Archív ÚD 2019

27/2019

- vyvěšeno: 29.04.2019, staženo: 20.05.2019
Informace o záměru městyse Velký Újezd pronajmout nemovitý majetek

23/2019

- vyvěšeno: 18.04.2019, staženo: 09.05.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

22/2019

- vyvěšeno: 15.04.2019, staženo: 07.05.2019
HASIČI RADÍ - Nebezpečí při pálení čarodějnic

21/2019

- vyvěšeno: 12.04.2019, staženo: 09.05.2019
Zápis do Mateřské školy Velký Újezd

20/2019

- vyvěšeno: 10.04.2019, staženo: 02.05.2019
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - bobr evropský

19/2019

- vyvěšeno: 09.04.2019, staženo: 02.05.2019
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat movitý majetek

15/2019

- vyvěšeno: 25.03.2019, staženo: 10.04.2019
Výpis usnesení ze zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 19. 3. 2019 /volební období 2018-2022/

14/2019

- vyvěšeno: 22.03.2019, staženo: 10.04.2019
Vyhlášení záměru městyse Velký Újezd směnit nemovitý majetek

11/2019

- vyvěšeno: 18.03.2019, staženo: 27.03.2019
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2019

10/2019

- vyvěšeno: 11.03.2019, staženo: 28.03.2019
VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU MĚSTYSE VÚ PRONAJMOUT NEMOVITÝ MAJETEK

9/2019

- vyvěšeno: 11.03.2019, staženo: 10.04.2019
HASIČI RADÍ - Nebezpečí při vypalování trávy!

8/2019

- vyvěšeno: 11.03.2019, staženo:
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022) dne 19. 3. 2019

7/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 27.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

6/7/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - příloha

6/6/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - rozvaha - bilance

6/5/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - výkaz zisku a ztráty

6/4/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

6/3/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - závěrečný účet za rok 2018

6/2/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - návrh rozpočtu na rok 2019

6/1/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2018

5/2019

- vyvěšeno: 15.02.2019, staženo:
Výpis usnesení ze zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 12. 2. 2019 /volební období 2018-2022/

4/2019

- vyvěšeno: 04.02.2019, staženo: 15.02.2019
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022) dne 12. 2. 2019

3/2019

- vyvěšeno: 03.01.2019, staženo: 15.02.2019
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů za rok 2018

2/2019

- vyvěšeno: 03.01.2019, staženo: 18.03.2019
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2019