Archív ÚD 2018

65/2018

- vyvěšeno: 17.12.2018, staženo: 03.01.2019
Výpis usnesení ze zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 11. 12. 2018 /volební období 2018-2022/

64/2018

- vyvěšeno: 13.12.2018, staženo: 03.01.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

63/2018

- vyvěšeno: 05.12.2018, staženo: 21.12.2018
Pořadník přidělení sociálních bytů na Olomoucké ulici č.p. 195 ve Velkém Újezdu

62/2018

- vyvěšeno: 04.12.2018, staženo: 21.12.2018
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek

61/2018

- vyvěšeno: 30.11.2018, staženo: 13.12.2018
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022) dne 11. 12. 2018

60/2018

- vyvěšeno: 26.11.2018, staženo: 11.12.2018
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r.2019 a střednědobý výhled

59/2018

- vyvěšeno: 06.11.2018, staženo: 23.11.2018
Výpis usnesení k zápisu z 1.zasedání ZM Velký Újezd konaného dne 31.10.2018 v obřadní síni městyse Velký Újezd - ustavující zasedání

58/2018

- vyvěšeno: 05.11.2018, staženo: 21.11.2018
Záměr městyse Velký Újezd pronajmout sociální byty

57/2018

- vyvěšeno: 25.10.2018, staženo: 30.11.2018
Usnesení Okresního soudu v Olomouci ve věci určení data smrti zemřelého Antonína Niesnera

56/2018

- vyvěšeno: 22.10.2018, staženo: 06.11.2018
Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd

55/2018

- vyvěšeno: 17.10.2018, staženo: 05.11.2018
Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu k nezemědělským účelům

54/2018

- vyvěšeno: 17.10.2018, staženo: 05.11.2018
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

53/2018

- vyvěšeno: 17.10.2018, staženo: 05.11.2018
Záměr městyse Velký Újezd pronajmout sociální byty

52/2018

- vyvěšeno: 06.10.2018, staženo: 22.10.2018
Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Velký Újezd

51/2018

- vyvěšeno: 01.10.2018, staženo: 17.10.2018
Záměr městyse Velký Újezd pronajmout sociální byty

50/2018

- vyvěšeno: 18.09.2018, staženo: 08.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Zastupitelstva městyse Velký Újezd

49/2018

- vyvěšeno: 17.09.2018, staženo: 08.10.2018
Výpis usnesení ze zápisu 17. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 11. 9. 2018

48/2018

- vyvěšeno: 11.09.2018, staženo: 26.10.2018
HASIČI RADÍ - Za sucha a silného větru gril raději nerozpalujte!

47/2018

- vyvěšeno: 06.09.2018, staženo: 15.11.2018
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

46/2018

- vyvěšeno: 05.09.2018, staženo: 08.10.2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby do zastupitelstva městyse

45/2018

- vyvěšeno: 31.08.2018, staženo: 12.09.2018
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2014 - 2018) dne 11. 9. 2018

44/2018

- vyvěšeno: 27.08.2018, staženo: 25.09.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

43/2018

- vyvěšeno: 14.08.2018, staženo: 25.09.2018
Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území

42/2018

- vyvěšeno: 07.08.2018, staženo: 27.08.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (hody 12.8.2018)

41/2018

- vyvěšeno: 02.08.2018, staženo: 03.09.2018
HASIČI RADÍ - O prázdninách hrozí nejen dětem různá nebezpečí!

40/2018

- vyvěšeno: 10.07.2018, staženo: 08.10.2018
Volba do zastupitelstva městyse - Stanovení počtu členů okrskové volební komise

39/2018

- vyvěšeno: 10.07.2018, staženo: 03.09.2018
HASIČI RADÍ - Pamatujte, že požár může vzniknout, i když jste na dovolené!

38/2018

- vyvěšeno: 09.07.2018, staženo: 08.10.2018
Volby do zastupitelstva městyse - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

37/2018

- vyvěšeno: 09.07.2018, staženo: 08.10.2018
Volby do zastupitelstva městyse - volební obvod, zveřejnění potřebných počtů podpisů na peticích

36/2018

- vyvěšeno: 03.07.2018, staženo: 19.07.2018
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitý majetek

35/2018

- vyvěšeno: 14.06.2018, staženo: 09.07.2018
Vyjádření dotčeného dopravního úřadu k úplným uzavírkám silnice II/441 Potštát - hranice kraje Moravskoslezského

34/2018

- vyvěšeno: 14.06.2018, staženo: 03.09.2018
HASIČI RADÍ - Pamatujte na pravidlo "Zastav se, lehni si, kutálej se!

33/2018

- vyvěšeno: 14.06.2018, staženo: 09.07.2018
Výpis usnesení ze zápisu 16. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 12. 6. 2018

32/2018

- vyvěšeno: 14.06.2018, staženo: 08.10.2018
Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 - 2022

31/2018

- vyvěšeno: 07.06.2018, staženo: 25.06.2018
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2017

30/2018

- vyvěšeno: 01.06.2018, staženo: 13.06.2018
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2014 - 2018) dne 12. 6. 2018

29/2018

- vyvěšeno: 30.05.2018, staženo: 04.06.2018
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

28/2018

- vyvěšeno: 21.05.2018, staženo: 03.09.2018
HASIČI RADÍ - I když to není povinné, vybavte automobil hasicím přístrojem!

27/2018

- vyvěšeno: 14.05.2018, staženo: 30.05.2018
TJ Sokol Velký Újezd, z.s. - POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

26/2018

- vyvěšeno: 02.05.2018, staženo:
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2018 s platností od 1. dubna 2018

25/2018

- vyvěšeno: 20.04.2018, staženo: 29.05.2018
Finanční úřad pro Olomoucký kraj - veřejná vyhláška čj.: 919025/18/3100-11460-803122

24/2018

- vyvěšeno: 16.04.2018, staženo: 21.05.2018
HASIČI RADÍ - V dubnu pamatujte na bezpečnost na silnicích!

23/2018

- vyvěšeno: 13.04.2018, staženo: 30.04.2018
Město Velká Bystřice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB

22/2018

- vyvěšeno: 13.04.2018, staženo: 30.04.2018
Město Velká Bystřice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ZAHRADNÍK

21/2018

- vyvěšeno: 09.04.2018, staženo: 16.05.2018
Zápis do MŠ Velký Újezd - Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

20/2018

- vyvěšeno: 04.04.2018, staženo: 09.07.2018
Vojenský lesní úřad - Rozhodnutí - zákaz vstupu do lesů

19/2018

- vyvěšeno: 28.03.2018, staženo: 11.05.2018
Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ředitelka Základní školy a mateřské školy Daskabát

17/2018

- vyvěšeno: 23.03.2018, staženo: 23.04.2018
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

16/2018

- vyvěšeno: 20.03.2018, staženo: 09.04.2018
Výpis usnesení ze zápisu 15. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného dne 13. 3. 2018 v obřadní síni městyse ve Velkém Újezdě

15/2018

- vyvěšeno: 14.03.2018, staženo: 21.05.2018
HASIČI RADÍ - Vždy se změnou času zkontrolujte baterie v hlásiči!

14/2018

- vyvěšeno: 14.03.2018, staženo: 03.04.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Velký Újezd

13/2018

- vyvěšeno: 13.03.2018, staženo: 12.04.2018
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

12/7/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
SOSM - příloha

12/6/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
SOSM - rozvaha - bilance

12/5/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
SOSM - výkaz zisku a ztráty

12/4/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
SOSM - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

12/3/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
SOSM - závěrečný účet za rok 2017

12/2/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
SOSM - návrh rozpočtu na rok 2018

12/1/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo: 23.03.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2017

11/2018

- vyvěšeno: 02.03.2018, staženo: 14.03.2018
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2014 - 2018) dne 13. 3. 2018

10/2018

- vyvěšeno: 01.03.2018, staženo: 28.03.2018
Město Velká Bystřice - Oznámení o konání konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ Velká Bystřice, p.o.

9/2018

- vyvěšeno: 23.02.2018, staženo: 25.06.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

8/2018

- vyvěšeno: 12.02.2018, staženo: 09.03.2018
HASIČI RADÍ - Při volání na tísňovou linku zůstaňte klidní!

7/2018

- vyvěšeno: 27.01.2018, staženo: 12.02.2018
Výsledky hlasování - druhé kolo volby prezidenta ČR ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (volební okrsek Velký Újezd)

6/2018

- vyvěšeno: 25.01.2018, staženo: 25.04.2018
ČR - Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu

5/2018

- vyvěšeno: 17.01.2018, staženo: 09.03.2018
HASIČI RADÍ - Požáry elektrospotřebičů nikdy nehaste vodou!

4/2018

- vyvěšeno: 16.01.2018, staženo: 29.01.2018
Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta České republiky

3/2018

- vyvěšeno: 13.01.2018, staženo: 29.01.2018
Výsledky hlasování - volba prezidenta ČR ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (volební okrsek Velký Újezd)

2/2018

- vyvěšeno: 03.01.2018, staženo: 12.02.2018
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů za rok 2017

1/2018

- vyvěšeno: 03.01.2018, staženo: 09.03.2018
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2018