Archív ÚD 2017

23/2017

- vyvěšeno: 29.03.2017, staženo: 21.4.2017
Veřejná vyhláška - Richtermoc Jan

22/2017

- vyvěšeno: 29.03.2017, staženo: 20.4.2017
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - ošetření včelstev

21/2017

- vyvěšeno: 20.03.2017, staženo: 11.4.2017
Výpis usnesení ze zápisu 11. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného dne 14. 3. 2017 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě (volební období 2014-2018)

20/2017

- vyvěšeno: 17.03.2017, staženo: 11.4.2017
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2016

19/2017

- vyvěšeno: 14.03.2017, staženo:
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádného opatření

18/2017

- vyvěšeno: 13.03.2017, staženo: 29.3.2017
Nabídka pracovní pozice ZŠ a MŠ Přáslavice - kuchařka/kuchař

16/2017

- vyvěšeno: 02.03.2017, staženo: 16.3.2017
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 14.3.2017

14/2017

- vyvěšeno: 01.03.2017, staženo: 16.3.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

13/2017

- vyvěšeno: 27.02.2017, staženo: 16.3.2017
Výběrové řízení - účetní obce Přáslavice

12/2017

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 14.3.2017
Veřejná vyhláška - usnesení - stavební řízení na stavbu "Silnice II/441 - křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského"

11/2017 příloha č.6

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Účetní závěrka - Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků

11/2017 příloha č.6

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Účetní závěrka - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2016

11/2017 příloha č.6

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Účetní závěrka - Příloha ÚSC k 31.12.2016

11/2017 příloha č.6

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Účetní závěrka - Rozvaha ÚSC k 31.12.2016

11/2017 příloha č.5

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Finanční výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2016

11/2017 příloha č.4

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Čerpání sociálního fondu městyse Velký Újezd za rok 2016

11/2017 příloha č.3

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Zápis z kontroly provedené na základě zákona č.320/2001 Sb.,v platném znění-kontrola nahrazující interní audit

11/2017 příloha č.2

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016

11/2017 příloha č.1

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Velký Újezd

11/2017

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Závěrečný účet za rok 2016 - Městys Velký Újezd

9/2017

- vyvěšeno: 27.01.2017, staženo: 24.2.2017
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná opatření v k.ú. Lověšice u Přerova

8/2017

- vyvěšeno: 24.01.2017, staženo: 24.2.2017
Nařízení státní veterinární správy - vymezení ochranného pásma (Lověšice u Přerova)

7/2017

- vyvěšeno: 19.01.2017, staženo: 08.02.2017
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření

6/2017

- vyvěšeno: 18.01.2017, staženo: 8.2.2017
Nařízení státní veterinární správy - vymezení kontrolního pásma k zamezení šíření nákazy aviární influenzy

5/2017

- vyvěšeno: 11.01.2017, staženo: 8.2.2017
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky

4/2017

- vyvěšeno: 09.01.2017, staženo:
Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017

2/2017

- vyvěšeno: 04.01.2017, staženo: 01.02.2017
Výběrové řízení na pracovní pozici - pracovník na zástup na pobočce pošty partner Přáslavice (z 2.1.2017)

1/2017

- vyvěšeno: 03.01.2017, staženo:
Výskyt ptačí chřipky v Evropě - informace pro drobnochovatele