Formuláře ostatních žádostí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC
Odvolání proti odmítnutí podat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC
Žádost o pronájem obecního bytu ke stáhnutí ve formátu DOC.PDF
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu ke stáhnutí ve formátu  PDF.PDF
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC
Uplatnění nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku za komunální odpad

  ke stáhnutí ve formátu PDF.PDF

za nezletilého ke stažení .PDF

Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku za komunální odpad

Ohlašovací povinnost - oznámení změny při platbě poplatku za komun. odpad a při přihlášení k trv. pobytu

ke stáhnutí ve formátu PDF.PDF

ke stáhnutí ve formátu .PDF