Vyžádaná informace

Pořadové číslo: I-8/2016

Jednací číslo: bez č.j. (dotaz bez úplné adresy)

Přijato: 13.08.2016 - před rokem

Text dotazu:

Z dotazu: Je v rámci tříděného odpadu počítáno také se sběrem použitého oleje, který zbývá po kuchyňské úpravě jídel. Sbírám ho do plastové láhve, protože mi přijde neekologické vylévat ho do odpadu. Uznáte, že z tolika domácností plus několika restaurací na území městyse by se nasbíralo podstatné množství, které nám dosud zbytečně zatěžuje čističku. Je škoda, že veškerý odpad už městys zvládá, což je chvályhodné, ale na použitý olej není pamatováno.


Text odpovědi:

Z odpovědi: V měsíci červnu jsem zahájil práce (zpracování žádosti o dotaci) na vybudování sběrného dvora ve Velkém Újezdě v prostoru před ČOV. Do tohoto sběrného dvora bude možné donést i použité oleje k ekologické likvidaci. Záleží už jenom na občanech městyse jak se k této problematice postaví.

Ing. Josef Jelen, starosta