Archív ÚD 2018

17/2018

- vyvěšeno: 23.03.2018, staženo: 23.04.2018
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

16/2018

- vyvěšeno: 20.03.2018, staženo: 09.04.2018
Výpis usnesení ze zápisu 15. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného dne 13. 3. 2018 v obřadní síni městyse ve Velkém Újezdě

14/2018

- vyvěšeno: 14.03.2018, staženo: 03.04.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Velký Újezd

13/2018

- vyvěšeno: 13.03.2018, staženo: 12.04.2018
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

12/7/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
SOSM - příloha

12/6/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
SOSM - rozvaha - bilance

12/5/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
SOSM - výkaz zisku a ztráty

12/4/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
SOSM - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

12/3/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
SOSM - závěrečný účet za rok 2017

12/2/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
SOSM - návrh rozpočtu na rok 2018

12/1/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2017

11/2018

- vyvěšeno: 02.03.2018, staženo: 14.03.2018
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2014 - 2018) dne 13. 3. 2018

10/2018

- vyvěšeno: 01.03.2018, staženo: 28.03.2018
Město Velká Bystřice - Oznámení o konání konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ Velká Bystřice, p.o.

8/2018

- vyvěšeno: 12.02.2018, staženo: 09.03.2018
HASIČI RADÍ - Při volání na tísňovou linku zůstaňte klidní!

7/2018

- vyvěšeno: 27.01.2018, staženo: 12.02.2018
Výsledky hlasování - druhé kolo volby prezidenta ČR ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (volební okrsek Velký Újezd)

6/2018

- vyvěšeno: 25.01.2018, staženo: 25.04.2018
ČR - Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu

5/2018

- vyvěšeno: 17.01.2018, staženo: 09.03.2018
HASIČI RADÍ - Požáry elektrospotřebičů nikdy nehaste vodou!

4/2018

- vyvěšeno: 16.01.2018, staženo: 29.01.2018
Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta České republiky

3/2018

- vyvěšeno: 13.01.2018, staženo: 29.01.2018
Výsledky hlasování - volba prezidenta ČR ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (volební okrsek Velký Újezd)

2/2018

- vyvěšeno: 03.01.2018, staženo: 12.02.2018
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů za rok 2017

1/2018

- vyvěšeno: 03.01.2018, staženo: 09.03.2018
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2018