Archív ÚD 2011

96/2011

- vyvěšeno: 21.12.2011, staženo: 18.01.2012
Výpis usnesení ze zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd

95/2011

- vyvěšeno: 20.12.2011, staženo: 10.01.2012
Usnesení Obvodního báňského úřadu v Ostravě z 14. 12. 2011 o přerušení řízení o povolení hornické činnosti-otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska stavebního kamene v dobývacím prostoru Velký Újezd - 2. etapa dobývání, evid.č. 7 0489

94/2011

- vyvěšeno: 16.12.2011, staženo: 13.01.2012
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Kroměříž č.j. 155 Ex 752/09-11; dražba 6. 1. 2012, draží se soubor movitých věcí; povinný: EuroMontela, spol. s r.o.

93/2011

- vyvěšeno: 14.12.2011, staženo: 17.01.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

92/2011

- vyvěšeno: 09.12.2011, staženo: 21.05.2012
Dotace Olomouckého kraje

91/2011

- vyvěšeno: 08.12.2011, staženo: 19.12.2011
22. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje; pátek 16. 12. 2011 - 10:00 hod.

90/2011

- vyvěšeno: 05.12.2011, staženo: 14.12.2011
Pozvánka na 7. zasedání ZM Velký Újezd - dne 13. 12. 2011 od 18:00 hodin

89/2011

- vyvěšeno: 26.11.2011, staženo: 15.12.2011
rozpočtový výhled 2013-2014

88/2011

- vyvěšeno: 26.11.2011, staženo: 15.12.2011
návrh rozpočtu

87/2011

- vyvěšeno: 23.11.2011, staženo: 15.12.2011
Vyhlášení výzvy k předkládání projektů v souladu se strategickým plánem LEADER regionu Bystřička a s pravidly programu rozvoje venkova, OSA IV. LEADER

86/2011

- vyvěšeno: 16.11.2011, staženo: 15.12.2011
Dražební vyhláška Okresního soudu v Olomouci č.j. 41E388/2010-19; dražba 14. 12. 2011 dražba

85/2011

- vyvěšeno: 04.11.2011, staženo: 21.11.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Úřadu městyse Velký Újezd ze dne 3. 11. 2011, spis. zn. 1604/2011 - opatrovník; adresát: Jan Zerzán, nar. 1979, Velký Újezd, Tršická 224

84/2011

- vyvěšeno: 04.11.2011, staženo: 21.11.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Úřadu městyse Velký Újezd z 3. 11. 2011, spis UMVU/1604/2011, č.j. UMVU/1796/2011, adresovanou Janu Zerzánovi, nar. 1979, Velký Újezd, Tršická 224

83/2011

- vyvěšeno: 04.11.2011, staženo: 23.11.2011
Veřejná vyhláška Statutárního města Olomouce, Městské policie Olomouc č.j. SMOL/169723/MPO/VS/UVI oznámení o uložení písemnosti pro Jiřího Dohnala

82/2011

- vyvěšeno: 04.11.2011, staženo: 23.11.2011
Zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou ve věci povolení hornické činnosti spočívající v dobývání výhradního ložiska stavebního kamene v dobývacím prostoru Velký Újezd - 2. etapa dobývání; Obvodní báňský úřad v Ostravě č.j. S 0301/2011-4-511/Ing.Kt z 19.10.2011

81/2011

- vyvěšeno: 31.10.2011, staženo: 14.12.2011
Usnesení Zastupitelstva městyse Velký Újezd z 18. 10. 2011

80/2011

- vyvěšeno: 31.10.2011, staženo: 15.12.2011
Informace o záměru městyse Velký Újezd - prodej části pozemku parcela č. 143 (PŘED DOMEM Č.P. 102 UL. LIPENSKÁ)

79/2011

- vyvěšeno: 27.10.2011, staženo: 12.12.2011
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2012

78/2011

- vyvěšeno: 25.10.2011, staženo: 28.03.2012
Občanské průkazy - důležité upozornění!

77/2011

- vyvěšeno: 17.10.2011, staženo: 27.10.2011
Připomínkové řízení k jízdním řádům autobusové dopravy

76/2011

- vyvěšeno: 13.10.2011, staženo: 25.10.2011
Usnesení Exekutorského úřadu Přerov č.j. 103 Ex21947/08-26 z 10.10.2011; dražební vyhláška

75/2011

- vyvěšeno: 10.10.2011, staženo: 25.10.2011
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd

74/2011

- vyvěšeno: 06.10.2011, staženo: 25.10.2011
Usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK/109637/2011 z 3. října 2011 o zastavení přezkumného řízení (FVE)

73/2011

- vyvěšeno: 27.09.2011, staženo: 27.10.2011
Výpis usnesení ze zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného 20. 9. 2011

72/2011

- vyvěšeno: 22.09.2011, staženo: 13.10.2011
Veřejná vyhláška; Oznámení o uložení písemnosti pro adresáta: Jiří Dohnal

71/2011

- vyvěšeno: 19.09.2011, staženo: 04.10.2011
21. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

70/2011

- vyvěšeno: 19.09.2011, staženo: 04.10.2011
Usnesení; Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - Exekutorský úřad Přerov, zn.3345542175

69/2011

- vyvěšeno: 13.09.2011, staženo: 04.10.2011
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu ve Velkém Újezdě v sobotu 24. 9. 2011

68/2011

- vyvěšeno: 12.09.2011, staženo: 04.10.2011
Veřejná vyhláška; Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; Stavba: studna na pozemku p.č. 1858 v k.ú. Velký Újezd; Stavebník: Luxovi

67/2011

- vyvěšeno: 12.09.2011, staženo: 13.10.2011
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle § 7 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o poeji půdy) uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 12. 9. 2011

66/2011

- vyvěšeno: 12.09.2011, staženo: 13.10.2011
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona č. 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

65/2011

- vyvěšeno: 12.09.2011, staženo: 22.09.2011
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd s programem

64/2011

- vyvěšeno: 06.09.2011, staženo: 25.10.2011
Dražební vyhláška č. D 26/2011 - Dražby.net s.r.o.: předmět dražby - budova RD č.p. 378, pozemky 1407/9, 1407/16, 1407/1 v k.ú. Velký Újezd

63/2011

- vyvěšeno: 29.08.2011, staženo: 20.09.2011
Nabídkové řízení rady městyse - pronájem nebytové místnosti v ulici Olomoucká 195 ve Velkém Újezdě

62/2011

- vyvěšeno: 29.08.2011, staženo: 22.09.2011
Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje č.j. KUOK/95672/2011 - Nové projednání věci (Rolas FVE s.r.o., IČ 25396510)

61/2011

- vyvěšeno: 29.08.2011, staženo: 20.09.2011
Přerušení dodávky elektřiny 14. 9. 2011 v celé obci Velký Újezd

60/2011

- vyvěšeno: 17.08.2011, staženo: 06.09.2011
Posuzování vlivů na živ.prostředí podle zákona č. 100/20014 Sb. ... - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Regionální inovační strategie Olomouckého kraje"

59/2011

- vyvěšeno: 15.08.2011, staženo: 02.09.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost k č.j. UMVU/1370/2011 adresovaná Miloslavu Mošnovi

58/2011

- vyvěšeno: 15.08.2011, staženo: 02.09.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. UMVU/1368/2011 adresovaná Lumíru Ligačovi

57/2011

- vyvěšeno: 15.08.2011, staženo: 02.09.2011
Veřejná vyhláška omožnosti převzít písemnost č.j. UMVU/1367/2011 (pro Miloslava Mošnu)

56/2011

- vyvěšeno: 15.08.2011, staženo: 02.09.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. UMVU/1366/2011 (pro Lumíra Ligače)

55/2011

- vyvěšeno: 21.07.2011, staženo: 07.09.2011
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí stavebního úřadu

54/2011

- vyvěšeno: 18.07.2011, staženo: 18.07.2011
Informace o záměru městyse na dlouhodobý pronájem areálu bývalého koupaliště

54/2011

- vyvěšeno: 18.07.2011, staženo: 22.09.2011
Záměr městyse Velký Újezd na dlouhodobý pronájem bývalého areálu koupaliště s nádržemi bazénů

53/2011

- vyvěšeno: 15.07.2011, staženo: 07.11.2011
Dotace na podporu pro malé podniky a jejich rozvoj v obcích pod 2000 obyvatel - informace RPA

52/2011

- vyvěšeno: 04.07.2011, staženo: 22.09.2011
Informace o záměru městyse prodat část pozemku p.č. 1945 v k.ú. Velký Újezd

51/2011

- vyvěšeno: 04.07.2011, staženo: 22.09.2011
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitost p.č. 299 v k.ú. Velký Újezd

50/2011

- vyvěšeno: 04.07.2011, staženo: 22.09.2011
Informace o záměru městyse - prodej pozemku p.č. 3399/1 v k.ú. Velký Újezd

49/2011

- vyvěšeno: 28.06.2011, staženo: 15.08.2011
Výpis usnesení ze zápisu 4. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd z 21. 6. 2011

48/2011

- vyvěšeno: 24.06.2011, staženo: 01.08.2011
Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - "Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje"

47/2011

- vyvěšeno: 22.06.2011, staženo: 01.08.2011
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 9/2011 ze dne 15. 6. 2011- mor včelího plodu

46/2011

- vyvěšeno: 22.06.2011, staženo: 27.06.2011
20. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - pátek 24. 6. 2011

45/2011

- vyvěšeno: 22.06.2011, staženo: 15.07.2011
Příprava jízdních řádů drážní osobní dopravy na období 2011/2012

44/2011

- vyvěšeno: 22.06.2011, staženo: 15.07.2011
Veřejná vyhláška Stat. města Olomouc - Městské policie č.j. SMOL/096161/2011/MPO/VS/UVI pro Hampla Davida

43/2011

- vyvěšeno: 17.06.2011, staženo: 15.07.2011
Veřejná vyhláška; Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; stavebník - Milada a Ing. Jan Nicákovi; stavba - Přístřešek na dřevo, oplocení pozemku, p.č. 1983, 1984 k.ú. Velký Újezd

42/2011

- vyvěšeno: 15.06.2011, staženo: 04.07.2011
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o změně využití území; parc.č. 1802; stavebník - Miroslav Kovařík

41/2011

- vyvěšeno: 13.06.2011, staženo: 22.06.2011
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd - úterý 21. 6. 2011 v 18:00 hodin, obřadní síň radnice

40/2011

- vyvěšeno: 06.06.2011, staženo: 27.06.2011
Přerušení dodávky elektřiny 22. 6. 2011 ve Velkém Újezdě

39/2011

- vyvěšeno: 23.05.2011, staženo: 01.08.2011
Oznámení o spojení úz. a stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; Stavba - Areál technického vybavení zamědělské farmy, p.č. 3210, 3215 v k.ú. Velký Újezd; Stavebník - Klein svatopluk ml.

38/2011

- vyvěšeno: 17.05.2011, staženo: 21.11.2011
Veřejná vyhláška městyse Velký Újezd - výzva pro vlastníky křížů, kapliček, sousoší

37/2011

- vyvěšeno: 16.05.2011, staženo: 01.08.2011
Informace o záměru Olomouckého kraje beúplatně převést nemovitý majetek - část pozemeku p.č. 3464/1 v k.ú. Velký Velký Újezd

36/2011

- vyvěšeno: 16.05.2011, staženo: 01.08.2011
Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - pozemek p.č. 3397/2011 v k.ú. Velký Újezd

35/2011

- vyvěšeno: 11.05.2011, staženo: 17.05.2011
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu - 14. 5. 2011

34/2011

- vyvěšeno: 11.05.2011, staženo: 22.06.2011
Rozpočtový výhled městyse Velký Újezd na období 2012 - 2013

33/2011

- vyvěšeno: 11.05.2011, staženo: 22.06.2011
Závěrečný účet městyse Velký Újezd za rok 2010 s přílohami

32/2011

- vyvěšeno: 29.04.2011, staženo: 17.05.2011
Veřejná vyhláška; Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

31/2011

- vyvěšeno: 28.04.2011, staženo: 07.06.2011
Místní akční skupina Bystřička vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v souladu se strategickým plánem Leader regionu Bystřička a s pravidly programu rozvoje venkova, OSA IV. Leader

30/2011

- vyvěšeno: 27.04.2011, staženo: 17.05.2011
Oznámení o uložení písemnosti Celního úřadu Karlovy Vary pro René Bajcara

29/2011

- vyvěšeno: 20.04.2011, staženo: 09.05.2011
Veřejná vyhláška; Oznámení o spojení úz. a stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: Stavebník - ČEZ Distribuce, a.s.; Stavba - nové NNk na pozemku p.č. 3392/1 v k.ú. Velký Újezd.

28/2011

- vyvěšeno: 20.04.2011, staženo: 01.08.2011
Oznámení o zamýšleném převodu - parcely č. 1718, 2004/2, 2542 v k.ú. Velký Újezd

27/2011

- vyvěšeno: 15.04.2011, staženo: 09.05.2011
Veřejná vyhláška Statutátního města Olomouc, Městká policie Olomouc č.j. SMOL/054661/2011/MPO/VS/UVI - uložení písemnost pro Jiřího Dohnala a Davida Hampla

26/2011

- vyvěšeno: 13.04.2011, staženo: 05.08.2014
Stálé informace: - Kontakt na úřad městyse - Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách - Plán využití výcviku ve VVP Libavá

25/2011

- vyvěšeno: 13.04.2011, staženo: 27.04.2011
19. zasedání veřejného zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - 22. 4. 2011

24/2011

- vyvěšeno: 12.04.2011, staženo: 09.05.2011
Vyrozumění o podaném odvolání (Fotovoltaická elektrárna) - naše č.j. UMVU/549/2011

23/2011

- vyvěšeno: 04.04.2011, staženo: 20.04.2011
Výpis usnesení ze zápisu ze 3. zasedání ZM Velký Újezd z 22. 3. 2011

22/2011

- vyvěšeno: 31.03.2011, staženo: 20.04.2011
Veřejná vyhláška; Územní rozhodnutí o umístění stavby; Stavebník - Karel Klimeš; Stavba - novostavba chaty p.č. 1890

21/2011

- vyvěšeno: 28.03.2011, staženo: 20.04.2011
Sčítání lidu, domů a bytů - přístup k internetu (čas. změna)

20/2011

- vyvěšeno: 28.03.2011, staženo: 20.04.2011
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení úz.řízení a pozvání k veř.ústnímu jednání; stavebník: Miroslav Kovařík; řízení:změna využití území - orná půda na zahradu, p.č. 1802 v k.ú. Velký Újezd

19/2011

- vyvěšeno: 18.03.2011, staženo: 12.04.2011
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2010

18/2011

- vyvěšeno: 17.03.2011, staženo: 05.04.2011
Rozhodnutí KÚOK o zrušení stav.povolení č.j. UMVU/0489/2010/Sm, kterým byly umístěny, povoleny a zkolaudovány výrobny el.energie s využ. fotovoltaických panelů,...

17/2011

- vyvěšeno: 16.03.2011, staženo: 12.04.2011
Leták "červený kohout" (nová verze) - Hasiči Varují! Nevypalujte suchou trávu!

16/2011

- vyvěšeno: 16.03.2011, staženo: 28.03.2011
Sčítání lidu, domů a bytů - pro zájemce přístup k internetovému připojení

15/2011

- vyvěšeno: 14.03.2011, staženo: 31.03.2011
Pozvánka s programem na zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 22. 3. 2011

14/2011

- vyvěšeno: 11.03.2011, staženo: 20.04.2011
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

13/2011

- vyvěšeno: 09.03.2011, staženo: 17.03.2011
Leták "červený kohout" - Nezakládat ohně v přírodě, na skládkách a nevypalovat trávu

12/2011

- vyvěšeno: 25.02.2011, staženo: 09.05.2011
Dražební vyhláška dražby dobrovolné; dražba pozemku parcela č. 456/1 - orná půda v k.ú. Velký Újezd; majitel EUROGASPER a.s, Brno

11/2011

- vyvěšeno: 22.02.2011, staženo: 17.03.2011
Tříkrálová sbírka 2011 (celkově)

10/2011

- vyvěšeno: 22.02.2011, staženo: 10.03.2011
Petice občanů - žádost o zvýšení bezpečnosti na komunikaci v ulici Tršická ve Velkém Újezdě

9/2011

- vyvěšeno: 16.02.2011, staženo: 09.03.2011
Program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - 25. 2. 2011

8/2011

- vyvěšeno: 15.02.2011, staženo: 17.03.2011
Informace o zpracování žádostí ke vstupu do vojenského újezdu Libavá

7/2011

- vyvěšeno: 03.02.2011, staženo: 17.03.2011
Stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí - "Pokračování těžby v dobývacím prostoru Velký Újezd"

6/2011

- vyvěšeno: 03.02.2011, staženo: 09.03.2011
Plán využití UVZ VVP Libavá na měsíc únor 2011

5/2011

- vyvěšeno: 03.02.2011, staženo: 20.04.2011
Rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesů v honitbě VLS ČR, s.p., Libavá (od 10.2.-15.4.2011)

4/2011

- vyvěšeno: 03.02.2011, staženo: 12.04.2011
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací dle zákona č. 166/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - za rok 2010

3/2011

- vyvěšeno: 27.01.2011, staženo: 12.04.2011
Usnesení - Dražební vyhláška (opakovaná dražba) parcel č. 717 zastavěná plocha a nádvoří, č. 718 zahrada, stavba k bydlení č.p. 11 v k.ú. Velký Újezd

2/2011

- vyvěšeno: 20.01.2011, staženo: 10.01.2012
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2011

1/2011

- vyvěšeno: 04.01.2011, staženo: 04.02.2011
Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje"