04.2008
Oznámení o zrušení živnosti - SORBUS spol. s r.o.

39/08

- vyvěšeno: 10.04.2008, staženo: 25.04.2008
22. veřejné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje - 21. 4. 2008

38/08

- vyvěšeno: 04.04.2008, staženo: 07.05.2008
Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek - p.č. 2449 ost. pl. s pozemní komunikací vč. mostu ve Velkém Újezdě

37/08

- vyvěšeno: 03.04.2008, staženo: 25.04.2008
Záměr městyse pronajmou část parcely č. 465/3 - 24 m2.

36/08

- vyvěšeno: 31.03.2008, staženo: 18.04.2008
Záměr městyse pronajmou parcely č. 288 a 290 v k.ú. Velký Újezd

35/08

- vyvěšeno: 28.03.2008, staženo: 25.04.2008
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc duben 2008

34/08

- vyvěšeno: 21.03.2008, staženo: 09.04.2008
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení, Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání, Usnesení: stavba-stavební úpravy RD č. 166 Daskabát, stavebník-Stanislav Poles

33/08

- vyvěšeno: 21.03.2008, staženo: 09.04.2008
Stavební povolení-rozhodnutí (spojené územní a stav. řízení) veřejnou vyhláškou, stavebník: Jiří a Kamila Zatloukalovi, Přáslavice 118, stavba: stavební úpravy RD č.p. 133 Daskabát

32/08

- vyvěšeno: 17.03.2008, staženo: 09.04.2008
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení) veřejnou vyhláškou - stavebník: obec Daskabát, stavba: Revitalizace ZŠ a MŠ Daskabát

31/08

- vyvěšeno: 11.03.2008, staženo: 09.04.2008
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení) veřejnou vyhláškou (Koblížek, Poles - č.p. 368 Velký Újezd, stavební úprava-přístavba vstupu, úprava oplocení)

30/08

- vyvěšeno: 11.03.2008, staženo: 31.03.2008
Plán využití UVZ VVP Libavá - březen 2008

29/08

- vyvěšeno: 11.03.2008, staženo: 03.04.2008
Informace o záměru městyse - prodej části pozemku parcely č. 56 v k.ú. Velký Újezd (před domem č.p. 22)

29/08

- vyvěšeno: 11.03.2008, staženo: 03.04.2008
příloha - situace

28/08

- vyvěšeno: 04.03.2008, staženo: 09.04.2008
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení) - veřejnou vyhláškou (stavba: stavební úpravy, přístavba a nástavba RD č.p. 131 Velký Újezd; stavebník: Pavel Vavřík

27/08

- vyvěšeno: 03.03.2008, staženo: 21.03.2008
Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

26/08

- vyvěšeno: 29.02.2008, staženo: 18.03.2008
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Olomouci - oznámení o uložení daňové písemnosti pro SORBUS spol. s r.o., Velký Újezd 163

25/08

- vyvěšeno: 29.02.2008, staženo: 25.04.2008
Informace Finančního úřadu v Olomouci - leták "Daňové přiznání elketronicky"

25/08

- vyvěšeno: 29.02.2008, staženo: 25.04.2008
Informace Finančního úřadu v Olomouci - Tisková zpráva Fin. ředitelství v Ostravě a

24/08

- vyvěšeno: 29.02.2008, staženo: 18.03.2008
Informace o záměru městyse Velký Újezd o pronájmu části parcely č. 1047/1 (náměstí) v k.ú. Velký Újezd

23/08

- vyvěšeno: 29.02.2008, staženo: 21.03.2008
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené s územním a stavebním řízení) veřejnou vyhláškou (Čekanovi č.j. OUVU/1173/07-SU 120/5

22/08

- vyvěšeno: 29.02.2008, staženo: 18.03.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/208, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Velký Újezd č. 2/2003 ze dne 15. 12. 2003 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

21/08

- vyvěšeno: 22.02.2008, staženo: 11.03.2008
Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením - Veřejnou vyhláškou (Hamplová, stav. úpr. RD č. 140)

20/08

- vyvěšeno: 18.02.2008, staženo: 04.04.2008
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1990 Sb.

19/08

- vyvěšeno: 18.02.2008, staženo: 17.03.2008
Pozvánka na 7. zasedání ZM Velký Újezd 27. 2. 2008

18/08

- vyvěšeno: 13.02.2008, staženo: 13.05.2008
Vyrozumění o podání žádosti k plánované výstavbě cyklostezky "Velká Bystřice - Přáslavice - Kocourovec - Daskabát - Velký Újezd" podél hlavní komunikace Olomouc - Lipník nad Bečvou II.437

17/08

- vyvěšeno: 13.02.2008, staženo: 04.03.2008
21. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v pátek 22. 2. 2008

16/08

- vyvěšeno: 13.02.2008, staženo: 25.04.2008
Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí v roce 2008

15/08

- vyvěšeno: 30.01.2008, staženo: 19.02.208
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení. Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání. Usnesení. Stavebník obec Daskabát

14/08

- vyvěšeno: 30.01.2008, staženo: 19.02.2008
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení. Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání. Usnesení. Stavebník Jiří Zatloukal a Kamila Zatloukalová.

13/08

- vyvěšeno: 30.01.2008, staženo: 19.02.2008
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení. Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání. Usnesení. Stavebník BUSINESS TREND s.r.o.

12/08

- vyvěšeno: 30.01.2008, staženo: 04.03.2008
Informace pro veřejnost - Policie České republiky

11/08

- vyvěšeno: 25.01.2008, staženo: 13.02.2008
Oznámení zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání. Stavebník městys Velký Újezd

9/08

- vyvěšeno: 23.01.2008, staženo: 13.02.2008
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení. Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání. Usnesení. Stavebník Jiří Koblížek a Stanislav Poles

4/09

- vyvěšeno: 23.01.2008, staženo: 25.02.2009
Tříkrálová sbírka 2009 - přehled obcí v olomouckém regionu

10/08

- vyvěšeno: 23.01.2008, staženo: 13.02.2008
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení. Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání. Usnesení. Stavebník Pavel Vavřík.

8/08

- vyvěšeno: 21.01.2008, staženo: 06.02.2008
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu adresované Radku Kostřicovi, Velký Újezd 303.

7/08

- vyvěšeno: 17.01.2008, staženo: 04.03.2008
Plán využití UVZ VVP Libavá - únor 2008

6/08

- vyvěšeno: 16.01.2008, staženo: 05.02.2008
Informace o záměru městyse pronajmou nebytový prostor v domě č.p. 195 ve Velkém Újezdě

5/08

- vyvěšeno: 16.01.2008, staženo: 13.02.2008
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení, Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání, Usnesení Věc: změna způsobu užívání stavby pro rodinnou rekreaci č.ev. 30 Velký Újezd vč. povolení stavebních úprav

4/08

- vyvěšeno: 15.01.2008, staženo: 13.02.2008
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení, Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání, Usnesení Věc - Stavební úpravy RD č. 140 ve Velkém Újezdě, stavebník Hamplová Kamila

3/08

- vyvěšeno: 09.01.2008, staženo: 07.01.2009
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2008 - leták (opakované vyvěšení 23.9.08; kalendář svozů viz "informační kalendář" )

2/08

- vyvěšeno: 03.01.2008, staženo: 21.01.2008
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Radka Kostřicu, Velký Újezd 303 - uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

1/08

- vyvěšeno: 02.01.2008, staženo: 17.01.2008
Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd ze dne 19. 12. 2007