Osvobození od poplatku v roce 2019

21.12.2018 00:00 - před 10 měsíci

V roce 2019 se dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 od poplatku za komunální odpad NOVĚ osvobozují poplatníci, kteří dovrší v příslušném kalendářním roce 80 let a poplatníci starší.