Archív ÚD 2019

6/7/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - příloha

6/6/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - rozvaha - bilance

6/5/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - výkaz zisku a ztráty

6/4/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

6/3/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - závěrečný účet za rok 2018

6/2/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
SOSM - návrh rozpočtu na rok 2019

6/1/2019

- vyvěšeno: 28.02.2019, staženo: 18.03.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2018

5/2019

- vyvěšeno: 15.02.2019, staženo:
Výpis usnesení ze zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 12. 2. 2019 /volební období 2018-2022/

4/2019

- vyvěšeno: 04.02.2019, staženo: 15.02.2019
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022) dne 12. 2. 2019

3/2019

- vyvěšeno: 03.01.2019, staženo: 15.02.2019
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů za rok 2018

2/2019

- vyvěšeno: 03.01.2019, staženo: 18.03.2019
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2019