Nádoby na bioodpad

30.09.2019 14:22 - před měsícem

Městys Velký Újezd žádá občany, aby do sběrných nádob na bioodpad nevhazovali směsný komunální odpad.

Bioodpad se skládá z biologicky rozložitelné hmoty, jako jsou např. listí, tráva, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve stromů o maximálním průměru do 4 cm a délky 30 cm, hlína z květináčů, spadané ovoce a další.