Užitečné odkazy

Agentura pro podporu podnikání a investic www.czechinvest.cz
Český statistický úřad www.czso.cz
Dotace EU www.idotace.eu
Evropská unie www.euroskop.cz
Jízdní řády www.jizdnirady.cz
Katastr nemovitostí www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Město Olomouc www.olomoucko.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz
Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz
Ministerstvo informatiky www.micr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz
Nejvyšší kontrolní úřad www.nku.cz
Obchodní rejstřík www.justice.cz
Olomoucký kraj www.kr-olomoucky.cz
Portál veřejné správy www.portal.gov.cz
Portál územních samospráv www.epusa.cz
Prezident www.hrad.cz
Registr ekonomických subjektů wwwinfo.mfcr.cz
Státní fond rozvoje bydlení www.sfrb.cz
Státní veterinární správa www.svscr.cz
Telefonní seznam www.telefonniseznam.o2active.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže www.compet.cz
Veřejný ochránce práv www.ochrance.cz
Živnostenský rejstřík www.rzp.cz
Zpravodaj venkova www.spov.org/zpravodaj-1/default.aspx