Vyžádaná informace

Pořadové číslo: I-7/2016

Jednací číslo: bez č.j. (dotaz bez úplné adresy)

Přijato: 28.07.2016 - před rokem

Text dotazu:

Má obec nějakou smlouvu s pečovatelskou firmou, případně žádost o kontakt.


Text odpovědi:

Městys Velký Újezd nemá žádnou smlouvu s pečovatelskou firmou. Pečovatelské služby poskytuje Charita Olomouc, adresa: Wurmova 5, 779 00 Olomouc, e-mail: info@olomouc.charita.cz , ID datové schránky: 5wvgybf, IČ: 44936427 | DIČ: CZ4493427 (od této firmy míváme letáky na informační tabuli) a také určitě i jiné organizace a živnostníci. Charita má i pracoviště v Tršicích. Z Velkého Újezda je jeden živnostník, o kterém víme a který se zabýval pečovatelskou službou, pokud nedošlo ke změně. (informace na úřadě – nemáme souhlas se zveřejňováním živnosti; žadatel kontak obdržel)