Archív ÚD 2012

109/2012/1

- vyvěšeno: 20.12.2012, staženo: 30.01.2013
Výzva (7 listů)

109/2012

- vyvěšeno: 20.12.2012, staženo: 30.01.2013
Výzva MAS Bystřička, o.p.s. k předkládání projektů v souladu se Strategickým plánem LEADER Regionu Bystřička a s Pravidly Programu rozvoje venkova, OSA IV. LEADER

108/2012

- vyvěšeno: 20.12.2012, staženo: 18.01.2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

107/2012

- vyvěšeno: 18.12.2012, staženo: 18.01.2013
Výpis usnesení ze zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd ze dne 11. 12. 2012

106/2012

- vyvěšeno: 13.12.2012, staženo: 18.01.2013
Druhé veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - pátek 21. 12. 2012

105/2012

- vyvěšeno: 13.12.2012, staženo: 30.01.2013
Svolání prvního zasedání členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky

104/2012

- vyvěšeno: 12.12.2012, staženo: 18.01.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

103/2012

- vyvěšeno: 10.12.2012, staženo: 21.02.2013
Informační materiály týkající se varování před konzumací podzřelého alkoholu a bezplatných analých vzorků od občanů

102/2012

- vyvěšeno: 10.12.2012, staženo: 18.1.2013
Vzdělávací seminář pro žadatele 10. Výzvy k předkládání projektů v souladu se strategickým plánem Leader regionu Bystřička a s pravidly Programu rozvoje venkova Osy IV. Leader

101/2012

- vyvěšeno: 05.12.2012, staženo: 27.02.2013
Informace - Příprava nového územního plánu městyse Velký Újezd

99/2012

- vyvěšeno: 04.12.2012, staženo: 12.12.2012
Pozvánka s programem na zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 11. 12. 2012

100/2012

- vyvěšeno: 04.12.2012, staženo: 18.1.2013
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r. 2013

98a/2012

- vyvěšeno: 27.11.2012, staženo: 13.12.2012
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek.

98/2012

- vyvěšeno: 22.11.2012, staženo: 13.01.2014
Účelová dotace od KÚOK z 28. 5. 2012 ve výši 25.500,- Kč

97/2012

- vyvěšeno: 19.11.2012, staženo: 11.03.2013
Hasiči informují; Nebezpečí požárů od svíček

96/2012

- vyvěšeno: 16.11.2012, staženo: 12.12.2012
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2013

95/2012

- vyvěšeno: 16.11.2012, staženo: 30.01.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta ČR

94/2012

- vyvěšeno: 30.10.2012, staženo: 15.11.2012
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek - prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č.p. 195 pro ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

93/2012

- vyvěšeno: 24.10.2012, staženo: 15.11.2012
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 22. 10. 2012 č.j. SVS/2012/027623-M

92/2012

- vyvěšeno: 24.10.2012, staženo: 11.03.2013
Hasiči informují! Nebezpečí v topné sezoně

91/2012

- vyvěšeno: 15.10.2012, staženo: 15.11.2012
Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje - 12. a 13. 10. 2012 - ve Velkém Újezdě

90/2012

- vyvěšeno: 13.10.2012, staženo: 15.11.2012
Výsledky hlasování volebního okrsku č. 1 Velký Újezd - volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 12. a 13. 10. 2012

89/2012

- vyvěšeno: 09.10.2012, staženo: 15.11.2012
Oznámení o přerušené dodávky elektřiny ve Velkém Újezdě 27. 10. 2012

88/2012

- vyvěšeno: 04.10.2012, staženo: 20.11.2012
Veřejné výběrové řízení - prodej bytové jednotky č. 307/3 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v bytovém domě č.p. 307 ve Velkém Újezdě

87/2012

- vyvěšeno: 04.10.2012, staženo: 20.11.2012
Veřejné výběrové řízení - prodej bytové jednotky č. 307/5 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v bytovém domě č.p. 307 ve Velkém Újezdě

86/2012

- vyvěšeno: 26.09.2012, staženo: 24.10.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

85/2012

- vyvěšeno: 24.09.2012, staženo: 11.10.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Velký Újezd

84/2012

- vyvěšeno: 24.09.2012, staženo: 08.10.2012
Mimořádné opatření - zákaz nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o bsahu ethanolu od 20% objemových, včetně tuzemáku

83/2012

- vyvěšeno: 19.09.2012, staženo: 08.10.2012
Upozornění na potřebu vyvarovat se konzumace alkoholu z neověřených a neidentifikovatelných balení

82/2012

- vyvěšeno: 19.09.2012, staženo: 08.10.2012
Výpis usnesení ze zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd z 11. 9. 2012

81/2012

- vyvěšeno: 13.09.2012, staženo: 08.10.2012
Oznamovací povinnost pořadatelů veřejnosti přístupných akcí (rozlévání lihovin)

80/2012

- vyvěšeno: 13.09.2012, staženo: 04.10.2012
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu v sobotu 22. září 2012

79/2012

- vyvěšeno: 10.09.2012, staženo: 01.10.2012
26. veřejné zasedání Zastupitelstva Oomouckého kraje - pátek 21. 9. 2012

78/2012

- vyvěšeno: 06.09.2012, staženo: 12.03.2013
Vyhláška - ČR,Okresní soud v Bruntále č.j. 18T 69/2004 o popisu věcí z trestné činnosti

77/2012

- vyvěšeno: 03.09.2012, staženo: 01.10.2012
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd

76/2012

- vyvěšeno: 27.08.2012, staženo: 21.02.2013
Změna označení vozidel s osobou s průkazem ZTP, ZTP/P: Speciální označení motorových vozidel - Parkovací průkaz

75/2012

- vyvěšeno: 27.08.2012, staženo: 17.09.2012
UMVU/ 1487/2012/To - Oznámení o možnosti vyzvednutí písemnosti o vyhotovení rozhodnutí pro Josefa Dojčara

74/2012

- vyvěšeno: 23.08.2012, staženo: 05.10.2012
Průvodce světem grantů a dotací - technické vybavení provozoven a investice do lesů

73/2012

- vyvěšeno: 17.08.2012, staženo: 04.09.2012
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek

72/2012

- vyvěšeno: 15.08.2012, staženo: 31.1.2013
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2012 - doplnění

71/2012

- vyvěšeno: 14.08.2012, staženo: 25.09.2012
Mezinárodní cvičení NATO 5. - 21. září 2012

70/2012

- vyvěšeno: 06.08.2012, staženo: 25.09.2012
Hasiči informují; Nebezpečí při žňových pracích

69/2012

- vyvěšeno: 03.08.2012, staženo: 13.08.2012
Pozvánka na pietní setkání u příležitosti 50. výročí tragické události v Radvanicích u Přerova, kdy blesk usmrtil šest dětí

68/2012

- vyvěšeno: 01.08.2012, staženo: 20.08.2012
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost adresovanou Josefu Dojčarovi, Čtvrtky 387, 783 55 Velký Újezd pod č.j. UMVU/1328/2012

67/2012

- vyvěšeno: 01.08.2012, staženo: 21.08.2012
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na funkci - úředník USC, pracovní poměr na dobu neurčitou u městyse Velký Újezd

66/2012

- vyvěšeno: 31.07.2012, staženo: 20.08.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu - adresát: Josef Dojčar, roč. 1977

65/212

- vyvěšeno: 24.07.2012, staženo: 08.10.2012
Hasiči informují; Prázdninová nebezpečí

64/2012

- vyvěšeno: 24.07.2012, staženo: 13.08.2012
Usnesení rady; Podmínky a pravidla pro uspořádání jarmarku v rámci Hodových slavností městyse Velký Újezd z 23. 7. 2012

63/2012

- vyvěšeno: 19.07.2012, staženo: 07.08.2012
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Českého báňského úřadu v Praze č.j. SBS/20302/2012/ČBÚ-22 z 17. 7. 2012 (zamítnutí odvolání) "hornická činnost - otvírka,příprava a dobývání výhradního ložiska stavebního kamene v dobývacím prostoru Velký Újezd - 2. etapa,evid. č. 7 0489"

63/2012

- vyvěšeno: 19.07.2012, staženo: 07.08.2012
Veřejná vyhláška (průvodní dopis) k Rozhodnutí ČBÚ v Praze o zamítnutí odvolání - Č.j. SBS/20302/2012/ČBÚ-22

62/2012

- vyvěšeno: 18.07.2012, staženo: 15.11.2012
Dotace z fondů Evropské unie v Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 pro zemědělské podnikatele, nezemědělské podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení práv. osob - dotační titul III.1.3 Podpora cestovního ruchu

61/2012

- vyvěšeno: 18.07.2012, staženo: 13.08.2012
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "Velký Újezd stav. úprava DTS OC_3373, NNk (Velký Újezd-ulice Varhošťská, Oderská, Za Humny, Nechvátalova, Ke Koupalisti"; stavebník: ČEZ Distribuce, a.s.

60/2012

- vyvěšeno: 12.07.2012, staženo: 01.08.2012
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2067/2012-KVSM

59/2012

- vyvěšeno: 28.06.2012, staženo: 10.7.2012
Přerušení provozu na evidenci vozidel

58/2012

- vyvěšeno: 27.06.2012, staženo: 01.08.2012
Plán výcviku na měsíc červenec 2012

57/2012

- vyvěšeno: 21.06.2012, staženo: 10.07.2012
25. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 29. 6. 2012

56/2012

- vyvěšeno: 21.06.2012, staženo: 10.07.2012
Výpis usnesení ze zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd z 12. 6. 2012

55/2012

- vyvěšeno: 19.06.2012, staženo: 24.10.2012
Hasiči informují - Nebezpečí použití otevřeného ohně

54/2012

- vyvěšeno: 19.06.2012, staženo: 10.07.2012
Veřejná vyhláška Staturního města Olomouce SMOL/087781/2012/MPO/VS/UVI - uložení písemnosti pro Jiřího Dohnala, roč. 1984

53/2012

- vyvěšeno: 19.06.2012, staženo: 18.07.2012
Příprava jízdních řádů drážní osobní dopravy na období 2012/2012

52/2012

- vyvěšeno: 04.06.2012, staženo: 13.6.2012
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 12. 6. 2012

51/2012

- vyvěšeno: 28.05.2012, staženo: 11.06.2012
Vstup do vojenského výcvikového území Libavá červen/2012

50/2012

- vyvěšeno: 23.05.2012, staženo: 12.6.2012
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek (část p.č. 923, 868/1)

49/2012

- vyvěšeno: 23.05.2012, staženo: 24.10.2012
Hasiči informují! Nebezpečí proměnlivosti počasí!

48/2012

- vyvěšeno: 21.05.2012, staženo: 06.11.2013
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 Veřejně prospěšné práce

47/2012

- vyvěšeno: 21.05.2012, staženo: 10.07.2012
OdKOmunity.cz - místo, kde si lidé pomáhají

46/2012

- vyvěšeno: 16.05.2012, staženo: 01.06.2012
Veřejná vyhláška - Uvědomění o odvolání proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu sp. zn. S 0301/2011/20-511/Ing.Kt, týkající se hornické činnosti - otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska stavebního kamene v dobývacím prostoru Velký Újezd - 2. etapa dobývání

45/2012

- vyvěšeno: 16.05.2012, staženo: 13.6.2012
Příloha č. 4 Závěrečného účtu městyse Velký Újezd za rok 2011

45/2012

- vyvěšeno: 16.05.2012, staženo: 13.6.2012
Příloha č. 5 Závěrečného účtu městyse Velký Újezd za rok 2011

45/2012

- vyvěšeno: 16.05.2012, staženo: 13.6.2012
Příloha č. 6 Závěrečného účtu městyse Velký Újezd za rok 2011

45/2012

- vyvěšeno: 16.05.2012, staženo: 13.6.2012
Příloha č. 7 Závěrečného účtu městyse Velký Újezd za rok 2011

45/2012

- vyvěšeno: 16.05.2012, staženo: 13.6.2012
Závěrečný účet městyse Velký Újezd za rok 2011 (s přílohami č. 1 - 3)

44/2012

- vyvěšeno: 10.05.2012, staženo: 21.05.2012
Sbírka Občanského sdružení Diakonie Broumov

43/2012

- vyvěšeno: 09.05.2012, staženo: 28.05.2012
Přípravný výbor Honebního společenstva Velký Újezd - pozvánka na jednání ustanovující valné hromady

42/2012

- vyvěšeno: 09.05.2012, staženo: 28.05.2012
Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Daskabát - Velký Újezd

41/2012

- vyvěšeno: 09.05.2012, staženo: 11.06.2012
Výpis usnesení ze zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd z 26. 4. 2012

40/2012

- vyvěšeno: 04.05.2012, staženo: 28.05.2012
MAS Bystřička vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v souladu se strategickým plánem Leader regionu Bystřička a s pravidly Programu rozvoje venkova OSA IV Leader

39/2012

- vyvěšeno: 04.05.2012, staženo: 15.5.2012
Vzdělávací seminář pro žadatele 9. Výzvy k předkládání projektů v souladu se strategickým plánem Leader regionu Bystřička a s pravidly Programu rozvoje venkova Osy IV. Leader

38/2012

- vyvěšeno: 04.05.2012, staženo: 15.5.2012
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu

37/2012

- vyvěšeno: 30.04.2012, staženo: 17.05.2012
Pořadník přidělení bytu v domě č.p. 135 ve Velkém Újezdě

36/2012

- vyvěšeno: 25.04.2012, staženo: 15.05.2012
Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu o povolení hornické činnosti - otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska stavebního kamene v dobývacím prostoru Velký Újezd - 2. etapa dobývání, evid.č. 7 0489.

35/2012

- vyvěšeno: 23.04.2012, staženo: 15.05.2012
Veřejná vyhláška - uložení písemností pro Jiřího Dohnala na Městské policii v Olomouci, č.j. SMOL/060737/2012/MPO/VS/UVI

34/2012

- vyvěšeno: 20.04.2012, staženo: 10.07.2012
Oznámení o zahájení prací na stavbě: Velký Újezd, parc. č. 617 - nové vedení NNk - II. varianta

33/2012

- vyvěšeno: 18.04.2012, staženo: 15.05.2012
HASIČI INFORMUJÍ! NEBEZPEČÍ PŘI PÁLENÍ ČARODĚJNIC

32/2012

- vyvěšeno: 18.04.2012, staženo: 30.04.2012
24. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - pátek 27. 4. 2012 - 10:00 hodin

31/2012

- vyvěšeno: 18.04.2012, staženo: 30.04.2012
Pozvánka na 9.zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 26. 4. 2012

30/2012

- vyvěšeno: 13.04.2012, staženo: 15.05.2012
Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely

29/2012

- vyvěšeno: 13.04.2012, staženo: 04.05.2012
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011

28/2012

- vyvěšeno: 13.04.2012, staženo: 15.11.2012
Program rozvoje venkova 2012; Podpora podnikání v obcích do 2000 obyvatel

27/2012

- vyvěšeno: 02.04.2012, staženo: 04.05.2012
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout část pozemku parcela č. 923 v k.ú. Velký Újezd (na ulici Oderská)

26/2012

- vyvěšeno: 28.03.2012, staženo: 18.04.2012
Výpis usnesení ze zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného 20. března 2012

25/2012

- vyvěšeno: 23.03.2012, staženo: 11.04.2012
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti č.j. UMVU/407/2012 pro Ivetu Srpkovou, roč. 1982, Olomouc, Holická 1155/51

24/2012

- vyvěšeno: 20.03.2012, staženo: 11.06.2012
Hasiči informují! Nebezpečí při vypalování trávy

23/2012

- vyvěšeno: 19.03.2012, staženo: 11.04.2012
Nařízení Státní veterinární správy o nařízení mimořádných veterinárních opatření proti nebezpečné nákaze - varroaze včel v chovech včel v katastráních územních Olomouckého kraje

22/2012

- vyvěšeno: 19.03.2012, staženo: 25.04.2012
Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - na pracovní místo na dobu určitou 6 let, ředitele Základní školy a mateřské školy Bystrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace

21/2012

- vyvěšeno: 14.03.2012, staženo: 04.04.2012
Veřejná vyhláška; Rozhodnutí-oprava zřejmých nesprávností, č.j. UMVU/0469/2012/Sm, stavba: Velký Újezd,parcela č. 617 - nové vedení NNk-II. varianta

20/2012

- vyvěšeno: 12.03.2012, staženo: 28.03.2012
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 20. 3. 2012

19/2012

- vyvěšeno: 07.03.2012, staženo: 28.03.2012
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Ostrava Mor. Ostrava, č.j. S 0301/2011-16-511/Ing.Kt; Vyrozumění o pokračování ve správním řízení (dobývací prostor Velký Újezd 2. etapa dobývání)

18/2012

- vyvěšeno: 07.03.2012, staženo: 28.03.2012
Veřejná vyhláška; Oznámení o spojení úz. a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - stavebník: ČEZ Distribuce, a.s., stavba: Velký Újezd stav. úprava DTS OC_3373, NNk

17/2012

- vyvěšeno: 07.03.2012, staženo: 20.03.2012
Usnesení Exekutorského úřadu Přerov č.j. 103 Ex03478/09-43; Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - povinný: Sýkorovi č.p. 130, dražba mov. věci

16/2012

- vyvěšeno: 05.03.2012, staženo: 04.04.2012
Veřejná vyhláška; Rozhodnutí o umístění stavby - stavebník: ČEZ Distribuce, a.s., stavba: Velký Újezd, parcela č. 617-nové vedení NNk-II. varianta

15/2012

- vyvěšeno: 05.03.2012, staženo: 22.03.2012
Veřejná vyhláška; Územní rozhodnutí o změně využití území - žadatel: Petra Zapletalová, místo: parcela č. 1075 v k.ú. Velký Újezd

14/2012

- vyvěšeno: 29.02.2012, staženo: 20.03.2012
Základní škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na místo ekonomického pracovníka školy

13/2012

- vyvěšeno: 29.02.2012, staženo: 04.04.2012
Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení; pracovní místo na dobu určitou 6 let - funkce ředitel Základní školy Doloplazy, okres Olomouc

12/2012

- vyvěšeno: 28.02.2012, staženo: 11.03.2013
Informace Ministerstva obrany ČR o vojenských újezdech na síti Facebooku

11/2012

- vyvěšeno: 20.02.2012, staženo: 15.05.2012
Hasiči informují! Nebezpečí při užívání topidel

10/2012

- vyvěšeno: 17.02.2012, staženo: 07.03.2012
Dražební vyhláška

9/2012

- vyvěšeno: 16.02.2012, staženo: 29.02.2012
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

8/2012

- vyvěšeno: 08.02.2012, staženo: 25.04.2012
Záměr městyse Velký Újezd - pronájem vodní plochy parcela č. 1066 (Vrchní rybník) v k.ú. Velký Újezd

7/2012

- vyvěšeno: 08.02.2012, staženo: 29.02.2012
Veřejná vyhláška; Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání;Stavebník: Petra Zapletalová; Stavba: Změna využití území - orná půda na zahradu, p.č. 1075 Velký Újezd

6/2012

- vyvěšeno: 01.02.2012, staženo: 20.03.2012
Hasiči informují - Nebezpečí v zimním období

5/2012

- vyvěšeno: 01.02.2012, staženo: 15.05.2012
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

4/2012

- vyvěšeno: 23.01.2012, staženo: 20.02.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; Stavebník: ČEZ Distribuce, a.s.; Stavba: Velký Újezd, parc. 617 - nové vedení NNk - II. varianta

3/2012

- vyvěšeno: 18.01.2012, staženo: 29.02.2012
Tříkrálová sbírka 2012 a výstava fotografií "Dobrovolnictví pro všechny"

2/2012

- vyvěšeno: 13.01.2012, staženo: 05.09.2013
Informace o záměru městyse - pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 195 V. Újezd (Vaverkova vila)

1/2012

- vyvěšeno: 09.01.2012, staženo: 15.08.2012
Svoz komunálních odpadů ve velkém Újezdě v roce 2012