Správa městyse

   
Adresa: Městys Velký Újezd
  Olomoucká 15
  783 55 VELKÝ ÚJEZD
   
IČ:  00299677
DIČ: CZ00299677 plátce DPH
   
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
  číslo účtu: 185580346/0300
   
Adresa úřadu (podatelny): Úřad městyse Velký Újezd
  Olomoucká 15
  783 55 VELKÝ ÚJEZD
   
E-mail: podatelna@velkyujezd.cz
Elektronická podatelna: podatelna@velkyujezd.cz
ID datové schránky: jxbbamv
Fax: není
Telefon: 585 358 008

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00

 

Úterý     ---

Středa   8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00

Čtvrtek   ---

Pátek      ---

 

________________________________________________

Úterý a čtvrtek po telefonické dohodě    8.00 - 15.00

Úterý - provozní porada    9.00 - 10.00

Podatelna přijímá dokumenty i v neúřední dny úterý, čtvrtek, pátek - v pracovní dobu
________________________________________________

   
Starosta:

Ing. Josef JELEN

kontaktní e-mail: starosta@velkyujezd.cz

  Tel./mobil: 585 155 244 / 725 131 083
   
Místostarosta: Mgr. Ondřej ZATLOUKAL
  Mobil: 774 090 626
   
Pracovní úsek:

Bc. Renata Absatzová, tel. 585 358 008

e-mail: podatelna@velkyujezd.cz

  Podatelna, ohlašovna pobytu, veřejné pohřebiště, stížnosti, petice, bytové hospodářství, ztráty a nálezy, místní rozhlas, Czech POINT
   
 

Miluše Mazalová, tel. 739 500 425

kontaktní e-mail: matrika@velkyujezd.cz

  Matrika, ověřování písemností a podpisů, daňové poplatky (psi, odpad), vodné-stočné, kopírování, pokladna,
Czech POINT
   
 

Hedvika Rotterová DiS., tel. 739 500 423

kontaktní e-mail: ucetni@velkyujezd.cz

  Účetnictví, personalistika, mzdové účetnictví, hlavní pokladna, ověřování písemností a podpisů, 
Czech POINT
   
 

Tomáš Smékal, tel. 739 500 424

kontaktní e-mail: stavebniurad@velkyujezd.cz

  Stavební úřad, speciální stavební úřad,
Czech POINT
   
 

Ladislav Venclík, tel. 608 378 500

kontaktní e-mail: spravce@velkyujezd.cz

 

Správa vodovodu a kanalizace,

údržba veřejného osvětlení

Organizační složka úřadu městyse:

Knihovna městyse
- knihovnice Alena Tošenovská

kontaktní e-mail: knihovna@velkyujezd.cz

  JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů)
- kontakt starosta městyse
   
Rada městyse: Ing. Josef JELEN
  Mgr. Ondřej ZATLOUKAL
Ing. Jana ŠVARCOVÁ
Karel DOMES
Lukáš MAŘÍK
   
   
Zastupitelstvo městyse: Ing. Josef JELEN
  Mgr. Ondřej ZATLOUKAL
Ing. Jana ŠVARCOVÁ
Karel DOMES
Lukáš MAŘÍK
Mgr. Martina HAUSNEROVÁ
Mgr. Michaela JANOTOVÁ
Ing. Jana KLEINOVÁ
Ing. Jaroslav KLIČKA
Mgr. Jaroslava KRBEČKOVÁ
Ivana NOVÁKOVÁ
Marie OKLEŠŤKOVÁ
Ing. Jiří ROUBÍK Ph.D.
Karel SVOBODA
Ing. Miluše ŠUBRTOVÁ
   
   
Sociální komise: předseda: Ivana Nováková
členové:
Marie Oklešťková
Soňa Polcrová
Eva Tomková
Petra Zavadilová
   
   
Kulturní a školská komise: předseda: Mgr. Martina Hausnerová
členové:
Naděžda Tylichová
Mgr. Ivona Košová
Marcela Šubrtová
Mgr. Jaroslava Krbečková
   
   
Stavebně technická komise: předseda: Karel Svoboda
členové:
Ing. Stanislav Palík
Ing. Jaroslav Tylich
Václav Solař
Ing. Jana Vlková Ph.D.
Lubomír Bršlica
Ladislav Šubrt
Ing. Miloš Sléžka
Ing. Jiří Tomek
   
   
Finanční výbor: předseda: Ing. Jaroslav Klička
členové:
Vlastimil Himr 
Bc. Hana Sýkorová
   
   
Kontrolní výbor: předseda: Ing. Miluše Šubrtová
členové:
Ing. Jakub Podivínský
Věra Bednaříková
   
   
Výbor pro rozvoj městyse: předseda: Ing. Jiří Roubík, Ph.D.
členové:
Mgr. Michaela Janotová
Josef Richter
Zdeněk Čapka
Ing. Jana Kleinová
Lukáš Mařík
   
   
Redakční rada periodika ŽIBŘID:

předseda: Mgr. Ondřej Zatloukal
členové:
Mgr. Michaela Janotová
Ing. Jana Kleinová
Josef Richter

                 
   
Příspěvková organizace zřízená městysem: Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: Navrátilova 321, Velký Újezd, 783 55  Velký Újezd
   
  - ředitel školy Mgr. Petr Konečný
tel. základní škola 585 358 109 / 724 271 601
tel. mateřská škola 774 112 213