Sdružení a spolky

PODHORAN - spolek divadelních ochotníků Velký Újezd  PODHORAN - spolek divadelních ochotníků Velký Újezd
 WWW: http://www.velkyujezd.cz/podhoran

 

Rybářský spolek Sumec  Rybářský spolek SUMEC
 WWW: http://sumec.freepage.cz

 

Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd  Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd
 WWW: http://sdhvelkyujezd.wz.cz

 

TJ Sokol Velký Újezd  TJ Sokol Velký Újezd
 WWW: http://www.velkyujezd.cz/tjsokol

 

Základní organizace Českého svazu včelařů  Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Velký Újezd
 WWW: http://vcelari-velkyujezd.wz.cz

 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
 WWW: http://www.zahradkari.cz/zo/velky.ujezd

 

Velký Újezd

Spolek Svornost Velký Újezd, z.s.

Myslivecký spolek ve Velkém Újezdě

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., ZO VÚ

Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s.