Vyžádaná informace

Pořadové číslo: I-9/2016

Jednací číslo: UMVU/1432/2016

Přijato: 16.11.2016 - před rokem

Text dotazu:

Vyhlašujete výběrové řízení na technický dozor a na koordinátora BOZP pro stavební akci „Smíšená stezka a chodníky“? Pokud ano, prosím o zaslání zadávací dokumentace.


Text odpovědi:

Nevyhlašujeme, pokračujeme v I. ETAPY.

21.11.2016, starosta