Místní akční skupina (MAS)-čerpání dotací v novém plánovacím období 2014-2020

19.06.2017 14:00 - před 3 měsíci

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 byla schválená a v současnosti probíhají přípravy jednotlivých výzev. Stručné info k zahájení nového období zde. Souhrnné informace k 1. Výzvě z Programu rozvoje venkova, s termínem vyhlášení 23.6.2017 zde.