Archív ÚD 2009

134/09

- vyvěšeno: 23.12.2009, staženo: 12.1.2011
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2010

133/09

- vyvěšeno: 23.12.2009, staženo: 1.2.2010
Plán využití VVP Libavá na měsíc leden 2010

132/09

- vyvěšeno: 23.12.2009, staženo: 22.03.2010
APPRO AGRO Finanční podpora podnikatelských aktivit

131/09

- vyvěšeno: 21.12.2009, staženo: 11.1.2010
Výpis usnesení ze zápisu 15.zasedání ZM ze dne 16.12.2009

129/09

- vyvěšeno: 18.12.2009, staženo: 1.2.2010
Dražební vyhláška č. D09018

128/09

- vyvěšeno: 16.12.2009, staženo: 11.1.2010
OZV č. 1/2009, kterou se mění OZV obce Velký Újezd č.2/2003 ze dne 15.12.2003 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

127/09

- vyvěšeno: 11.12.2009, staženo: 29.12.2009
Oznámení (veř.vyhláška) o zahájení územního řízení a pozvání k veř.úst.jednání - vodovod (Koš - Kamenica)

126/09

- vyvěšeno: 08.12.2009, staženo: 18.12.2009
Pozvánka s programem na zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 16. 12. 2009

125/09

- vyvěšeno: 01.12.2009, staženo: 18.12.2009
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání; Pozemek p.č. 1394 k.ú. Velký Újezd; Majitel:Roman Nádvorník, Marie Nádvorníková

124/09

- vyvěšeno: 30.11.2009, staženo: 29.12.2009
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r. 2010

123/09

- vyvěšeno: 30.11.2009, staženo: 18.12.2009
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání; Dělení pozemku p.č. 512 k.ú. Velký Újezd; Dotčený: VLS ČR, s.p., pracoviště Lipník n.B.

122/09

- vyvěšeno: 30.11.2009, staženo: 18.12.2009
Návrh rozpočtu (městyse Velký Újezd) na rok 2010 dle odvětvového členění (paragrafů)

121/09

- vyvěšeno: 27.11.2009, staženo: 16.12.2009
Informace o záměru městyse Velký Újezd - pronájem nebytových prostor v budově č.p. 195 ve Velkém Újezdě

119/09

- vyvěšeno: 24.11.2009, staženo: 29.12.2009
Oznámení o uložžení písemnosti pro René Bajcara

118/09

- vyvěšeno: 19.11.2009, staženo: 11.1.2010
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc prosinec 2009

117/09

- vyvěšeno: 19.11.2009, staženo: 29.12.2009
Výnos č. 2/2009 Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá

116/09

- vyvěšeno: 18.11.2009, staženo: 29.12.2009
Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek

115/09

- vyvěšeno: 18.11.2009, staženo: 29.12.2009
Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - p.č. 2525 ost. pl.

114/09

- vyvěšeno: 16.11.2009, staženo: 29.12.2009
4. výzva Místní akční skupiny Bystřička k předkládání projektů - Rozvoj zemědělských podniků, Podpora podnikání v regionu

113/09

- vyvěšeno: 06.11.2009, staženo: 16.11.2009
Nabídka práce - Charita Olomouc; pozice sociální pracovník

112/09

- vyvěšeno: 02.11.2009, staženo: 19.11.2009
Rozhodnutí; Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení na stavbu: Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 160 ve Velkém Újezdě; Stavebník: Ludmila Tichá

111/09

- vyvěšeno: 29.10.2009, staženo: 19.11.2009
Rozhodnutí; Územní rozhodnutí o umístění stavby- NRD p.č. 925, 926, 927, ... v k.ú. Velký Újezd; Stavebník: Antonín Rýpar

110/09

- vyvěšeno: 29.10.2009, staženo: 18.12.2009
Plán využití UVZ VVP Libavá - listopad 2009

109/09

- vyvěšeno: 29.10.2009, staženo: 16.11.2009
Výzva Místní akční skupiny Bystřiška - Výzva k předkládání projektů v souladu se strategickým plánem LEADER regionu Bystřička a s pravidly programu rozvoje venkova, OSA IV. LEADER

108/09

- vyvěšeno: 26.10.2009, staženo: 16.11.2009
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 26/2009 - změna a ukončení některých ustanovení vybraných nařízení KVS (mor včelího plodu)

107/09

- vyvěšeno: 20.10.2009, staženo: 22.10.2009
Veřejná vyhláška Úřadu městyse Velký Újezd o uložení písemnosti pro Davida Práška, Velký Újezd 312

106/09

- vyvěšeno: 19.10.2009, staženo: 16.11.2009
Veřejná vyhláška FÚ v Olomouci o uložení daňové písemnosti pro SIGURFIN s.r.o., Velký Újezd 163

105/09

- vyvěšeno: 19.10.2009, staženo: 18.11.2009
Veřejná vyhláška FÚ v Olomouci o doručení daňové písemnosti pro Drahomíru Viesnerovou, Velký Újezd 188

104/09

- vyvěšeno: 19.10.2009, staženo: 29.12.2009
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v oboru zubního lékařství pro oblast Velký Újezd a Přáslavice

103/09

- vyvěšeno: 19.10.2009, staženo: 03.03.2010
Informace - Občané pozor na instalaci a užívání topidel (strana 4)

103/09

- vyvěšeno: 19.10.2009, staženo: 03.03.2010
Informace - Pozor na špatný stav a nesprávné užívání komínových těles (strana 3)

103/09

- vyvěšeno: 19.10.2009, staženo: 03.03
Informace - Začala topná sezona (strana 1, 2)

102/09

- vyvěšeno: 15.10.2009, staženo: 16.11.2009
Rozhodnutí, Územní rozhodnutí o umístění stavby; stavba: přístavba RD č. 294 ve Velkém Újezdě; stavebník: Veronika Čurdová Pacáková.

99/09

- vyvěšeno: 13.10.2009, staženo: 29.10.2009
Nařízení KVS pro Olomoucký kraj č. 23/2009 z 08.10.2009 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroary včel

101/09

- vyvěšeno: 13.10.2009, staženo: 29.10.2009
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Olomouci - uložení daňové písemnosti pro Naděždu Jankovskou

100/09

- vyvěšeno: 13.10.2009, staženo: 29.10.2009
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Olomouci - uložení daňové písemnosti pro Michala Viesnera

98/09

- vyvěšeno: 08.10.2009, staženo: 29.10.2009
Oznámení; Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Stavba: vrtaná studna na p.č. 1890 v k.ú. Velký Újezd. Stavebník: Karel Klimeš.

97/09

- vyvěšeno: 06.10.2009, staženo: 23.10.2009
Veřejná vyhláška FÚ Olomouc; uložení daňové písemnosti pro Drahomíru Viesnerovou, Velký Újezd 188

96/09

- vyvěšeno: 02.10.2009, staženo: 16.11.2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Velkém Újezdě ve dnech 2. a 5. listopadu 2009 od 7.30 - 15.30 hodin

95/09

- vyvěšeno: 02.10.2009, staženo: 02.11.2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Velkém Újezdě ve dnech 21., 26., a 29. října 2009 od 7.30 - 17.30

94/09

- vyvěšeno: 30.09.2009, staženo: 02.11.2009
Plán využití UVZ VVP Libavá - říjen 2009

93/09

- vyvěšeno: 30.09.2009, staženo: 29.12.2009
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městyse Velký Újezd na funkci "úředník územního samosprávného celku - referent stavebního úřadu"

92/09

- vyvěšeno: 29.09.2009, staženo: 19.10.2009
Veřejná vyhláška FÚ Olomouc; Uložení daňové písemnosti Naděždě Jankovské

87/09

- vyvěšeno: 25.09.2009, staženo: 15.10.2009
Rozhodnutí o umístění novostavby rodinného domu s garáží p.č. 513 V. Újezd; stavebník: Zdeněk a Eva Čapkovi.

91/09

- vyvěšeno: 23.09.2009, staženo: 29.09.2009
Podzimní svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu v r. 2009

90/09

- vyvěšeno: 23.09.2009, staženo: 16.11.2009
Výzva ke kácení a okleštování stromoví a jiných porostů

89/09

- vyvěšeno: 22.09.2009, staženo: 05.10.2009
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd

88/09

- vyvěšeno: 22.09.2009, staženo: 13.10.2009
Závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí při záměru "Pokračování těžby v dobývacím prostoru Velký Újezd"

86/09

- vyvěšeno: 16.09.2009, staženo: 29.09.2009
9. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

85/09

- vyvěšeno: 16.09.2009, staženo: 2.11.2009
Orální vakcinace lišek proti vzteklině - 2009

84/09

- vyvěšeno: 10.09.2009, staženo: 26.10.2010
Veřejná výzva; Výzva majitelům hrobového zařízení - hrobové místo č. 681/682 (část vpravo, 6. řada, 9. hrob - poslední v řadě)

83/09

- vyvěšeno: 09.09.2009, staženo: 17.09.2009
Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd - 16.09.2009, 17.00 hodin

82/08

- vyvěšeno: 09.09.2009, staženo: 17.09.2009
Informace o počtu a sídle volebních okrsků, volby do PS Parlamentu ČR v r. 2009

81/09

- vyvěšeno: 08.09.2009, staženo: 29.12.209
Nařízení KVS pro Olomoucký kraj č. 19/2009; mimořádná veterinární opatření k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

80/09

- vyvěšeno: 07.09.2009, staženo: 29.09.2009
Návrh výroku, Územní rozhodnutí; stavebník: Ing. Tomáš Urych a Ing. Monika Urychová; úz. rozhodnutí: umístění stavby "Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 247 Velký Újezd"

79/09

- vyvěšeno: 01.09.2009, staženo: 29.09.2009
Připomínkové řízení k jízdním řádům autobusové dopravy

78/09

- vyvěšeno: 31.08.2009, staženo: 16.09.2009
Rozhodnutí, územní rozhodnutí; žadatel: Soltys-Morava s.r.o., Přerov; umístění stavby: Fotovoltaická elektrárna 1,91 MW na parcele č. 2841/1 v k.ú. Velký Újezd

77/09

- vyvěšeno: 26.08.2009, staženo: 16.09.2009
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; stavebník: Ludmila Tichá; stavba: stavební úpravy a přístavba RD č.p. 160 V. Újezd.

76/09

- vyvěšeno: 21.08.2009, staženo: 29.09.2009
Vyhláška FÚ v Olomouci - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2009

75/09

- vyvěšeno: 18.08.2009, staženo: 16.09.2009
Vyrozumění o spojení územního řízení s řízením o udělení výjimky - OZNÁMENÍ zahájení územního řízení společně s řízením o udělení výjimky, nařízení veřejného ústního jednání, pozvání k ústnímu jednání, spojení s ohledáním na místě - USNESENÍ; stavebník: Antonín Rýpar; stavba: novostavba RD s garáží na pozemku p.č. 925, 926, 927 s dotč. p.č. 921, 922, 3460 v k.ú. Velký Újezd.

74/09

- vyvěšeno: 18.08.2009, staženo: 13.10.2009
Plán využití UVZ VVP Libavá - září 2009

73/09

- vyvěšeno: 18.08.2009, staženo: 16.09.2009
pokračování - strana 2

73/09

- vyvěšeno: 18.08.2009, staženo: 16.09.2009
pokračování - strana 3

73/09

- vyvěšeno: 18.08.2009, staženo: 16.09.2009
Záhájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Pokračování těžby v dobývacím prostoru Velký Újezd" zařazeného v kategorii II, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - strana 1

72/09

- vyvěšeno: 07.08.2009, staženo: 26.08.2009
Humanitární sbírka - Diakonie Broumov, 22. srpna 2009

71/09

- vyvěšeno: 07.08.2009, staženo: 29.12.2009
Povodně 2009 - Veřejná sbírka Olomouckého kraje

70/09

- vyvěšeno: 07.08.2009, staženo: 26.08.2009
Veřejná vyhláška FÚ v Olomouci o uložení daňové písemnosti určené Jiřímu Berouskovi

69/09

- vyvěšeno: 31.07.2009, staženo: 26.08.2009
Veřejná vyhláška; Oznámení Finančního úřadu v Olomouci o uložení daňových písemností pro Davida Hampla, Velký Újezd č.p. 15.

68/09

- vyvěšeno: 27.07.2009, staženo: 18.08.2009
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí; stavba: umístění studny vrtané na pozemku p.č. 1784;stavebník: Jan Weis.

67/09

- vyvěšeno: 21.07.2009, staženo: 08.09.2009
Plán využití UVZ VVP Libavá - srpen 2009

66/09

- vyvěšeno: 21.07.2009, staženo: 07.08.2009
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání; žadatel: KC GROUP s.r.o., zast. advokátkou Mgr. Martinou Vévodovou; název akce: dělení pozemků p.č. 1227 a 1226 s RD č.p. 130 ve Velkém Újezdě.

65/09

- vyvěšeno: 17.07.2009, staženo: 04.08.2009
Vyrozumění o spojení územního řízení s řízením o udělení výjimky - OZNÁMENÍ zahájení územního řízení společně s řízením o udělení výjimky, nařízení veřejného ústního jednání, pozvání k ústnímu jednání, spojení s ohledáním na místě; stavba: stavební úpravy rodinného domu č.p. 294 s přístavbou; stavebník: Veronika Čurdová Pacáková, Zdeněk Čurda.

64/09

- vyvěšeno: 14.07.2009, staženo: 04.08.2009
Rozhodnutí - veřejná vyhláška, Povolení výjimky - stavebník: Ludmila Tichá; stavba: přístavba RD č. p. 160 Velký Újezd

63/09

- vyvěšeno: 10.07.2009, staženo: 04.08.2009
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení; Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním, nařízení veřejného ústního jednání, pozvání k ústnímu jednání, spojení s ohledáním na místě; stavebník: Zdeněk a Eva Čapkovi; stavba: NRD na p.č. 513 v k.ú. Velký Újezd

62/09

- vyvěšeno: 07.07.2009, staženo: 21.07.2009
Usnesení o oznámení dražebního roku, dražební vyhláška, povinný: Robert Chodil, dražba: harmoniky

61/09

- vyvěšeno: 03.07.2009, staženo: 04.08.2009
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, stavba: umístění stavby "Fotovoltaické elektrárny 1,91 MW" na parcele č. 2841/1 v k.ú. Velký Újezd (bývalý stavební dvůr, u vodních zdrojů)

60/09

- vyvěšeno: 30.06.2009, staženo: 14.07.2009
Příprava jízdních řádů drážní osobní dopravy na období 2009/2010

59/09

- vyvěšeno: 30.06.2009, staženo: 07.08.2009
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc červenec 2009

58/09

- vyvěšeno: 18.06.2009, staženo: 10.07.2009
Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - garáž, 2.etapa na p.č. 191/2 v k.ú. Velký Újezd. Stavebník: Ing. Stanislava Kleinová a Ing. Jaroslav Klička.

57/09

- vyvěšeno: 17.06.2009, staženo: 10.07.2009
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Stavebník: Jan Weiss. Stavba: studna vrtaná na p.č. 1784 v k.ú. VelkýÚjezd.

56/09

- vyvěšeno: 16.06.2009, staženo: 30.06.2009
Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 24. 6. 2009

55/09

- vyvěšeno: 11.06.2009, staženo: 26.08.2009
Tisková zpráva Magistrátu města Olomouce o uzavření pracoviště odboru sociální pomoci na ulici Kosmonautů 10 v Olomouci

54/09

- vyvěšeno: 11.06.2009, staženo: 30.06.2009
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 10/2009 z 5. 6. 2009 - mimořádná veterinární opatření k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

53/09

- vyvěšeno: 08.06.2009, staženo: 14.07.2009
Výsledky voleb do Evropského parlamentu z 5. a 6. června 2009 ve Velkém Újezdě

52/09

- vyvěšeno: 03.06.2009, staženo: 30.06.2009
Oznámení zahájení řízení o povolení výjimky - přístavba RD č.p. 160 Velký Újezd

51/09

- vyvěšeno: 03.06.2009, staženo: 30.06.2009
situace

51/09

- vyvěšeno: 03.06.2009, staženo: 30.06.2009
Záměr prodat pozemek - oddělenou část parcely č. 461/4 o výměře 59 m2 (část pozemku v areálu školy) ve Velkém Újezdě

50/09

- vyvěšeno: 03.06.2009, staženo: 30.06.2009
situace

50/09

- vyvěšeno: 03.06.2009, staženo: 30.06.2009
Záměr městyse prodat oddělenou část parcely č. 56/4 o výměře 34 m2 (přezahrádka u č.p. 19) v k.ú. Velký Újezd

49/09

- vyvěšeno: 01.06.2009, staženo: 18.06.2009
Nařízení krajské veterinární správy č. 9/2009 - mimořádná veterinární opatření k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy -moru včelího plodu

48/09

- vyvěšeno: 27.05.2009, staženo: 17.06.2009
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 8/2009 z 22. 5. 2009 - mor včelího plodu

47/09

- vyvěšeno: 26.05.2009, staženo: 30.06.2009
list č. 5 závěrečného účtu (podpis+razítko)

47/09

- vyvěšeno: 26.05.2009, staženo: 30.06.2009
příloha č. 1 - Zpráva o výsledku hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2008 (tit. strana, podpis+razítko)

47/09

- vyvěšeno: 26.05.2009, staženo: 30.06.2009
příloha č. 1 Zpráva o výsledku hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2008 (závěrečná strana, podpis+razítko)

47/09

- vyvěšeno: 26.05.2009, staženo: 30.06.2009
příloha č. 2 - list 2 a 3

47/09

- vyvěšeno: 26.05.2009, staženo: 30.06.2009
příloha č. 2 - list 4

47/09

- vyvěšeno: 26.05.2009, staženo: 30.06.2009
příloha č. 2 - list č. 5

47/09

- vyvěšeno: 26.05.2009, staženo: 30.06.2009
příloha č. 2 - list č. 6

47/09

- vyvěšeno: 26.05.2009, staženo: 30.06.2009
příloha č. 2 - Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Velký Újezd za rok 2008 (tit. strana, razítko + podpis)

47/09

- vyvěšeno: 26.05.2009, staženo: 30.06.2009
příloha č. 3 - Čerpání sociální fondu za rok 2008 (podpis)

47/09

- vyvěšeno: 26.05.2009, staženo: 30.06.2009
Závěrečný účet městyse Velký Újezd za rok 2008

46/09

- vyvěšeno: 21.05.2009, staženo: 11.06.2009
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 7/2009 - mor včelího plodu

44/09

- vyvěšeno: 21.05.2009, staženo: 30.06.2009
Záměr městyse pronajmou nebytový prostor - budova č.p. 15 ve Velkém Újezdě (nebytový prostor prodejny TEXTIL)

43/09

- vyvěšeno: 21.05.2009, staženo: 08.06.2009
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 5. a 6. června 2009

42/09

- vyvěšeno: 07.05.2009, staženo: 21.05.2009
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu ve Velkém Újezdě v sobotu 16. května 2009

41/09

- vyvěšeno: 05.05.2009, staženo: 21.05.2009
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 4/2009 z 28. 4. 2009 - mimořádná veterinární opatření k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy -moru včelího plodu

40/09

- vyvěšeno: 29.04.2009, staženo: 03.06.2009
Výnos č. 1/2009 Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá z 14.04.2009

39/09

- vyvěšeno: 29.04.2009, staženo: 21.05.2009
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008

38/09

- vyvěšeno: 29.04.2009, staženo: 03.06.2009
Plán využití UVZ VVP Libavá - květen 2009

37/09

- vyvěšeno: 29.04.2009, staženo: 21.05.2009
Rozhodnutí UMVU/19su107/2009/5; Stavebník MUDr. A. Boháč a K. Boháčová; Stavba: NRD s garáží vč. napojení na inž. sítě, oplocení a zpevnení plochy.

36/09

- vyvěšeno: 21.04.2009, staženo: 21.05.2009
Stavební povolení - rozhodnutí veřejnou vyhláškou; stavebník: Jiří Šubrt; stavební úpravy, nástavba, přístavba RD č.p.5, parc.č. 389/1, parc.č. 390/1 v k. ú. Daskabát.

35/09

- vyvěšeno: 17.04.2009, staženo: 05.05.2009
Nařízení KVS č. 3/2009 (zrušení nařízení KVS č. 2/2009-katarální horečka ovcí)

34/09

- vyvěšeno: 15.04.2009, staženo: 29.04.2009
Pozvánka a program na 5. veřejné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje

33/09

- vyvěšeno: 14.04.2009, staženo: 05.05.2009
Nařízení KVS Olomouc - katarální horečka ovcí

32/09

- vyvěšeno: 09.04.2009, staženo: 08.06.2009
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (volby do EP 5. a 6. června 2009)

31/09

- vyvěšeno: 08.04.2009, staženo: 29.04.2009
Oznámení o spojení územního a stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; stavba: GARÁŽ P.Č. 328, 330; stavebník: Ševčíková, Fišer

30/09

- vyvěšeno: 06.04.2009, staženo: 11.06.2009
Preventivní opatření - vypalování (tráva, klestí)

30/09

- vyvěšeno: 06.04.2009, staženo: 11.06.2009
příloha - tisková zpráva HZS Ol. kraje z 3.4.09

29/09

- vyvěšeno: 06.04.2009, staženo: 30.06.2009
Informace o záměru městyse Velký Újezd - prodej části parcely č. 921 v k.ú. Velký Újezd (Vrchní konec, za kapličkou)

28/09

- vyvěšeno: 31.03.2009, staženo: 29.04.2009
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; žadatel: Klohnová Jaroslava, Přerov; věc: změna využití části "b" dle přísl. GP pozemku p.č. 1571/1 v k.ú. Velký Újezd.

27/09

- vyvěšeno: 30.03.2009, staženo: 21.04.2009
Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd z 25. 3. 2009

26/09

- vyvěšeno: 26.03.2009, staženo: 29.04.2009
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou; stavebník: Pavla Uhýrková a Rudolf Mudra; stavební řízení: dělení pozemků p.č. 1146 a 1145 v k.ú. Velký Újezd

25/09

- vyvěšeno: 24.03.2009, staženo: 05.05.2009
Plán využití UVZ VVP Libavá - duben 2009

24/09

- vyvěšeno: 17.03.2009, staženo: 30.03.2009
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 25. 3. 2009 v 18.00 hodin v obřadní síni radnice ve Velkém Újezdě

23/09

- vyvěšeno: 10.03.2009, staženo: 29.04.2009
strana 1 Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 045 EX 877/07-44: pozemek parcela č. 525 v k.ú. Velký Újezd

23/09

- vyvěšeno: 10.03.2009, staženo: 29.04.2009
strana 2

23/09

- vyvěšeno: 10.03.2009, staženo: 29.04.2009
strana 3

22/09

- vyvěšeno: 10.03.2009, staženo: 29.04.2009
strana 1 Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 045 EX 877/07-43: podíl 1/2 pozemek parcela č. 717 a 718, rodinný dům č.p. 11 ve Velkém Újezdě

22/09

- vyvěšeno: 10.03.2009, staženo: 29.04.2009
strana 2

22/09

- vyvěšeno: 10.03.2009, staženo: 29.04.2009
strana 3

21/09

- vyvěšeno: 10.03.2009, staženo: 30.03.2009
Nařízení Státní veterinární správy č. 2009/1044/SVS - mimořádná veterinární opatření (očkování - katarální horečka ovcí)

20/09

- vyvěšeno: 04.03.2009, staženo: 29.12.2009
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2009 - po úpravě k zachování pravidelného 14-ti denního svozu

19/09

- vyvěšeno: 03.03.2009, staženo: 03.06.2009
Oznámení Pozemkového fondu ČR o převodu parcely č. 499 v k.ú. Velký Újezd

18/09

- vyvěšeno: 02.03.2009, staženo: 07.04.2009
Plán využití UVZ VVP Libavá - březen 2009

17/09

- vyvěšeno: 25.02.2009, staženo: 07.04.2009
Informace o záměru směnit část pozemku p.č. 143 ostatní komunikace (ve vlastnictví městyse V. Újezd) za část pozemku p.č. 142 zahrada (ve vlastnictví Veroniky Juhásové), obě v k.ú. Velký Újezd; Záměr -změna průchodu kolem domu č.p. 102 v Zákostelí.

16/09

- vyvěšeno: 18.02.2009, staženo: 10.03.2009
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení) veřejnou vyhláškou; Stavba: Stavební úpravy, přístavba hospodářského objektu p.č. 1219/3 Velký Újezd ...; Stavebník: Bohuslav a Iveta Niesnerovi, Velký Újezd 329

15/09

- vyvěšeno: 13.02.2009, staženo: 10.03.2009
Stavební povolení - rozhodnutí spojené územní a stavební řízení) veřejnou vyhláškou; Stavba: Stav. úpravy hosp. objektu č.p. 78 Velký Újezd; Stavebník: Ladislav Šubrt, Velký Újezd 27

14/09

- vyvěšeno: 12.02.2009, staženo: 10.03.2009
Přerušení dodávky elektřiny ve Velkém Újezdě dne 9. 3. 2009 od 8 - 16 hod.

13/09

- vyvěšeno: 12.02.2009, staženo: 25.02.2009
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 20. 2. 2009

12/09

- vyvěšeno: 06.02.2009, staženo: 02.03.2009
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení; Oznámení zahájení územního řízení společně seč stavebním a nařízení ústního jednání; Usnesení; Stavba: NRD s garáží p.č. 833/3 k.ú. VelkýÚjezd; Stavebník MUDr. Aleš Boháč a Kateřina Boháčová

11/09

- vyvěšeno: 06.02.2009, staženo: 02.03.2009
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení; Oznámení zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání; Usnesení; Stavba: Garáž na pozemku parcela č. 191/1 Velký Újezd; Stavebník: Ing. Jaroslav Klička a Ing. Stanislava Kleinová.

9/09

- vyvěšeno: 05.02.2009, staženo: 11.06.2009
Nabídka publikace "Doma bezpečně"

10/09

- vyvěšeno: 05.02.2009, staženo: 02.03.2009
Vyrozumění o spojení územního a stavebního řízení; Oznámení o zahájení územního řízení společně se stavebním a nařízení veřejného ústního jednání; Usnesení; Stavebník: Jiří Šubrt, Velký Újezd 361 zast. Ing. Bohumilem Rochovanským; Stavba: Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č. 5 Daskabát

8/09

- vyvěšeno: 04.02.2009, staženo: 05.05.2009
Výroční zpráva městyse VelkýÚjezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2008

7/09

- vyvěšeno: 02.02.2009, staženo: 18.02.2009
Stavební povolení - rozhodnutí (spojené územní a stavební řízení) veřejnou vyhláškou: Stavebník - COMMODITY TRADING s.r.o., Daskabát 27; Stavba: Stavební úpravy, přístavba, nástavba objektu č. 161 Daskabát na parcele č. 40"

6/09

- vyvěšeno: 30.01.2009, staženo: 12.02.2009
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky - malého rozsahu: "Technický dozor investora na akci: Realizace úspor energie na budově ZŠ Velký Újezd"

5/09

- vyvěšeno: 28.01.2009, staženo: 05.05.2009
Rozhodnutí - zákaz vstupu do lesů. Plán využití UVZ VVP Libavá - únor 2009

3/09

- vyvěšeno: 12.01.2009, staženo: 29.04.2009
příloha (1)

3/09

- vyvěšeno: 12.01.2009, staženo: 29.04.2009
příloha (2)

3/09

- vyvěšeno: 12.01.2009, staženo: 29.04.2009
příloha (3)

3/09

- vyvěšeno: 12.01.2009, staženo: 29.04.2009
příloha (4)

3/09

- vyvěšeno: 12.01.2009, staženo: 29.04.2009
Vybudování památníku - válečného hrobu Čechů a Slováků ve Skotsku (rodáci z Velkého Újezda - Bohumil Bednářík a Jaroslav Švarc)

2/09

- vyvěšeno: 12.01.2009, staženo: 10.03.2009
a) Stomatologické služby první pomoci v okrese Šumperk v r. 2009

2/09

- vyvěšeno: 12.01.2009, staženo: 10.03.2009
b) Stomatologické služby první pomoci v okrese Jeseník v r. 2009

1/09

- vyvěšeno: 07.01.2009, staženo: 10.02.2009
situace

1/09

- vyvěšeno: 07.01.2009, staženo: 10.02.2009
Záměr městyse pronajmout pozemky p.č. 1533 a 1532 (bývalé koupaliště) v k.ú. Velký Újezd