Archív ÚD 2015

87/2015

- vyvěšeno: 16.12.2015, staženo: 15.01.2016
Veřejná vyhláška, stavební povolení - "Chodník a stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa SO 101a - Chodník" vč.přílohy

86/2015

- vyvěšeno: 16.12.2015, staženo: 02.02.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

85/2015

- vyvěšeno: 04.12.2015, staženo: 16.12.2015
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd

84/2015

- vyvěšeno: 30.11.2015, staženo: 16.12.2015
Informace o záměru městyse VÚ pronajmout nemovitý majetek.

83/2015

- vyvěšeno: 30.11.2015, staženo: 16.12.2015
Aktualizovaný seznam NIV

82/2015

- vyvěšeno: 30.11.2015, staženo: 16.12.2015
Oznámení o zahájení řízení- Zrušení vodního díla

81/2015-příloha

- vyvěšeno: 30.11.2015, staženo: 16.12.2015
Návrh rozpočtového výhledu na období 2017-2018

81/2015-příloha

- vyvěšeno: 30.11.2015, staženo: 16.12.2015
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2016

81/2015

- vyvěšeno: 30.11.2015, staženo: 16.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016

80/2015

- vyvěšeno: 23.11.2015, staženo:
Účelová neinvestiční dotace - JSDH (9100,- Kč)

79/2015

- vyvěšeno: 23.11.2015, staženo: 16.12.2015
Hasiči informují - nebezpečí požárů od svíček

78/2015

- vyvěšeno: 18.11.2015, staženo: 16.12.2015
Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení stavebního řízení

77/2015

- vyvěšeno: 18.11.2015, staženo: 16.12.2015
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r.2016

76/2015

- vyvěšeno: 02.11.2015, staženo: 30.11.2015
Upozornění na vyhlášení dotační výzvy "TECHNOLOGIE 3" z Evropské unie pro podnikatele

75/2015

- vyvěšeno: 26.10.2015, staženo: 30.11.2015
Upozornění ÚP - výměna průkazů

74/2015

- vyvěšeno: 21.10.2015, staženo: 15.01.2016
Oznámení pozvání k ústnímu jednání - Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá

73/2015

- vyvěšeno: 21.09.2015, staženo: 05.10.2015
Výpis usnesení ze zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd ze dne 15. 9. 2015

71/2015

- vyvěšeno: 21.09.2015, staženo: 05.10.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 2.10.2015

70/2015

- vyvěšeno: 21.09.2015, staženo: 30.09.2015
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu 26.9.2015

69/2015

- vyvěšeno: 16.09.2015, staženo: 05.10.2015
ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví (2)

68/2015

- vyvěšeno: 16.09.2015, staženo: 15.01.2016
ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

67/2015

- vyvěšeno: 16.09.2015, staženo: 16.12.2015
Hasiči informují - nebezpečí při kouření

66/2015-příloha

- vyvěšeno: 07.09.2015, staženo: 30.11.2015
Údaje o nemovitostech

66/2015

- vyvěšeno: 07.09.2015, staženo: 30.11.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nemovité věci

65/2015

- vyvěšeno: 07.09.2015, staženo: 16.09.2015
Pozvánka na zasedání ZM Velký Újezd 15.9.2015

64/2015

- vyvěšeno: 31.08.2015, staženo: 16.12.2015
Jak správně platit daň finančnímu úřadu

63/2015

- vyvěšeno: 31.08.2015, staženo: 23.09.2015
Mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE 2015

62/2015

- vyvěšeno: 26.08.2015, staženo: 29.08.2016
Účelová neinvestiční dotace pro JSDH ve výši 12.500 Kč

60/2015

- vyvěšeno: 29.07.2015, staženo: 17.08.2015
Usnesení RM - hodové slavnosti

59/2015

- vyvěšeno: 29.07.2015, staženo: 16.12.2015
Program rozvoje venkova 2014-2020

58/2015

- vyvěšeno: 22.07.2015, staženo: 07.09.2015
Hasiči informují: Vysoké teploty a extrémní sucho

57/2015

- vyvěšeno: 22.07.2015, staženo: 24.08.2015
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07 - příloha č. 2

57/2015

- vyvěšeno: 22.07.2015, staženo: 24.08.2015
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07 - příloha č. 1

57/2015

- vyvěšeno: 22.07.2015, staženo: 24.08.2015
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07

56/2015

- vyvěšeno: 15.07.2015, staženo: 07.09.2015
Prázdninová nebezpečí - hasiči informují

55/2015

- vyvěšeno: 07.07.2015, staženo: 03.08.2015
Usnesení o odročení

54/2015

- vyvěšeno: 03.07.2015, staženo: 03.08.2015
Veřejná vyhláška - Krajský úřad Olomouckého kraje

53/2015

- vyvěšeno: 22.06.2015, staženo: 22.07.2015
Informace o záměru městyse Velký Újezd směnit nemovitý majetek - p.č. 1331 (výměra 83 mě) a p.č. 1332 (výměra 50 m2)v k.ú. Velký Újezd

52/2015

- vyvěšeno: 22.06.2015, staženo: 22.07.2015
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitý majetek - p.č. 1117/2 (výměra 182 m2), p.č. 1362 (výměra 129 m2)v k.ú. Velký Újezd

51/2015

- vyvěšeno: 19.06.2015, staženo: 23.09.2015
Příloha usnesení ZM Velký Újezd z 16.6.2015: Návrh rozhodnutí o námitkách

50/2015

- vyvěšeno: 19.06.2015, staženo: 08.07.2015
Výpis usnesení k zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd z 16. 6. 2015

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Příloha o1 k ÚP

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Velký Újezd opatřením obecné povahy č.1/2015

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Příloha č.1 k ÚP

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Příloha č.2 k ÚP

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Příloha č.3 k ÚP

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Příloha č.4 k ÚP

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Příloha č.5 k ÚP

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Příloha č.6 k ÚP

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Příloha k ÚP - odůvodnění

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Příloha k ÚP - závazná část

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Příloha o2 k ÚP

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Příloha o3 k ÚP

49/2015

- vyvěšeno: 17.06.2015, staženo: 22.01.2016
Příloha o4 k ÚP

48/2015

- vyvěšeno: 08.06.2015, staženo: 22.06.2015
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd na den 16. 6. 2015

47/2015

- vyvěšeno: 01.06.2015, staženo: 29.06.2015
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmou nemovitý majetek - pozemky parc. č. 1941, 1944/1

46/2015

- vyvěšeno: 29.05.2015, staženo: 22.06.2015
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat část pozemku - parcela č. 287/1 v k.ú. Velký Újezd

45/2015

- vyvěšeno: 29.05.2015, staženo: 22.06.2015
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat část pozemku - parcela č. 186 v k.ú. Velký Újezd

44/2015

- vyvěšeno: 25.05.2015, staženo: 17.08.2015
Usnesení o odročení - soudní exekutor Ex. úřadu Praha 6 Mgr. Zuzana Sobíšková (předmět dražby: p.č. 1379 k.ú. Velký Újezd)

43/2015

- vyvěšeno: 25.05.2015, staženo: 17.08.2015
Výběrové řízení na pracovní místo tajemník/tajemnice městského úřadu Velká Bystřice

42/2015

- vyvěšeno: 19.05.2015, staženo: 19.06.2015
Příloha č. 6 Závěrečného účtu (Inventarizační zpráva)

42/2015

- vyvěšeno: 19.05.2015, staženo: 19.06.2015
Příloha č. 6 Závěrečného účtu (Příloha)

42/2015

- vyvěšeno: 19.05.2015, staženo: 19.06.2015
Příloha č. 6 Závěrečného účtu (Výkaz zisku a ztrát)

42/2015

- vyvěšeno: 19.05.2015, staženo: 19.06.2015
Příloha č. 6 Závěrečného účtu (Rozvaha)

42/2015

- vyvěšeno: 19.05.2015, staženo: 19.06.2015
Příloha č. 5 Závěrečného účtu

42/2015

- vyvěšeno: 19.05.2015, staženo: 19.06.2015
Příloha č. 4 Závěrečného účtu

42/2015

- vyvěšeno: 19.05.2015, staženo: 19.06.2015
Příloha č. 3 Závěrečného účtu

42/2015

- vyvěšeno: 19.05.2015, staženo: 19.06.2015
Příloha č. 2 Závěrečného účtu

42/2015

- vyvěšeno: 19.05.2015, staženo: 19.06.2015
Příloha č. 1 Závěrečného účtu

42/2015

- vyvěšeno: 19.05.2015, staženo: 19.06.2015
1) Městys Velký Újezd: Závěrečný účet za rok 2014 - Hodnotící zpráva 2) Závěrečný účet za rok 2014 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů 3) Závěrečný účet za rok 2014 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků 4) Závěrečný účet za rok 2014 - rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

41/2015

- vyvěšeno: 18.05.2015, staženo: 13.07.2015
Hasiči informují! Nebezpečí proměnlivosti počasí

40/2015

- vyvěšeno: 18.05.2015, staženo: 01.06.2015
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu ve Velkém Újezdě v sobotu 23. května 2015

39/2015

- vyvěšeno: 13.05.2015, staženo: 17.08.2015
Nabídka práce - Montix, a.s., Horka Nad Moravou

38/2015

- vyvěšeno: 05.05.2015, staženo: 25.05.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Vrchní pila

37/2015

- vyvěšeno: 04.05.2015, staženo: 01.06.2015
Semináře o možnostech čerpání podpory z programu NZÚ (Nová zelená úsporám)

36/2015

- vyvěšeno: 30.04.2015, staženo: 13.05.2015
Hasiči informují! Nebezpečí při pálení čarodějnic

35/2015

- vyvěšeno: 30.04.2015, staženo: 01.06.2015
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam Finančního úřadu pro Olomoucký kraj

34/2015

- vyvěšeno: 28.04.2015, staženo: 18.05.2015
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji

33/2015

- vyvěšeno: 27.04.2015, staženo: 07.01.2016
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě (aktualizace 27. 4. 2015)

32/2015

- vyvěšeno: 22.04.2015, staženo: 18.05.2015
Usnesení - Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková č.j. 180 Ex 1679/14-48

31/2015

- vyvěšeno: 22.04.2015, staženo: 13.05.2015
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Povolení prodloužení platnosti stavebního povolení "Velký Újezd - rekonstrukce uliček v lokalitě Zákostelí - rekonstrukce jednotné kanalizace"

30/2015

- vyvěšeno: 13.04.2015, staženo: 04.05.2015
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek - část půdy radnice č.p. 15 ul. Olomoucká, Velký Újezd

29/2015

- vyvěšeno: 08.04.2015, staženo: 06.01.2016
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách, Plán využití výcviku ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá

28/2015

- vyvěšeno: 08.04.2015, staženo: 22.06.2015
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitý majetek - část parcely č. 365/1

27/1,27/2,27/3/2015

- vyvěšeno: 07.04.2015, staženo: 23.04.2015
Dokumenty Sdružení obcí střední Moravy (SOSM): Závěrečný účet SOSM za ROK 2014, Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2014

26/2015/VYHLÁŠKA/

- vyvěšeno: 01.04.2015, staženo: 17.08.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek: Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

26/2015/PŘÍLOHA/

- vyvěšeno: 01.04.2015, staženo: 17.08.2015
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

26/2015/PŘÍLOHA/

- vyvěšeno: 01.04.2015, staženo: 17.08.2015
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

26/2015/PŘÍLOHA/

- vyvěšeno: 01.04.2015, staženo: 17.08.2015
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

26/2015/PŘÍLOHA/

- vyvěšeno: 01.04.2015, staženo: 17.08.2015
Seznam obcí v povodí Dunaje

26/2015/PŘÍLOHA/

- vyvěšeno: 01.04.2015, staženo: 17.08.2015
Seznam obcí v povodí Labe

26/2015/PŘÍLOHA/

- vyvěšeno: 01.04.2015, staženo: 17.08.2015
Seznam obcí v povodí Odry

25/2015

- vyvěšeno: 01.04.2015, staženo: 22.04.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 22. 4. 2015

24/2015

- vyvěšeno: 30.03.2015, staženo: 20.04.2015
Výpis usnesení ze zápisu 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd z 17. 3. 2015

23/2014

- vyvěšeno: 27.03.2015, staženo: 22.04.2015
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání: Velký Újezd-rekonstrukce uliček v lokalitě Zákostelí-rekonstrukce jednotné kanalizace-prodloužení platnosti stavebního povolení a změna termínu dokončení stavby

22/2015

- vyvěšeno: 25.03.2015, staženo: 08.04.2015
ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí školní jídelny

21/2015

- vyvěšeno: 18.03.2015, staženo: 30.04.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 , o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Velký Újezd

20/2015

- vyvěšeno: 13.03.2015, staženo: 27.04.2015
HASIČI INFORMUJÍ - NEBEZPEČÍ VYPALOVÁNÍ TRÁVY

19/2015

- vyvěšeno: 09.03.2015, staženo: 13.05.2015
Dotace z fondů EU z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020; MLADÝ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLEC 2015

18/2015

- vyvěšeno: 06.03.2015, staženo: 18.03.2015
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 17. 3. 2015

17/2015

- vyvěšeno: 06.03.2015, staženo: 25.03.2015
Usnesení o odročení; Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6 - Mgr. Zuzana Sobíšková, č.j. 180 Ex 1679/14-4

16/2015

- vyvěšeno: 05.03.2015, staženo: 30.03.2015
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014

15/2015

- vyvěšeno: 05.03.2015, staženo: 30.03.2015
Účetní uzávěrka Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014

14/2015

- vyvěšeno: 23.02.2015, staženo: 04.03.2015
Obec Tršice přijme do pracovního poměru pracovníka pro obsluhu vodovodu, kanalizace a ČOV

13/2015

- vyvěšeno: 23.02.2015, staženo: 07.04.2015
Životní podmínky 2015 - výběrové šetření v domácnostech

12/2015

- vyvěšeno: 23.02.2015, staženo: 18.05.2015
Hasiči informují! Nebezpečí při užívání topidel

11/2015

- vyvěšeno: 16.02.2015, staženo: 31.03.2015
Veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání návrhu územního plánu Velký Újezd - dne 23. 3. 2015 v 16,00 hodin v klubovně městyse Velký Újezd

9/2015

- vyvěšeno: 13.02.2015, staženo: 04.03.2015
Pronájem obecního bytu obce Daskabát (č.j. 28/2015)

10/2015

- vyvěšeno: 13.02.2015, staženo:
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace"

8/2015

- vyvěšeno: 12.02.2015, staženo: 04.03.2015
Pozvánka na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - pátek 20. 2. 2015 v 10,00 hodin

7/2015

- vyvěšeno: 10.02.2015, staženo: 04.03.2015
Pozvánka na zasedání orgánů (zakladatel, správní rada, dozorní rada) společnosti Bystřička, o.p.s. a ustavující Valnou hromadu partnerů místní akční skupiny (MAS) - organizační složky Bystřička, o.p.s.

6/2015

- vyvěšeno: 02.02.2015, staženo: 06.03.2015
Usnesení - Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková, č.j. 1810 Ex 1679/14-35

5/2015

- vyvěšeno: 14.01.2015, staženo: 07.04.2015
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací za rok 2014

4/2015

- vyvěšeno: 13.01.2015, staženo: 19.03.2015
Hasiči informují - Nebezpečí v zimním období

3/2015

- vyvěšeno: 12.01.2015, staženo: 05.03.2015
Dotace pro zemědělce: Výzva 22. kolo - Modernizace zemědělských podniků

2/2015

- vyvěšeno: 07.01.2015, staženo: 04.02.2015
Konkurzní řízení na pozici ředitele Základní školy a mateřské školy Daskabát

1/2015

- vyvěšeno: 05.01.2015, staženo: 19.02.2015
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje"