Současnost městyse

Městys Velký Újezd se nachází v nadmořské výšce 371 m u staré obchodní cesty s brodem mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou, na pozvolně sestupujícím svahu úpatí Oderských vrchů. Pouhých 6 kilometrů od obce pramení řeka Odra. Dnes, na počátku 21.století, je Velký Újezd obcí s bohatou historií a kulturní tradicí. V současné době zde žije okolo 1300 obyvatel.

Po revoluci začal opět svobodnější život a obec se začala modernizovat. Byl zde zaveden telefon, plyn, obecní vodovod, kanalizace, do provozu byla uvedena čistička odpadních vod, přestavěno velké i horní náměstí, vybudováno nové autobusové stanoviště, zaveden bezdrátový internet. Městys má dokonalé pokrytí sítí mobilních operátorů.

Začalo se opět podnikat, a tak dnes má městys i dobré služby. Ordinuje zde praktický, dětský a zubní lékař, v obci je lékárna, pošta, stolařství, zahradnictví, stavitelství, zemědělská činnost, pila, dále několik obchodů a pohostinství, autoservis, knihovna, posilovna, sauna, masáže, kadeřnictví, ubytovna, penzion.

 

Obřadní síň
Obřadní síň úřadu městyse, využívaná rovněž k pořádání koncertů ZUŠ Žerotín

 

V městysi je také Základní a mateřská škola Velký Újezd, příspěvková organizace, pobočka Základní umělecké školy Žerotín a Střední odborné učiliště Velký Újezd s.r.o s obory: kuchař-kuchařka, číšník-servírka, kuchař-číšník, kadeřník-kadeřnice, zahradník, krejčí, podnikání a dále tři obory pro absolventy zvláštních škol.

 

ZŠ Velký Újezd
Budova ZŠ

 

Ve své tradici i nadále pokračují spolky a sdružení jako je hasičský spolek založený r. 1881, TJ Sokol založený 1906, Dělnický spolek z roku 1907, včelařský spolek z roku 1902, divadelní spolek Podhoran založený 1876, myslivecké sdružení Bělá a Zahrádkářský svaz.
Díky dobré vybavenosti městyse, dobrému autobusovému spojení a celkově dobrému umístění se do Velkého Újezda  stěhují lidé i z jiných měst a obcí, rozrůstá se nová výstavba domů.

 

Bytový dům Velký Újezd
Bytový dům "Za školou"

 

Právě poloha Velkého Újezda nabízí snadnou dopravu do sousedních větších měst  - Olomouce, Přerova, Hranic, Lipníku nad Bečvou, a také velmi zajímavé tipy na výlety do blízkého okolí.

Na počest Jaroslava Švarce pořádá TJ Sokol od roku 1968 vždy v červnu „Memoriál Jaroslava Švarce“ – dálkové pochody s účastí stovek turistů z celé republiky. Své místo mezi pravidelnými akcemi má i červnová Beat party s ohňostrojem. Tradiční velkoújezdské hody se konají vždy kolem  15. srpna. Od roku 1976 také TJ Sokol organizuje pravidelně večerní pochod na počest 28. října. Hasiči pořádají každoročně „Silvestr na Kamenné boudě“ – spontánní setkání občanů z okolních vesnic v lese mezi Újezdem a Tršicemi.

V někdejším vrchnostenském špitále, architektonické památce, lze strávit prázdniny na venkově. Ubytování turistického typu nabízí rovněž družstvo Velký Újezd, komfortnější ubytování lze nalézt v penzionu Myslivna a na Farmářské baště. Městysem vedou cyklotrasy, v blízkém kamenolomu ve Výklekách je krásné přírodní koupaliště.

 

Přírodní koupaliště ve Výklekách
Přírodní koupaliště ve Výklekách

 

Jako každá větší obec má i Velký Újezd svůj zpravodaj Žibřid, který vychází zhruba 4 x do roku a informuje o zprávách z radnice, kulturních a společenských akcích a historických zajímavostech. Městys také provozuje veřejnou knihovnu a internet. Je součástí mikroregionu Bystřička.

 

Statistické údaje

Městys Velký Újezd leží na Moravě v okrese Olomouc na úpatí jižních svahů Oderských  vrchů, nedaleko pramene Odry, v úseku u rychlostní komunikace R 35 mezi městy Olomouc a Lipník nad Bečvou. Územně již nespadá do oblasti Haná.

  • vzdálenost od města Olomouc:                       18 km
  • vzdálenost od města Přerov:                           17 km
  • vzdálenost od města Lipník nad Bečvou:        11 km
  • rozloha katastru:                                            683 ha
  • nadmořská výška:                                          371 m
  • počet obyvatel:                                             1300 (stav ke dni 31.03.2015)
  • počet domů:                                                   420
  • počet rekreačních objektů:                               71

 

 

Heraldika

Znak

Byl schválen parlamentním podvýborem pro heraldiku dne 7. 11. 1996

Znak městyse Velký Újezd

 

Popis: v horních dvou polích je stříbrné jelení  paroží a zlatý dvouocasý lev ve skoku, kteří jsou převzaty z erbu Kryštofa Karla Podstatského z Prusinovic (lev je upraven), dole je stříbrná skořápka hřebenatky svatojakubské (mušle svatého Jakuba) jako symbol patrona místního kostela.

 

Prapor

Prapor městyse Velký Újezd

 

Popis: na praporu je červené žerďové pole s bílým parožím a modré vlající pole se žlutým dvouocasým lvem.

 

Statut městyse

Statut městyse Velký Újezd

 

Popis: obec Velký Újezd, na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 20. 12. 2006, požádala o navrácení titulu městys. Tento titul byl Velkému Újezdu navrácen 12. 04. 2007.