Rozpočet, výhled, rozpočtová opatření

14/2017

- vyvěšeno: 12.09.2017, staženo:
Rozpočtové opatření č.7

13/2017

- vyvěšeno: 10.07.2017, staženo:
Rozpočtové opatření č.6

12/2017

- vyvěšeno: 13.06.2017, staženo:
Rozpočtové opatření č.5

11/2017

- vyvěšeno: 27.05.2017, staženo:
Rozpočtové opatření č.4

10/2017

- vyvěšeno: 26.04.2017, staženo:
Rozpočtové opatření č.3

9/2017

- vyvěšeno: 20.03.2017, staženo:
Rozpočtové opatření č.2

8/2017

- vyvěšeno: 16.03.2017, staženo:
Rozpočtové opatření č.1

7/2017

- vyvěšeno: 15.03.2017, staženo:
Inventarizační zpráva za rok 2016

6/2017

- vyvěšeno: 15.03.2017, staženo:
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

5/2017

- vyvěšeno: 15.03.2017, staženo:
Příloha k 31.12.2016

4/2017

- vyvěšeno: 15.03.2017, staženo:
Rozvaha k 31.12.2016

3/2017

- vyvěšeno: 14.03.2017, staženo:
Závěrečný účet 2016

3/2017

- vyvěšeno: 14.03.2017, staženo:
Závěrečný účet 2016, příloha č. 3 Zápis z kontroly provedené na základě zákona č.320/2001 Sb., v platném znění - kontrola nahrazující interní audit

3/2017

- vyvěšeno: 14.03.2017, staženo:
Závěrečný účet 2016, příloha č. 4 Čerpání sociálního fondu městyse Velký Újezd za rok 2016

3/2017

- vyvěšeno: 14.03.2017, staženo:
Závěrečný účet 2016, příloha č.1 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Velký Újezd za rok 2016

3/2017

- vyvěšeno: 14.03.2017, staženo:
Závěrečný účet 2016, příloha č.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016

3/2017

- vyvěšeno: 14.03.2017, staženo:
Závěrečný účet 2016, příloha č.5 Finanční výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2016

2/2017

- vyvěšeno: 14.02.2017, staženo:
Střednědobý výhled rozpočtu

1/2017

- vyvěšeno: 13.02.2017, staženo:
Schválený rozpočet na rok 2017