Archív ÚD 2010

124/2010

- vyvěšeno: 28.12.2010, staženo: 17.05.2012
Veřejně prospěšné práce

123/2010

- vyvěšeno: 27.12.2010, staženo: 03.02.2011
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc leden 2011

122/2010

- vyvěšeno: 22.12.2010, staženo: 12.1.2011
Výpis usnesení ZM ze dne 14.12.2010

121/2010

- vyvěšeno: 22.12.2010, staženo: 27.01.2011
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení Karel Klimeš novostavba chaty

120/2010

- vyvěšeno: 20.12.2010, staženo: 10.01.2012
SVOZY ODPADŮ v roce 2011

119/2010

- vyvěšeno: 15.12.2010, staženo: 12.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

118/2010

- vyvěšeno: 15.12.2010, staženo: 12.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů

117/2010

- vyvěšeno: 14.12.2010, staženo: 20.01.2011
Nabídka prodeje vyřazeného majetku (městyse Velký Újezd)

116/2010

- vyvěšeno: 13.12.2010, staženo: 13.04.2011
Požární bezpečnost komínů a spotřebičů paliv; leták "červený kohout" o používání létajících balónků

115/2010

- vyvěšeno: 06.12.2010, staženo: 14.12.2010
Veřejné projednání "Pokračování těžby v DP Velký Újezd" - 13.12.2010, Malý sál v sol

114/2010

- vyvěšeno: 06.12.2010, staženo: 15.12.2010
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 14. 12. 2010

113/2010

- vyvěšeno: 02.12.2010, staženo: 14.12.2010
Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, pondělí 13.12.2010

111/2010

- vyvěšeno: 29.11.2010, staženo: 28.03.2011
Oznámení o předávání lesních hospodářských osnov lesů nacházejících se správním obvodu Velký Újezd jejich vlastníkům

110/2010

- vyvěšeno: 26.11.2010, staženo: 15.12.2010
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na ř. 2011

109/2010

- vyvěšeno: 26.11.2010, staženo: 15.12.2010
Návrh rozpočtu roku 2011 - městyse Velký Újezd

108/2010

- vyvěšeno: 23.11.2010, staženo: 13.12.2010
Informace o zveřejnění dokumentace na úřední desce: EIA - Posudek - Pokračování těžby v DP Velký Újezd

107/2010

- vyvěšeno: 23.11.2010, staženo: 25.02.2011
Protokol č. 45553-2010 Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě obsahující rozbor vody odebraný z pramene u Izidorka ve Velkém Újezdě

106/2010

- vyvěšeno: 23.11.2010, staženo: 27.01.2011
Výzva Služby kriminální policie ve Vsetíně - prověřování trestné činnosti kamenické firmy Davida Nového-KAMENO.

105/2010

- vyvěšeno: 23.11.2010, staženo: 22.03.2011
Nabídka analýz pitných vod z vlastních zdrojů (pro soukromé studny, orientační rozbor)

104/2010

- vyvěšeno: 12.11.2010, staženo: 14.12.2010
MAS Bystřička vyhlašuje výzvuk předkládání projektů v souladu se strategickým plánem LEADER regionu Bystřička a s pravidly programu rozvoje venkova, OSA IV. LEADER

103/2010

- vyvěšeno: 04.11.2010, staženo: 26.11.2010
Veřejná vyhláška Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení Velký Újezd DTS 3375 - stavební úpravy VNv

102/2010

- vyvěšeno: 04.11.2010, staženo: 26.11.2010
Veřejná vyhláška Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Klimeš chata - nové NNK

101/2010

- vyvěšeno: 04.11.2010, staženo: 25.02.2011
Program rozvoje venkova : Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků

100/2010

- vyvěšeno: 03.11.2010, staženo: 14.12.2010
Návrh aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

99/2010

- vyvěšeno: 02.11.2010, staženo: 15.12.2010
Plán využití UVZ VVP Libavá - listopad 2010

98/2010

- vyvěšeno: 02.11.2010, staženo: 24.11.2010
Usnesení o odročení termínu dražby

97/2010

- vyvěšeno: 02.11.2010, staženo: 16.11.2010
Pozvánka na ustavující jednání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 10.listopadu 2010

96/2010

- vyvěšeno: 01.11.2010, staženo: 14.12.2010
Oznámení o změně termínu konání ústního veřejného jednání

95/2010

- vyvěšeno: 26.10.2010, staženo: 26.11.2010
Veřejná vyhláška-zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Roman Absatz

94/2010

- vyvěšeno: 26.10.2010, staženo: 10.11.2010
Zápis o výsledku voleb do senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 61, Olomouc

93/2010

- vyvěšeno: 22.10.2010, staženo: 14.12.2010
Informace k připravované 6. výzvě

10/2010

- vyvěšeno: 20.10.2010, staženo: 22.10.2010
UMVU/55/2010 Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - Veřejné zabíjačky

92/2010

- vyvěšeno: 16.10.2010, staženo: 10.11.2010
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 15. a 16.10.2010

91/2010

- vyvěšeno: 16.10.2010, staženo: 10.11.2010
Výsledky voleb do Zastupitelsta městyse Velký Újezd ve dnech 15. a 16.10.2010

90/2010

- vyvěšeno: 13.10.2010, staženo: 16.11.2010
Veřejná vyhláška o doručení daňové písemnosti pí Marii Kostřicové, Velký Újezd 15, a MUDr. Borisi Fenclovi, Velký Újezd 15

89/2010

- vyvěšeno: 06.10.2010, staženo: 16.11.2010
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro adresáta: Jiří Dohnal, roč. 1984, Velký Újezd 15

88/2010

- vyvěšeno: 06.10.2010, staženo: 14.12.2010
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje - č.j. KÚOK/94171/2010/OSR/580

87/2010

- vyvěšeno: 06.10.2010, staženo: 22.10.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

86/2010

- vyvěšeno: 06.10.2010, staženo: 26.10.2010
Připomínkové řízení k jízdním řádům autobusové dopravy

85/2010

- vyvěšeno: 06.10.2010, staženo: 02.11.2010
Plán využití UVZ VVP Libavá - říjen 2010

84/2010

- vyvěšeno: 04.10.2010, staženo: 20.09.2011
Zavedení názvů ulic ve Velkém Újezdě

83/2010

- vyvěšeno: 30.09.2010, staženo: 26.10.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

82/2010

- vyvěšeno: 30.09.2010, staženo: 16.11.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva

81 a/2010

- vyvěšeno: 27.09.2010, staženo: 13.10.2010
Záměr prodeje části pozemku p.č. 121 v k.ú. Velký Újezd

81/2010 - I.

- vyvěšeno: 20.09.2010, staženo: 30.09.2010
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu

80/2010

- vyvěšeno: 20.09.2010, staženo: 4.11.2010
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010

79/2010

- vyvěšeno: 20.09.2010, staženo: 30.09.2010
16. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - 24. 9. 2010

78/2010

- vyvěšeno: 20.09.2010, staženo: 02.11.2010
Dražební vyhláška č.j. 057EX 5021/09-40

77/2010

- vyvěšeno: 16.09.2010, staženo: 4.11.2010
Městys Velký Újezd - seznam domovních čísel s názvem ulice (přiřazení domovních čísel k ulicím-k jednání zastupitelstva 22.9.2010, vč. orientační mapky)

76/2010

- vyvěšeno: 14.09.2010, staženo: 10.11.2010
Pozvánka s programem na zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 22. 9. 2010 s přílohou č. 3: "Ulice-přiřazení domovních čísel"

75/2010

- vyvěšeno: 08.09.2010, staženo: 30.09.2010
Veřejná vyhláška; Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; stavebník: ČEZ distrubuce, a.s.; stavba: Velký Újezd DTS 3375-stavební úpravy VNv

74/2010

- vyvěšeno: 08.09.2010, staženo: 30.09.2010
Veřejná vyhláška; Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; stavebník: ČEZ Distribuce, a.s.; stavba: Velký Újezd Klimeš chaty-nové NNk

73/2010

- vyvěšeno: 31.08.2010, staženo: 26.10.2010
Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu PČR

72/2010

- vyvěšeno: 26.08.2010, staženo: 30.09.2010
Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek

71/2010

- vyvěšeno: 23.08.2010, staženo: 17.09.2010
UMVU/1021/2010 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost; adresát:Karel Oklešťek

71/2010

- vyvěšeno: 20.08.2010, staženo: 17.09.2010
UMVU/930/2010/VV Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost; adresát: Karel Okleštěk

70/2010

- vyvěšeno: 20.08.2010, staženo: 06.10.2010
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc září 2010

69/2010

- vyvěšeno: 20.08.2010, staženo: 17.09.2010
Nařízení KVS pro Olomoucký kraj č. 20/2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

68/2010

- vyvěšeno: 20.08.2010, staženo: 08.09.2010
Veřejná vyhláška-oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání; stavba: Vrtaná studna p.č. 1784; stavebník: Jan Weiss

67/2010

- vyvěšeno: 27.07.2010, staženo: 08.09.2010
Plán využití UVZ VVP Libavá - srpen 2010

66/2010

- vyvěšeno: 22.07.2010, staženo: 10.08.2010
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek - část pozemku p.č. 166/1 v k.ú. Velký Újezd

65/2010

- vyvěšeno: 19.07.2010, staženo: 20.08.2010
Informace o zveřejnění dokumentace - na úřední desce; Dokumentace vlivů záměru "Pokračování těžby v dobývacím prostoru Velký Újezd" na životní prostředí

64/2010

- vyvěšeno: 14.07.2010, staženo: 17.09.2010
Upozornění hasičů pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

63/2010

- vyvěšeno: 09.07.2010, staženo: 15.12.2010
Výpis usnesení ze zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného dne 30. 6. 2010 ...

62/2010

- vyvěšeno: 30.06.2010, staženo: 27.07.2010
Veřejná vyhláška; Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; stavba: vrtaná studna; žadatel: Lukáš Plachý

61/2010

- vyvěšeno: 23.06.2010, staženo: 08.07.2010
15. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckéhokraje 28.06.2010

60/2010

- vyvěšeno: 23.06.2010, staženo: 22.07.2010
Příprava jízdních řádů drážní osobní dopravy na období 2010/2011

59/2010

- vyvěšeno: 21.06.2010, staženo: 08.07.2010
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 30.06.2010 a příloha č. 4 - Jména ulic

58/2010

- vyvěšeno: 21.06.2010, staženo: 08.07.2010
Oznámení o uložení písemnosti pro Davida Hampla, č.j. DV/016300100000385/1 Celní úřad Vyškov

57/2010

- vyvěšeno: 03.06.2010, staženo: 28.06.2010
Veřejná vyhláška; Oznámení o spojení úz. a stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; Stavba: NRD včetně ..., p.č. 616, 617, 3459/2 v k.ú. Velký Újezd

56/2010

- vyvěšeno: 02.06.2010, staženo: 28.06.2010
Veřejná vyhláška; Oznámení o spojení územního a stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; Stavba: "Stavební úpravy a přístavba penzionu Velký Újezd č.p. 55"

55/2010

- vyvěšeno: 31.05.2010, staženo: 21.06.2010
Výsledky voleb do PSP ČR z 28. a 29. 5. 2010 v okrsku Velký Újezd č. 1

54/2010

- vyvěšeno: 25.05.2010, staženo: 10.08.2010
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., ... za rok 2009

53/2010

- vyvěšeno: 25.05.2010, staženo: 21.06.2010
Výpis usnesení ze zápisu ze 17. zasedání ZM Velký Újezd, konaného 19. 5. 2010

52/2010

- vyvěšeno: 24.05.2010, staženo: 08.07.2010
Nabídka práce

51/2010

- vyvěšeno: 24.05.2010, staženo: 02.06.2010
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu 29.05.2010

50/2010

- vyvěšeno: 24.05.2010, staženo: 21.06.2010
Nařízení KVS pro Olomoucký kraj č. 4/2010 z 18.5.2010 (mor včelího plodu)

49/2010

- vyvěšeno: 12.05.2010, staženo: 02.06.2010
Oznámení o době a místě konání voleb

48/2010

- vyvěšeno: 11.05.2010, staženo: 25.05.2010
Pozvánka s programem na 17. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (mimořádné zasedání) dne 19. 5. 2010

47/2010

- vyvěšeno: 03.05.2010, staženo: 24.05.2010
Informace i vypnutí el. energie ve Velkém Újezdě - lokalita chaty u vysílače T mobile

46/2010

- vyvěšeno: 30.04.2010, staženo: 02.06.2010
Plán využití území UVZ VVP Libavá - květen 2010

45/2010

- vyvěšeno: 30.04.2010, staženo: 24.05.2010
Závěrečný účet městyse Velký Újezd za rok 2009

44/2010

- vyvěšeno: 29.04.2010, staženo: 24.05.2010
Rozhodnutí - Stavební povolení: Fotovoltaická elektrárna 1,91 MW na p.č. 2841/1 Velký Újezd; Stavebník: Rolas FVE s.r.o., Moravská Ostrava a Přívoz

43/2010

- vyvěšeno: 26.04.2010, staženo: 10.05.2010
Žádost o změnu licence u autobusové linky 920017 Přerov-Velký Újezd-Město Libavá,Kozlov (změna spočívající v zařazení nové zastávky ... viz text listiny)

42/2010

- vyvěšeno: 23.04.2010, staženo: 24.05.2010
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2009

41/2010

- vyvěšeno: 23.04.2010, staženo: 03.05.2010
Program 13. veřejného zasedání Zastupitelsva Olomouckého kraje

40/2010

- vyvěšeno: 20.04.2010, staženo: 03.05.2010
Výpis usnesení ze zápisu Zastupitelstva městyse Velký Újezd z 24. 3. 2010

39/2010

- vyvěšeno: 15.04.2010, staženo: 12.05.2010
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro Michala Viesnera, V. Újezd 188

38/2010

- vyvěšeno: 13.04.2010, staženo: 17.09.2010
Výzva Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

37/2010

- vyvěšeno: 13.04.2010, staženo: 02.06.2010
Informace a počtu a sídle volebních okrsků

36/2010

- vyvěšeno: 09.04.2010, staženo: 29.04.2010
Veřejná vyhláška; Oznámení o zahájení stavebního řízení; Stavba: FVE 1,91 MW, p.č. 2841/1 v k.ú. Velký Újezd

35/2010

- vyvěšeno: 09.04.2010, staženo: 26.04.2010
Veřejná vyhláška; Územní souhlas s umístěním a provedením stavby: Oplocení pozemku pro FVE 1,91 MW, p.č. 2841/1 Velký Újezd

35, 36/2010

- vyvěšeno: 09.04.2010, staženo: 29.04.2010
Situace

34/2010

- vyvěšeno: 29.03.2010, staženo: 23.04.2010
Pozvání na přednášku k možnosti získání dotace na zateplování RD a bytových domů

33/2010

- vyvěšeno: 29.03.2010, staženo: 11.05.2010
Vyhláška FÚ v Olomouci o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010

32/2010

- vyvěšeno: 22.03.2010, staženo: 24.05.2010
Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - p.č. 2525 o vým. 171 m2

31/2010

- vyvěšeno: 22.03.2010, staženo: 03.05.2010
Nařízení KVS pro Olomoucký kraj č. 1/2010 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze - varroaze včel

30/2010

- vyvěšeno: 22.03.2010, staženo: 03.05.2010
Plán využití UVZ VVP Libavá na duben 2010

29/2010

- vyvěšeno: 19.03.2010, staženo: 09.04.2010
Informace o záměru městyse - pronájem části pozemku p.č. 166/1 lokalita Čtvrtky v k.ú. Velký Újezd

28/2010

- vyvěšeno: 17.03.2010, staženo: 09.04.2010
Veřejná vyhláška; Oznámení o spojení úz. a stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; Stavba: přípojka NN; Stavebník: ČEZ Distribuce, a.s.

27/2010

- vyvěšeno: 16.03.2010, staženo: 09.04.2010
Pozvánka s programen na zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 24. 3. 2010

26/2010

- vyvěšeno: 11.03.2010, staženo: 4.11.2010
Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 (pracovní místo na VPP 80.584,- Kč)

25/2010

- vyvěšeno: 11.03.2010, staženo: 09.04.2010
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření č.j. 2010/875/SVS (očkování z důvodu katarální horečky ovcí)

24/2010

- vyvěšeno: 10.03.2010, staženo: 29.03.2010
Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby studny, parc. 513 Velký Újezd; stavebník: Zdeněk a Eva Čapkovi

23/2010

- vyvěšeno: 09.03.2010, staženo: 29.03.2010
Rozhodnutí - územní rozhodnutí; Rozhodnutí o umístění stavby - Vodovod (Koš-Kamenica)

22/2010

- vyvěšeno: 08.03.2010, staženo: 09.04.2010
Rozpočtový výhled městyse Velký Újezd na období 2011 - 2012

21/2010

- vyvěšeno: 03.03.2010, staženo: 16.03.2010
Veřejné zasedání (12.) Olomouckého kraje 11. 3. 2010

20/2010

- vyvěšeno: 03.03.2010, staženo: 23.04.2010
Usnesení; Dražba 15. 4. 2010 parc. č. 525 Velký Újezd

19/2010

- vyvěšeno: 03.03.2010, staženo: 23.04.2010
Usnesení; Dražba 15. 4. 2010 parc. č. 717, 718 a domu č.p. 11 Velký Újezd

18/2010

- vyvěšeno: 22.02.2010, staženo: 09.04.2010
UMVU/171/2010 Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc březen 2010

17/2010

- vyvěšeno: 08.02.2010, staženo: 22.03.2010
UMVU/141/2010 Pozemkový fond České republiky - nabídka volných pozemků k pronájmu parc.č. 2080/0/0 v k.ú. Velký Újezd

16/2010

- vyvěšeno: 05.02.2010, staženo: 22.2.2010
UMVU/143/2010 Veřejná vyhláška M.Čubová, M. Viesner

15/2010

- vyvěšeno: 04.02.2010, staženo: 22.2.2010
UMVU/131/2010 Závěr zjišťovacího řízení - územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

14/2010

- vyvěšeno: 01.02.2010, staženo: 03.03.2010
UMVU/92/2010 Plán využití UVZ VPP Libavá na měsíc únor 2010

13/2010

- vyvěšeno: 01.02.2010, staženo: 03.03.2010
Diakonie Broumov Sbírka použitého ošacení

12/2010

- vyvěšeno: 01.02.2010, staženo: 22.03.2010
UMVU/96/2010 Sběrný dvůr Přáslavice

11/2010

- vyvěšeno: 28.01.2010, staženo: 15.2.2010
UMVU/246+247/2009/5 Rozhodnutí o umístění stavby - garáž na pozemku parc.č. 328,330 v k.ú. Velký Újezd. Ivana Ševčíková Daskabát, Zbyněk Fišer Osek nad Bečvou

9/2010

- vyvěšeno: 20.01.2010, staženo: 8.2.2010
UMVU/1413su147/2009/ 5 Rozhodnutí územní rozhodnutí o dělení pozemků parc.č. 1394-zahrada v k.ú.Velký Újezd

8/2010

- vyvěšeno: 18.01.2010, staženo: 22.03.2010
UMVU/49/2010 Zveřejnění Výzvy na měsíc leden 2010 Program rozvoje venkova

7/2010

- vyvěšeno: 18.01.2010, staženo: 4.2.2010
UMVU/1514su160/2009/5 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zajájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, stavební úpravy, přístavba RD č.p. 164 Velký Újezd

6/2010

- vyvěšeno: 15.01.2010, staženo: 1.2.2010
UMVU/1278Su142/2009/5 Rozhodnutí územní rozhodnutí o dělení pozemků parc.č. 512 zahrada v k.ú. Velký Újezd (u.č.105)

5/2010

- vyvěšeno: 14.01.2010, staženo: 1.2.2010
UMVU/1055su120/209/5 Rozhodnutí územní rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna parc.č.1890 v k.ú. Velký Újezd - Karel Klimeš, Štěpánov

4/2010

- vyvěšeno: 13.01.2010, staženo: 4.11.2010
UMVU/36/2010 Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 - leták UP

3/2010

- vyvěšeno: 13.01.2010, staženo: 1.2.2010
UMVU/23/2010 Výzva pro uchazeče k podání nabídky o veřejnou zakázku na stavební práce - úpravna vody Velký Újezd

2/2010

- vyvěšeno: 12.01.2010, staženo: 28.1.2010
UMVU/1504su156/2009/5 Oznámení o zahájení územního řízení Zdeněk a Eva Čapkovi Skrbeň

1/2010

- vyvěšeno: 11.01.2010, staženo: 28.1.2010
Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění Michal Viesner č.j. SmOl/Živn/52/02923/2009Hk