Plánované kulturní akce v roce 2017 - Velký Újezd

Leden 14. 01. Myslivecký ples
28. 01. Hasičský ples
 
Únor 17. 02. Ples SRPŠ při ZŠ a MŠ
  18. 02. Dětský karneval
   
Březen 11.03. Ples oddílu malé kopané
  11.03. Autobusový zájezd na zámek Rájec - Jestřebí
  22.03. Den otevřených dveří ZŠ a MŠ
  26.03. Posezení seniorů (14:00 hod.)
 
Duben 09.04. Vítání jara - velikonoční dílničky pro děti
  • Otevření nového pavilonu MŠ
 
Květen • Koncert pěveckého souboru
 
Červen 02.06.  Dětský den
10.06. Memoriál Jaroslava Švarce - 49. ročník
• Olympiáda I. stupně
 
Červenec 15.07. Turnaj v malé kopané a turnajová zábava
 
Srpen 11.-13.08. Hodové slavnosti městyse Velký Újezd
 
Září ---
 
Říjen 01.10. Výstava ovoce a zeleniny 
27.10. Večerní pochod - 41. ročník
• Pohádkový den
   
Listopad 11.11. Poslední leč
24.11. Přednáška o Amazonii
• Drakiáda
 
Prosinec 01.12. Rozsvícení vánočního stromu (náměstí)
16.12. Vánoční hodování a jarmark (náměstí)
31.12. Silvestrovské setkání u Kamenné boudy
• Vánoční koncert pěveckého sboru
• Vánoční besídka ZŠ a MŠ a jarmark