Stavební formuláře (č. 183/2006 Sb.)

pozn.: ve formulářích do rubriky „Adresa příslušného úřadu“ uveďte:

Úřad: Úřad městyse - stavební úřad Velký Újezd
Ulice: Olomoucká 15
PSČ, obec: 78355 Velký Újezd


 

OHLÁŠENÍ STAVBY ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI o podmínkách provedení jednoduchých staveb ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU ke stáhnutí ve formátu DOC.DOC nebo PDF.PDF