Archív ÚD 2017

76/2017

- vyvěšeno: 20.12.2017, staženo: 08.01.2018
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek

75/2017

- vyvěšeno: 18.12.2017, staženo: 15.01.2018
Oznámení o době a místě konání voleb (volba prezidenta ČR 2018)

74/2017

- vyvěšeno: 15.12.2017, staženo: 02.01.2018
Výpis usnesení ze zápisu 14. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 12.12.2017 v obřadní síni městyse ve Velkém Újezdě (volební období 2014-2018)

73/2017

- vyvěšeno: 13.12.2017, staženo: 15.01.2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta 2018

72/2017

- vyvěšeno: 12.12.2017, staženo: 02.01.2018
HASIČI INFORMUJÍ - nebezpečí o vánocích a na Silvestra

71/2017

- vyvěšeno: 01.12.2017, staženo: 14.12.2017
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 12.12.2017

70/2017

- vyvěšeno: 29.11.2017, staženo: 18.12.2017
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r. 2018

69/2017

- vyvěšeno: 27.11.2017, staženo: 29.01.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (volba prezidenta 12. a 13. ledna 2018, příp. II. kolo 26. a 27. ledna 2018)

68/2017

- vyvěšeno: 20.11.2017, staženo: 02.01.2018
HASIČI INFORMUJÍ - nebezpečí požárů od svíček

67/2017

- vyvěšeno: 10.11.2017, staženo: 27.11.2017
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

65/2017

- vyvěšeno: 31.10.2017, staženo: 18.12.2017
Upozornění na ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa

64/2017

- vyvěšeno: 25.10.2017, staženo: 10.11.2017
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 4.11.2017

63/2017

- vyvěšeno: 23.10.2017, staženo: 07.11.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 20. - 21. 10. 2017 (Velký Újezd)

62/2017

- vyvěšeno: 20.10.2017, staženo: 07.11.2017
Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů Svazku Sdružení obcí střední Moravy

61/2017

- vyvěšeno: 02.10.2017, staženo: 23.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

60/2017

- vyvěšeno: 19.09.2017, staženo: 23.10.2017
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

59/2017

- vyvěšeno: 18.09.2017, staženo: 23.10.2017
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

58/2017

- vyvěšeno: 18.09.2017, staženo: 04.10.2017
Pořadník přidělení bytu č. 3 v domě č.p. 135 na Olomoucké ul. ve Velkém Újezdě

57/2017

- vyvěšeno: 15.09.2017, staženo: 02.10.2017
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek

56/2017

- vyvěšeno: 15.09.2017, staženo: 02.10.2017
Výpis usnesení ze zápisu 13. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 12.9.2017 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě (volební období 2014-2018)

55/2017

- vyvěšeno: 15.09.2017, staženo: 02.10.2017
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

54/2017

- vyvěšeno: 13.09.2017, staženo: 02.10.2017
Nařízení č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území městyse Velký Újezd

53/2017

- vyvěšeno: 08.09.2017, staženo: 25.9.2017
Obec Hlubočky - záměr pronájmu nebytových prostor

52/2017

- vyvěšeno: 07.09.2017, staženo: 25.9.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný přehled o nemovitých věcech

51/2017

- vyvěšeno: 01.09.2017, staženo: 18.9.2017
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 12. 9. 2017

50/2017

- vyvěšeno: 30.08.2017, staženo: 23.10.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21. října 2017)

49/2017

- vyvěšeno: 08.08.2017, staženo: 28.8.2017
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice III/03554, včetně napojení sil. III/43617 ve Velkém Újezdu "MIMO BUS" (hody 13.8.2017)

48/2017

- vyvěšeno: 08.08.2017, staženo: 28.8.2017
Veřejná vyhláška opravné rozhodnutí - Silnice II/441-křiž.R35-hr.kraje Moravskoslezského

47/2017

- vyvěšeno: 07.08.2017, staženo: 28.8.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (hody 13.8.2017)

46/2017

- vyvěšeno: 31.07.2017, staženo: 16.8.2017
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout byt ve vlastnictví městyse Velký Újezd

45/2017

- vyvěšeno: 31.07.2017, staženo: 16.8.2017
Veřejná vyhláška - stavební povolení - stavba "Silnice II/441 - křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského"

44/2017

- vyvěšeno: 11.07.2017, staženo: 4.9.2017
Prázdninová nebezpečí - hasiči informují!

43/2017

- vyvěšeno: 29.06.2017, staženo: 19.7.2017
Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat - na území ČR, č.j.: SVS/2017/078992-M

42/2017

- vyvěšeno: 19.06.2017, staženo: 14.8.2017
Podmínky a pravidla pro pořádání jarmarku v rámci Hodových slavnostní městyse Velký Újezd

41/2017

- vyvěšeno: 19.06.2017, staženo: 10.7.2017
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitý majetek - část pozemku parc. č. 143 v k.ú. Velký Újezd

40/2017

- vyvěšeno: 19.06.2017, staženo: 10.7.2017
Výpis usnesení ze zápisu 12. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného dne 13.6.2017 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě (volební období 2014-2018)

39/2017

- vyvěšeno: 14.06.2017, staženo: 7.8.2017
Nařízení statutárního města Olomouce č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov "OLOMOUC - JIH"

38/2017

- vyvěšeno: 14.06.2017, staženo: 3.7.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává požární řád městyse

37/2017

- vyvěšeno: 12.06.2017, staženo: 4.9.2017
Nebezpečí použití otevřeného ohně - hasiči informují!

36/2017

- vyvěšeno: 05.06.2017, staženo: 03.01.2018
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2017

35/2017

- vyvěšeno: 02.06.2017, staženo: 14.6.2017
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 13. 6. 2017

34/2017

- vyvěšeno: 29.05.2017, staženo: 5.6.2017
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu dne 3. 6. 2017

33/2017

- vyvěšeno: 25.05.2017, staženo: 12.6.2017
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek - nebytové prostory ordinace zubního lékaře v domě č.p. 195 ve Velkém Újezdě

32/2017

- vyvěšeno: 15.05.2017, staženo: 28.6.2017
Krajský úřad Olomouckého kraje - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro oblast Velký Újezd, č.j. KUOK 46546/2017

31/2/2017

- vyvěšeno: 10.05.2017, staženo: 29.5.2017
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2016

31/1/2017

- vyvěšeno: 10.05.2017, staženo: 29.5.2017
Účetní závěrka Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2016

30/2017

- vyvěšeno: 10.05.2017, staženo: 29.5.2017
Veřejná vyhláška - vyrozumění - o pokračování stavebního řízení "Silnice II/441 - křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského" - čj. OSUZPD/4923/16-33

29/2017

- vyvěšeno: 04.05.2017, staženo: 23.5.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

28/2017

- vyvěšeno: 26.04.2017, staženo: 12.5.2017
Nařízení Státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v Olomouckém kraji, č.j. SVS/2017/051417-M

27/2017

- vyvěšeno: 26.04.2017, staženo: 31.5.2017
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017

26/7/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo: 2.5.2017
SOSM-výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

26/6/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo: 2.5.2017
SOSM-Rozvaha-bilance

26/5/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo: 2.5.2017
SOSM-příloha

26/4/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo: 2.5.2017
SOSM-Výkaz zisku a ztráty

26/3/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo: 2.5.2017
Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2017

26/2/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo: 2.5.2017
SOSM-Závěrečný účet za rok 2016

26/1/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo: 2.5.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2016

25/2017

- vyvěšeno: 12.04.2017, staženo: 17.5.2017
ZŠ a MŠ Velký Újezd - kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

24/2017

- vyvěšeno: 03.04.2017, staženo: 18.5.2017
Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j.203 Ex 38088/16-123

23/2017

- vyvěšeno: 29.03.2017, staženo: 21.4.2017
Veřejná vyhláška - Richtermoc Jan

22/2017

- vyvěšeno: 29.03.2017, staženo: 20.4.2017
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - ošetření včelstev

21/2017

- vyvěšeno: 20.03.2017, staženo: 11.4.2017
Výpis usnesení ze zápisu 11. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného dne 14. 3. 2017 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě (volební období 2014-2018)

20/2017

- vyvěšeno: 17.03.2017, staženo: 11.4.2017
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2016

19/2017

- vyvěšeno: 14.03.2017, staženo: 3.4.2017
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádného opatření

18/2017

- vyvěšeno: 13.03.2017, staženo: 29.3.2017
Nabídka pracovní pozice ZŠ a MŠ Přáslavice - kuchařka/kuchař

17/2017

- vyvěšeno: 08.03.2017, staženo: 2.11.2017
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách a jiných Dokumentech, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá

16/2017

- vyvěšeno: 02.03.2017, staženo: 16.3.2017
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 14.3.2017

15/2017

- vyvěšeno: 01.03.2017, staženo: 19.6.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ("chodník a stezka pro chodce a cyklisty"-I. etapa)

14/2017

- vyvěšeno: 01.03.2017, staženo: 16.3.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

13/2017

- vyvěšeno: 27.02.2017, staženo: 16.3.2017
Výběrové řízení - účetní obce Přáslavice

12/2017

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 14.3.2017
Veřejná vyhláška - usnesení - stavební řízení na stavbu "Silnice II/441 - křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského"

11/2017 příloha č.6

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Účetní závěrka - Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků

11/2017 příloha č.6

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Účetní závěrka - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2016

11/2017 příloha č.6

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Účetní závěrka - Příloha ÚSC k 31.12.2016

11/2017 příloha č.6

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Účetní závěrka - Rozvaha ÚSC k 31.12.2016

11/2017 příloha č.5

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Finanční výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2016

11/2017 příloha č.4

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Čerpání sociálního fondu městyse Velký Újezd za rok 2016

11/2017 příloha č.3

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Zápis z kontroly provedené na základě zákona č.320/2001 Sb.,v platném znění-kontrola nahrazující interní audit

11/2017 příloha č.2

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016

11/2017 příloha č.1

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Velký Újezd

11/2017

- vyvěšeno: 24.02.2017, staženo: 16.3.2017
Závěrečný účet za rok 2016 - Městys Velký Újezd

10/2017

- vyvěšeno: 01.02.2017, staženo: 30.5.2017
Český statistický úřad - výběrové šetření o životních podmínkách domácností

9/2017

- vyvěšeno: 27.01.2017, staženo: 24.2.2017
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná opatření v k.ú. Lověšice u Přerova

8/2017

- vyvěšeno: 24.01.2017, staženo: 24.2.2017
Nařízení státní veterinární správy - vymezení ochranného pásma (Lověšice u Přerova)

7/2017

- vyvěšeno: 19.01.2017, staženo: 08.02.2017
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření

6/2017

- vyvěšeno: 18.01.2017, staženo: 8.2.2017
Nařízení státní veterinární správy - vymezení kontrolního pásma k zamezení šíření nákazy aviární influenzy

5/2017

- vyvěšeno: 11.01.2017, staženo: 8.2.2017
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky

4/2017

- vyvěšeno: 09.01.2017, staženo: 8.2.2017
Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017

3/2017

- vyvěšeno: 04.01.2017, staženo: 5.6.2017
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2017

2/2017

- vyvěšeno: 04.01.2017, staženo: 01.02.2017
Výběrové řízení na pracovní pozici - pracovník na zástup na pobočce pošty partner Přáslavice (z 2.1.2017)

1/2017

- vyvěšeno: 03.01.2017, staženo: 8.2.2017
Výskyt ptačí chřipky v Evropě - informace pro drobnochovatele