Archív ÚD 2019

53/2019

- vyvěšeno: 23.10.2019, staženo: 04.11.2019
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

52/2019

- vyvěšeno: 03.10.2019, staženo: 18.10.2019
Řád veřejného pohřebiště městyse Velký Újezd

51/2019

- vyvěšeno: 18.09.2019, staženo: 07.10.2019
Výpis usnesení ze zápisu 6. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 10.9.2019

49/2019

- vyvěšeno: 03.09.2019, staženo: 08.10.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

47/2019

- vyvěšeno: 27.08.2019, staženo: 11.09.2019
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022)

46/2019

- vyvěšeno: 26.08.2019, staženo: 11.09.2019
Veřejná vyhláška - stavební povolení

45/2019

- vyvěšeno: 19.08.2019, staženo: 11.09.2019
Oznámení o umístění drtící a třídící linky

44/2019

- vyvěšeno: 07.08.2019, staženo: 23.08.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

43/2019

- vyvěšeno: 01.08.2019, staženo:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

42/2019

- vyvěšeno: 29.07.2019, staženo: 19.08.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov s platností na období let 2019 až 2028

41/2019

- vyvěšeno: 26.07.2019, staženo: 12.08.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

40/2019

- vyvěšeno: 02.07.2019, staženo: 26.07.2019
Oznámení o zahájení stavebního řízení - MK ul. Kopanina a Válečných hrdinů

39/2019

- vyvěšeno: 20.06.2019, staženo: 23.07.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

38/2019

- vyvěšeno: 17.06.2019, staženo:
Výpis usnesení ze zápisu 5.zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 11.6.2019 (volební období 2018-2022)

37/2019

- vyvěšeno: 12.06.2019, staženo:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Velký Újezd č. 1/2003 o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci Velký Újezd

36/2019

- vyvěšeno: 03.06.2019, staženo: 14.06.2019
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022)

35/2019

- vyvěšeno: 03.06.2019, staženo: 07.08.2019
Ceny vodného a stočného od 1.7.2019

34/2019

- vyvěšeno: 27.05.2019, staženo: 03.06.2019
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

33/2019

- vyvěšeno: 27.05.2019, staženo: 14.06.2019
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Velký Újezd - volby do Evropského parlamentu

32/2019

- vyvěšeno: 15.05.2019, staženo: 03.06.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - bobr evropský

31/2019

- vyvěšeno: 09.05.2019, staženo: 27.05.2019
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2018

30/2019

- vyvěšeno: 07.05.2019, staženo: 27.05.2019
HASIČI RADÍ - Nebezpečí proměnlivosti počasí

29/2019

- vyvěšeno: 06.05.2019, staženo: 27.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Evropského parlamentu

28/2019

- vyvěšeno: 02.05.2019, staženo: 27.05.2019
Výzva uživatelům hrobových míst - upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy

27/2019

- vyvěšeno: 29.04.2019, staženo: 20.05.2019
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek

26/2019

- vyvěšeno: 26.04.2019, staženo: 27.05.2019
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu 2019

25/2019

- vyvěšeno: 24.04.2019, staženo: 27.05.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

24/2019

- vyvěšeno: 24.04.2019, staženo: 27.05.2019
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu čj. 969365/19/3100-11460-803122

23/2019

- vyvěšeno: 18.04.2019, staženo: 09.05.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

22/2019

- vyvěšeno: 15.04.2019, staženo: 07.05.2019
HASIČI RADÍ - Nebezpečí při pálení čarodějnic

21/2019

- vyvěšeno: 12.04.2019, staženo: 09.05.2019
Zápis do Mateřské školy Velký Újezd

20/2019

- vyvěšeno: 10.04.2019, staženo: 02.05.2019
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - bobr evropský

19/2019

- vyvěšeno: 09.04.2019, staženo: 02.05.2019
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat movitý majetek

15/2019

- vyvěšeno: 25.03.2019, staženo: 10.04.2019
Výpis usnesení ze zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 19. 3. 2019 /volební období 2018-2022/

14/2019

- vyvěšeno: 22.03.2019, staženo: 10.04.2019
Vyhlášení záměru městyse Velký Újezd směnit nemovitý majetek

13/2019

- vyvěšeno: 19.03.2019, staženo: 27.05.2019
Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídlech volebních okrsků

12/2019

- vyvěšeno: 19.03.2019, staženo: 27.05.2019
Volby do Evropského parlamentu - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

11/2019

- vyvěšeno: 18.03.2019, staženo: 27.03.2019
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2019

10/2019

- vyvěšeno: 11.03.2019, staženo: 28.03.2019
VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU MĚSTYSE VÚ PRONAJMOUT NEMOVITÝ MAJETEK

9/2019

- vyvěšeno: 11.03.2019, staženo: 10.04.2019
HASIČI RADÍ - Nebezpečí při vypalování trávy!

8/2019

- vyvěšeno: 11.03.2019, staženo:
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022) dne 19. 3. 2019

7/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 27.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

6/7/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - příloha

6/6/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - rozvaha - bilance

6/5/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - výkaz zisku a ztráty

6/4/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

6/3/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - závěrečný účet za rok 2018

6/2/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - návrh rozpočtu na rok 2019

6/1/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2018

5/2019

- vyvěšeno: 15.02.2019, staženo:
Výpis usnesení ze zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 12. 2. 2019 /volební období 2018-2022/

4/2019

- vyvěšeno: 04.02.2019, staženo: 15.02.2019
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022) dne 12. 2. 2019

3/2019

- vyvěšeno: 03.01.2019, staženo: 15.02.2019
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů za rok 2018

2/2019

- vyvěšeno: 03.01.2019, staženo: 18.03.2019
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2019