Vyžádaná informace

Pořadové číslo: I-1/2016

Jednací číslo: UMVU/159/2016/Je

Přijato: 28.01.2016 - před 2 roky

Text dotazu:

Investiční plány, stavební projekty městyse Velký Újezd na rok 2016.


Text odpovědi:

1. CHODNÍK A STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY - I. ETAPA

2. Jedná se o novou výstavbu smíšené stezky a rekonstrukci a dostavbu chodníku podél silnice III/03554 v městysi Velký Újezd

3. cca 15 mil. Kč

4. 6/2016

5. 4/2016

 

1. Novostavba pavilonu MŠ

2. Jedná se o dřevostavbu při stávající MŠ na rozšíření kapacity o 30 míst v MŠ

3. cca 3,5 mil. Kč

4. 5/216

5. 3/2016