INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

09.03.2018 08:35 - před týdnem

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve  Velkém Újezdě, které se bude konat:

27.03.2018 (08:00 - 16:00) - plánovaná odstávka č. 110060579916 - Velký Újezd:

104, 353, 354, 355, 377, 9001, parc.č. P.703/2.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.