Kulturní kalendář

Plánované kulturní akce v roce 2018 - Velký Újezd

02.01.2018 12:00 - před 4 měsíci
Leden 13. 01. Myslivecký ples
27. 01. Hasičský ples
 
Únor 23. 02. Ples SRPŠ při ZŠ a MŠ
  24. 02. Dětský karneval
   
Březen 10.03. Ples oddílu malé kopané
  17.03. Posezení seniorů 
  21.03. Den otevřených dveří ZŠ a MŠ
  25.03. Vítání jara - velikonoční dílničky pro děti
 
Duben 21.04. Autobusový zájezd do Ivančic a okolí
  28.04. Mistrovský závod Olomouckého kraje v turistickém závodě

Květen

01.05. Bílý kámen

 

Červen

02.06. Dětský den ZŠ Velký Újezd
09.06. Memoriál Jaroslava Švarce - 50. ročník

09.06. Obecní veselice s Českým rozhlasem Olomouc

 

 
Červenec 14.07. Turnaj v malé kopané a turnajová zábava
 
Srpen 10.-12.08. Hodové slavnosti městyse Velký Újezd
 
Září 29.09. Pohádkový les
 
Říjen 26.10. Večerní pochod - 42. ročník
27.10. Drakiáda
• Výstava ovoce a zeleniny
   

Listopad

10.11. Poslední leč
30.11. Beseda na téma Botanická zahrada v Praze
30.11. Rozsvícení vánočního stromu (náměstí)

 
 
Prosinec 08.12. Mikulášské odpoledne
15.12. Vánoční hodování a jarmark (náměstí)
19.12. Vánoční besídka ZŠ a MŠ a jarmark
• Vánoční koncert pěveckého sboru
31.12. Silvestrovské setkání u Kamenné boudy