Svozy bioodpadů

(aktualizace 29.8.2016)

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ukládá:

  1. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu rozmístěné na stálých stanovištích v městysi (biopopelnice 770 l a kontejnery 9 m3), distributor Ing. Svatopluk Klein.
  2. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu v užívání fyzických osob (biopopelnice 240 l z dotace mikroregionu Bystřička) nebo ve vlastnictví fyzických osob.

Do tohoto biologického odpadu patří veškeré zbytky pouze původem z rostlin. Obsah těchto zvláštních sběrných nádob bude pravidelně odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost. Žádáme nevyhazujte bioodpad do směsného komunálního odpadu.

 

Zvláštní sběrné nádoby budou sváženy
každý druhý pátek vždy v den svozu směsného komunálního odpadu (SKO)
od dubna do října - kontejnery rozmístěny 1. 4. 2016,
první svoz v r. 2016 bude 15. 4. 2016

 

A.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           (distributor Ing. Svatopluk Klein):

Poř.
číslo
Ulice
 
Upřesnění místa
 
Objem kontejneru
770 l, barva hnědá
1) Oderská „vrchní náměstí“
2) Za Školou u bytového domu č.p. 367
3) Mlýnská u bytového domu č.p. 307
4) Mlýnská u Kamenice
5) Olomoucká u bytového domu č.p. 283, 284
6) Na Nivách x Za Lapačem u bývalého umístění Červeného kříže
7) Jílová na konci ulice
8) Čtvrtky u "kozí uličky"
9) Čtvrtky v křižovatce
10) Přerovská vydlážděný prostor (naproti ul. Navrátilova)
11) Přerovská vydlážděný prostor (naproti ul. Navrátilova)
12) Za Hřbitovem na konci ulice (směr k vysílači)
13) Za Humny uprostřed ulice
14) Tršická u křižovatky ul. Tršická a Za Školou
15) Tršická uprostřed ulice
16) Lipenská vedle sběrny surovin
17) Na Sušírně u vysílače
18) Na Sušírně u vysílače
19) Nechvátalova u bytových domů
20) Nechvátalova u bytových domů
21) Varhošťská u firmy ALSICO
22) Varhošťská u firmy ALSICO
23) Navrátilova před ZŠ u vjezdu č.p. 259 (vedle občerstvení Florenc)
24) Špitální vydlážděný prostor
25) Navrátilova trafo za autobusovým stanovištěm
26) Navrátilova trafo za autobusovým stanovištěm
     

                      

Poř. číslo


Ulice


Upřesnění místa


Objem kontejneru 9 m3


1) Ke Koupališti u farmy Ing. Svatopluka Kleina (příjezd z ulice Ke Koupališti)
2) Na Flíčku nad Vrchním rybníkem
3) Přerovská u Dolního rybníka
4) Mlýnská u pily KOŠ
5) Lipenská před hřbitovem

Kontejnery slouží k odkládání především listí, trávy a dalších rostlinných zbytků, i k odkládání větví do průměru 3 cm o délce do 30 cm a velkých kartonů biologického původu.

Poznámka: Umístění zvláštních sběrných nádob je možné změnit po souhlasu starosty.

 

B.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           v užívání nebo ve vlastnictví fyzických osob:

Fyzické osoby umístí zvláštní sběrné nádoby v den svozu před stavební objekt.

 

C. V městysi  jsou umístěny také kompostéry dřevěné - laťové k ukládání bioodpadu z ploch ve vlastnictví městyse Velký Újezd.