Archív ÚD 2016

94/2016

- vyvěšeno: 21.12.2016, staženo: 27.1.2017
Žádost Policie ČR - zjištění majitele psa

93/2016

- vyvěšeno: 19.12.2016, staženo: 01.02.2017
Výpis usnesení k zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 13. 12. 2016

92/2016

- vyvěšeno: 06.12.2016, staženo: 04.01.2017
Výběrové řízení na pracovní pozici - pracovník na zástup na pobočce pošty partner Přáslavice

91/2016

- vyvěšeno: 01.12.2016, staženo: 14.12.2016
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 13. 12. 2016

90/2016

- vyvěšeno: 01.12.2016, staženo: 19.01.2017
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

89/2016

- vyvěšeno: 01.12.2016, staženo:
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2017

88/2016

- vyvěšeno: 25.11.2016, staženo: 14.12.2016
Veřejná vyhláška - Usnesení - stavební řízení na stavbu "Silnice II/441 - křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského"

87/2016

- vyvěšeno: 24.11.2016, staženo: 14.12.2016
1) Návrh rozpočtu - závazné ukazatale rok 2017 2) Návrh rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců městyse Velký Újezd na rok 2017 3) Návrh Rozpočtového výhledu městyse Velký Újezde na období 2018 - 2019

86/2016

- vyvěšeno: 23.11.2016, staženo: 19.01.2017
Hasiči informují! Nebezpečí požáru od svíček

85/2016

- vyvěšeno: 08.11.2016, staženo: 13.12.2016 18:00
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitý majetek (p.č. 1332, část p.č. 1331 k.ú. Velký Újezd)

84/2016

- vyvěšeno: 08.11.2016, staženo: 23.11.2016
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o zamítnutí návrhu

83/2016

- vyvěšeno: 07.11.2016, staženo:
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a upraveného Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území

82/2016

- vyvěšeno: 21.10.2016, staženo: 08.11.2016
VEŘEJNÍ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - čj. UMVU/1300/2016/Tom

81/2016

- vyvěšeno: 19.10.2016, staženo: 07.11.2016
Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 61, Olomouc - 2. kolo

80/2016

- vyvěšeno: 17.10.2016, staženo: 07.11.2016
Výsledky 2.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR - okrsek Velký Újezd

79/2016

- vyvěšeno: 11.10.2016, staženo: 17.10.2016
Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 1, Olomouc - 1. kolo 7. a 8. 10. 2016

78/2016

- vyvěšeno: 08.10.2016, staženo: 17.10.2016
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR z 7. a 8. 10. 2016 (Velký Újezd)

77/2016

- vyvěšeno: 08.10.2016, staženo: 07.11.2016
Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje z 7. - 8. 10. 2016 (Velký Újezd)

76/2016

- vyvěšeno: 29.09.2016, staženo: 07.11.2016
Informace 4/2016 - výcvik ve vojenském újezdu Libavá v říjnu 2016

75/2016

- vyvěšeno: 27.09.2016, staženo: 13.12.2016 18:00
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitý majetek - část pozemků parc. č. 1945/1 a 1944/1 v k.ú. Velký Újezd

74/2016

- vyvěšeno: 20.09.2016, staženo: 17.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky

73/2016

- vyvěšeno: 19.09.2016, staženo: 11.10.2016
Výpis usnesení ze zápisu 9. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd ze dne 13. 9. 2016

72/2016

- vyvěšeno: 19.09.2016, staženo: 23.11.2016
Hasiči informují! Nebezpečí při kouření

71/2016 Příloha

- vyvěšeno: 16.09.2016, staženo: 25.11.2016

71/2016

- vyvěšeno: 16.09.2016, staženo: 25.11.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

70/2016

- vyvěšeno: 16.09.2016, staženo: 11.10.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 3.10.2016

69/2016

- vyvěšeno: 13.09.2016, staženo: 23.11.2016
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

68/2016

- vyvěšeno: 07.09.2016, staženo: 04.01.2017
Svoz komunálního odpadu v roce 2016 (změna přílohy)

67/2016

- vyvěšeno: 06.09.2016, staženo: 08.03.2017
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá Libavá

66/2016

- vyvěšeno: 05.09.2016, staženo: 14.09.2016
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd - 13.9.2016 od 18:00 hodin

65/2016

- vyvěšeno: 29.08.2016, staženo: 23.11.2016
Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje - "Vlakem, autobusem i tramvají na jednu jízdenku", "Pohodlně s jízdenkou IDSOK"

64/2016

- vyvěšeno: 29.08.2016, staženo: 17.10.2016
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy č. 1/2016 na pozici úředník územního samosprávného celku

63/2016

- vyvěšeno: 19.08.2016, staženo: 19.12.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ("Velký Újezd - chodník a stezka pro chodce a cyklisty, I. etapa")

62/2016

- vyvěšeno: 15.08.2016, staženo: 17.10.2016
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků ve volbách konaných v roce 2016

61/2016

- vyvěšeno: 10.08.2016, staženo: 14.09.2016
Informace o záměru městyse Velký Újezd směnit nemovitý majetek (část p.č. 3461 ost. plocha v k.ú. Velký Újezd)

60/2016

- vyvěšeno: 03.08.2016, staženo: 22.08.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 19. 8. 2016

59/2016

- vyvěšeno: 03.08.2016, staženo: 16.08.2016
Podmínky a pravidla pro pořádání jarmarku v rámci Hodových slavností městyse Velký Újezd

58/2016

- vyvěšeno: 01.08.2016, staženo: 16.08.2016
Rozhodnutí - povolení úplné uzavírky silnice III/03554, včetně napojení na sil. III/43617 ve Velkém Újezdě (14.8.2016 hody)

57/2016

- vyvěšeno: 01.08.2016, staženo: 16.08.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

56/2016

- vyvěšeno: 01.08.2016, staženo: 19.09.2016
Nařízení Újezdního úřadu Libavá č. 9/2016 ze dne 1. 8. 2016

55/2016

- vyvěšeno: 01.08.2016, staženo: 19.08.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Silnice II/441 - křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského"

54/2016

- vyvěšeno: 25.07.2016, staženo: 19.08.2016
Újezdní úřad Libavá - Informace č. 2/2016 Výcvik ve vojenském újezdu Libavá v srpnu 2016

53/2016

- vyvěšeno: 25.07.2016, staženo: 10.8.2016
Hasiči informují! Prázdninová nebezpečí + Autonomní hlásiče požáru

52/2016

- vyvěšeno: 18.07.2016, staženo: 03.08.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 3. 8. 2016 - část ulice Za Školou

51/2016

- vyvěšeno: 15.07.2016, staženo:
ARRIVA MORAVA a.s. - Přepravní opatření č. 19/2016 - uzavírka silnic ve Velkém Újezdě

50/2016

- vyvěšeno: 14.07.2016, staženo: 01.08.2016
Nařízení Újezdního úřadu Libavá číslo 8/2016 ze dne 30. 6. 2016, kterým se stanoví režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu Libavá

49/2016

- vyvěšeno: 07.07.2016, staženo: 25.07.2016
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (doba realizace stavby 18.7.-31.7.2016)

48/2016

- vyvěšeno: 23.06.2016, staženo: 01.08.2016
Elektronická evidence tržeb - informace

47/2016

- vyvěšeno: 22.06.2016, staženo: 25.07.2016
Výpis usnesení ze zápisu 8. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd z 14. 6. 2016

46/2016

- vyvěšeno: 22.06.2016, staženo: 01.08.2016
Hasiči informují - Nebezpečí použití otevřeného ohně

45/2016

- vyvěšeno: 22.06.2016, staženo: 12.07.2016
ROZHODNUTÍ - Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (stavba vodovodu Dolany, část Véska - Nové sady; stanovení poplatku)

44/2016

- vyvěšeno: 15.06.2016, staženo: 1.7.2016
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek (k zemědělským účelům)

43/2016

- vyvěšeno: 13.06.2016, staženo: 16.08.2016
Úplná uzavírka silnice I/35 v Přáslavicích

42/2016

- vyvěšeno: 08.06.2016, staženo: 28.6.2016
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek (parcely č. 2836, 2837, 2838, 3311 v k.ú. Velký Újezd)

41/2016

- vyvěšeno: 03.06.2016, staženo: 15.06.2016
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 14. 6. 2016

40/2016

- vyvěšeno: 30.05.2016, staženo: 12.07.2016
OZNÁMENÍ - Pozvání k ústnímu jednání (č.j. 44-37/DP/2015-1484 - Újezdní úřad Libavá)

39/2016

- vyvěšeno: 25.05.2016, staženo: 11.10.2016
Nález věci (pořadové číslo 1/2016)

38/1 - příloha č. 4

- vyvěšeno: 25.05.2016, staženo: 22.06.2016
4. Odůvodnění dle § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona č. 100/2001 Sb.

38/1 OOP - příloha č. 3

- vyvěšeno: 25.05.2016, staženo: 22.06.2016
3. Stanovisko SEA k návrhu koncepce "Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Morava - CZ07" vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.

38/1 OOP - příloha č. 2

- vyvěšeno: 25.05.2016, staženo: 22.06.2016
2. Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

38/1 OOP - příloha č. 1

- vyvěšeno: 25.05.2016, staženo: 22.06.2016
1. Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07

38/1 OOP

- vyvěšeno: 25.05.2016, staženo: 22.06.2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY z 18. 5. 2016 vydané v Praze MŽP pod č.j. 34623/ENV/16

38/2016

- vyvěšeno: 25.05.2016, staženo: 22.06.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.j. 34623/ENV/16 MŽP

37/2016 Příloha č. 6 - inventarizační zpráva

- vyvěšeno: 23.05.2016, staženo: 15.06.2016
Účetní závěrka - výkaz: Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků

37/2016 Příloha č. 6 - výkaz zisku a ztráty

- vyvěšeno: 23.05.2016, staženo: 15.06.2016
Účetní závěrka - výkaz: Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31. 12. 2015

37/2016 Příloha č. 6 - příloha

- vyvěšeno: 23.05.2016, staženo: 15.06.2016
Účetní závěrka - výkaz: Příloha ÚSC k 31. 12. 2015

37/2016 Příloha č. 6 - rozvaha

- vyvěšeno: 23.05.2016, staženo: 15.06.2016
Účetní závěrka -výkaz: Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2015

37/2016 Příloha č. 5

- vyvěšeno: 23.05.2016, staženo: 15.06.2016
Finanční výkaz Fin 2-125 M k 31. 12. 2015

37/2016 Příloha č. 4

- vyvěšeno: 23.05.2016, staženo: 15.06.2016
Čerpání sociálního fondu městyse Velký Újezd za rok 2015

37/2016 Příloha č. 3

- vyvěšeno: 23.05.2016, staženo: 15.06.2016
Zápis z kontroly provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění - kontrola nahrazující interní audit

37/2016 Příloha č. 2

- vyvěšeno: 23.05.2016, staženo: 15.06.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2015, IČ 00299677

37/2016 Příloha č.1

- vyvěšeno: 23.05.2016, staženo: 15.06.2016
Výroční zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Velký Újezd za rok 2015

37/2016

- vyvěšeno: 23.05.2016, staženo: 15.06.2016
Závěrečný účet za rok 2015

36/2016

- vyvěšeno: 18.05.2016, staženo: 15.06.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (ul. Olomoucká myslivny po č.p. 284)

35/2016

- vyvěšeno: 04.05.2016, staženo: 23.05.2016
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2016/050019-M

34/2016

- vyvěšeno: 28.04.2016, staženo: 24.05.2016
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016

33/2016

- vyvěšeno: 25.04.2016, staženo: 24.05.2016
Hasiči informují: Nebezpečí při pálení čarodějnic

32/2016

- vyvěšeno: 11.04.2016, staženo: 27.04.2016
Návrh závěrečného účtu za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016 a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015 Svazku obcí střední Moravy

31/2016

- vyvěšeno: 11.04.2016, staženo: 14.09.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území městyse

30/2016

- vyvěšeno: 08.04.2016, staženo: 17.05.2016
Obec Bukovany - Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele MŠ Bukovany

29/2016

- vyvěšeno: 04.04.2016, staženo: 27.04.2016
Sdělení Ústřední veterinární správy - oprava chyby k č.j. SVS/2016/028458-G z 15. 3. 2016

28/2016

- vyvěšeno: 04.04.2016, staženo: 27.04.2016
Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2016/028458-G

27/2016

- vyvěšeno: 04.04.2016, staženo: 02.05.2016
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek

26/2016

- vyvěšeno: 04.04.2016, staženo: 15.06.2016
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitý majetek - parcela č. 1117/2 v k.ú. Velký Újezd

25/2016

- vyvěšeno: 04.04.2016, staženo: 15.06.2016
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitý majetek - parcela č. 1332 a část parcely č. 1331 v k.ú. Velký Újezd

24/2016

- vyvěšeno: 30.03.2016, staženo: 27.04.2016
Výpis usnesení ze zápisu 7. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného dne 15. 3. 2016 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě /volební období 2014 - 2018/

23/2016

- vyvěšeno: 29.03.2016, staženo: 17.05.2016
Hasiči informují - Nebezpečí vypalování trávy

22/2016

- vyvěšeno: 29.03.2016, staženo: 17.05.2016
Nabídka práce - výzkum veřejného mínění

21/2016

- vyvěšeno: 29.03.2016, staženo: 08.06.2016
Mikrojesle

20/2016

- vyvěšeno: 17.03.2016, staženo: 27.04.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZNÁMENÍ návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území

19/2016 příloha

- vyvěšeno: 15.03.2016, staženo: 17.05.2016
Příloha - Údaje o nemovitých věcech

19/2016

- vyvěšeno: 15.03.2016, staženo:
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění

18/3/2016

- vyvěšeno: 11.03.2016, staženo: 30.03.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2015

18/2/2016

- vyvěšeno: 11.03.2016, staženo: 30.03.2016
Účetní závěrka Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2015

18/1/2016

- vyvěšeno: 11.03.2016, staženo: 30.03.2016
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2015

17/2016 příloha

- vyvěšeno: 04.03.2016, staženo: 16.03.2016
Příloha č. 8 pozvánky ZM 15. 3. 2016

17/2016 příloha

- vyvěšeno: 04.03.2016, staženo: 16.03.2016
Příloha č. 9 pozvánky ZM 15. 3. 2016

17/2016 příloha

- vyvěšeno: 04.03.2016, staženo: 16.03.2016
Příloha č. 7 pozvánky ZM 15. 3. 2016

17/2016 příloha

- vyvěšeno: 04.03.2016, staženo: 16.03.2016
Příloha č. 6 pozvánky ZM 15. 3. 2016

17/2016 příloha

- vyvěšeno: 04.03.2016, staženo: 16.03.2016
Příloha č. 5 pozvánky ZM 15. 3. 2016

17/2016 příloha

- vyvěšeno: 04.03.2016, staženo: 16.03.2016
Příloha č. 4 pozvánky ZM 15. 3. 2016

17/2016 příloha

- vyvěšeno: 04.03.2016, staženo: 16.03.2016
Příloha č. 2 pozvánky ZM

17/2016 příloha

- vyvěšeno: 04.03.2016, staženo: 16.03.2016
Příloha č. 3 pozvánky ZM

17/2016 příloha

- vyvěšeno: 04.03.2016, staženo: 16.03.2016
Příloha č. 1 pozvánky ZM

17/2016

- vyvěšeno: 04.03.2016, staženo: 16.03.2016
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd 15. 3. 2016 (s 9 přílohami)

16/2016

- vyvěšeno: 22.02.2016, staženo: 11.03.2016
Usnesení - Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková. Předmět dražby - pozemek parc. č. 1379 v k.ú. Velký Újezd.

15/2016

- vyvěšeno: 17.02.2016, staženo: 11.03.2016
2. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 (info Ing. Jan Čáslavský)

14/2016

- vyvěšeno: 08.02.2016, staženo:
Životní podmínky 2016 - výborové šetření s domácnostech

13/2016

- vyvěšeno: 03.02.2016, staženo: 11.03.2016
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2015

12/2016

- vyvěšeno: 25.01.2016, staženo: 29.03.2016
CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) - Vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"

11/2016

- vyvěšeno: 22.01.2016, staženo: 08.04.2016
Vyhlášení dotačního programu - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. a výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci dílčích projektů v rámci projektu registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000012

10/2016 - příloha 3

- vyvěšeno: 20.01.2016, staženo: 08.02.2016
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

10/2016 - příloha 2

- vyvěšeno: 20.01.2016, staženo: 08.02.2016
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

10/2016 - příloha 1

- vyvěšeno: 20.01.2016, staženo: 08.02.2016
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

10/2016

- vyvěšeno: 20.01.2016, staženo: 08.02.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy (národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje)

9/2016

- vyvěšeno: 20.01.2016, staženo: 16.02.2016
Nabídka práce FIRMY - S+C ALFANAMETAL s.r.o., Tršice

8/2016

- vyvěšeno: 15.01.2016, staženo: 29.03.2016
Hasiči informují - Nebezpečí v zimním období

7/2016

- vyvěšeno: 12.01.2016, staženo: 16.02.2016
Nová služba Finanční správy - platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

6/2016

- vyvěšeno: 11.01.2016, staženo: 09.02.2016
Usnesení - Soudní exekutor Ex. úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková; soudní exekuce proti povinnému - Martin Dostálík

5/2016

- vyvěšeno: 11.01.2016, staženo: 02.02.2016
Informace o záměru obce Daskabát pronajmou obecní byt

4/2016

- vyvěšeno: 11.01.2016, staženo: 16.02.2016
Oznámení organizační změny v resortu MO - nové kontaktní údaje Újezdního úřadu Libavá

3/2016

- vyvěšeno: 08.01.2016, staženo: 07.09.2016
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2016

2/2016

- vyvěšeno: 06.01.2016, staženo: 06.09.2016
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách, Plán využití výcviku ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá

1/2016

- vyvěšeno: 06.01.2016, staženo: 08.02.2016
Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, sp.zn. KÚOK/106992/2015/OSLKŽÚ-P/450, o souhlasu s uzavřením dohody č. 1 mezi statutárním městem Olomouc a městysem Velký Újezd o změně veřejnoprávní smlouvy z 7. 2. 2003 (přenesená působnost - § 53 odst. 1 zák. č. 200/90 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a dle zák. č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání)

88/2015

- vyvěšeno: 17.12.2015, staženo: 22.01.2016
Výpis usnesení k zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného dne 15.12.2015

73/2015

- vyvěšeno: 12.10.2015, staženo: 29.03.2016
Hasiči informují - nebezpečí v topné sezóně (říjen)

72/2015

- vyvěšeno: 21.09.2015, staženo:
Městys Velký Újezd obdržel od Olomouckého kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 40.000,- Kč