Informace o komunálním odpadu

Sazby a splatnost poplatků v roce 2019, ohlašovací povinnost

01.01.2019 00:00 - před 10 měsíci

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku za rok 2019:
500,- Kč / fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
500,- Kč / cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR;
500,- Kč / fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku:                                              Ohlašovací povinnost k poplatku do 15 dní od změny:
Do 31.03.2019.                                                    ke stažení ZDE

 

Číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 185580346/0300. Var.symbol = č.popisné, do poznámky "příjmení"

 

Nárok na úlevu od poplatků (1/12 výše poplatku násobená doloženou dobou) nebo nárok na osvobození dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 se dokládá ke konci kalendářního roku. Žádost o osvobození, žádost za nezletilého, žádost o vrácení přeplatku.

Podrobnější informace podá:
Miluše Smékalová, tel. 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz

Osvobození od poplatku v roce 2019

21.12.2018 00:00 - před 10 měsíci

V roce 2019 se dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 od poplatku za komunální odpad NOVĚ osvobozují poplatníci, kteří dovrší v příslušném kalendářním roce 80 let a poplatníci starší.

Kalendář svozu odpadů v roce 2019

14.12.2018 00:00 - před 11 měsíci

     Formulář Ohlašovací povinnost k poplatkům za odpad ZDE

     Obecné rady jak třídít a co kam vyhodit ZDE

     (Pro větší rozlišení kalendáře potvrďte zobrazení 1:1)