Informace o komunálním odpadu

Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad

02.05.2018 00:00 - před 6 měsíci

Informace ke svozům a rozmístění kontejnerů ke stažení ZDE

Velkoobjemový a nebezpečný odpad: 2. června a 3. listopadu 2018

kontejnery na velkoobjemový odpad budou umístěny na obvyklých místech, nebezpečný odpad bude přebírán na parkovišti v centru městyse - čas bude oznámen na úřední desce a rozhlasem před svozem.

Kalendář svozu odpadů v roce 2018, aktualizovaný

23.02.2018 00:00 - před 8 měsíci

    Upravené svozy tříděného odpadu OD DUBNA 2018 (v popelnicích a kontejnerech)

     Formulář Oznamovací povinnost k poplatkům za odpad ZDE

     Obecné rady jak třídít (co kam vyhodit) ZDE

     (Pro větší rozlišení kalendáře potvrďte zobrazení 1:1)

Sazby a splatnost poplatků v roce 2018, ohlašovací povinnost

01.01.2018 00:00 - před 10 měsíci

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku za rok 2018:
500,- Kč / fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
500,- Kč / cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR;
500,- Kč / fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku:                                              Ohlašovací povinnost k poplatku do 15 dní od změny:
Do 31.03.2018.                                                    ke stažení ZDE

Číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 185580346/0300. Var.symbol = č.popisné, do poznámky "příjmení".

Nárok na úlevu od poplatků (1/12 výše poplatku násobená doloženou dobou) nebo nárok na osvobození dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 se dokládá ke konci kalendářního roku. Žádost o osvobození, žádost za nezletilého, žádost o vrácení přeplatku.

Poplatek ze psů

Sazba poplatku:
60,- Kč za prvního psa;
120,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele.

Splatnost poplatku:
Do 30.06.2018.

Vodné, stočné

Sazba poplatků:
Vodné: 23,- Kč / 1 m3 odebrané pitné vody z obecního vodovodu (včetně DPH).                                          Stočné: 17,- Kč / 1 m3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace (včetně DPH).                             


Poplatky je možno uhradit:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (pondělí, středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin);
  • poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou).

Podrobnější informace podá:
Miluše Mazalová, tel./fax: 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz