Vyžádaná informace

Pořadové číslo: I-5/2016

Jednací číslo: UMVU/671/2016

Přijato: 06.06.2016 - před rokem

Text dotazu:

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o kopii nebo sken posledního rozboru pitné vody, který jste nechali provádět pro obecní vodu. Dále by mne zajímalo, jakým způsobem provádíte změkčování (odvápnění) pitné vody, protože toto řešení pravděpodobně není účinné. Mám dlouhodobě problém s vápenatými usazeninami všude v baráku a musím tuto záležitost řešit ..... Máte v plánu něco měnit na úpravě vody, nebi tyto problémy bude muset každý řešit individuálně?


Text odpovědi:

Změkčování (odvápnění) pitné vody ve Velkém Újezdě se neprovádí a provádět nebude. Bylo by to v rozporu se zákonem o veřejném zdraví a jeho prováděcí  vyhláškou č. 252/2004, která ve své příloze č.1 stanovuje minimální limity pro obsah hořčíku (10 mg/l) a vápníku (30 mg/l). Zmiňovaná vyhláška rovněž pro tyto ukazatele uvádí i doporučené hodnoty, kdy obsah hořčíku doporučuje v intervalu 20-30 mg/l a obsah vápníku 40-80 mg/l. Vápenatohořečnatou tvrdost doporučuje vyhláška v intervalu 2,0 – 3,5 mmol/l. Vápník a hořčík jsou pro lidský organismus velmi prospěšné. V pitné vodě, která je dodávána veřejným vodovodem ve Velkém Újezdě jsou koncentrace hořčíku kolem 15,0 mg/l, vápníku 58 mg/l a vápenatohořečnaté tvrdosti 2 mmol/l (středně tvrdá voda). Je tedy vidět, že uvedené hodnoty vyhovují limitům vyhlášky  a v žádném případě by nebylo dobré je jakkoliv snižovat.

 RNDr. Pavel Kuba, vedoucí laboratoře

LITOLAB, spol. s r.o.

783 21  Chudobín 83

IČO:    49608568 

DIČ:    CZ49608568