Formuláře ostatních žádostí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC
Odvolání proti odmítnutí podat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC
Žádost o byt ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu ke stáhnutí ve formátu  PDF.PDF
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC
Žádost o osvobození od místního poplatku za komunální odpad   ke stáhnutí ve formátu PDF.PDF
Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku za komunální odpad ke stáhnutí ve formátu PDF.PDF