Svozy bioodpadů

(aktualizace 1.3.2017)

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ukládá:

  1. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu rozmístěné na stálých stanovištích v městysi (biopopelnice 770 l a kontejnery 9 m3), distributor Ing. Svatopluk Klein.
  2. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu v užívání fyzických osob (biopopelnice 240 l z dotace mikroregionu Bystřička) nebo ve vlastnictví fyzických osob.

Do tohoto biologického odpadu patří veškeré zbytky pouze původem z rostlin. Obsah těchto zvláštních sběrných nádob bude pravidelně odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost. Žádáme nevyhazujte bioodpad do směsného komunálního odpadu.

 

Zvláštní sběrné nádoby budou sváženy
každý druhý pátek vždy v den svozu směsného komunálního odpadu (SKO)
v období od dubna do října - kontejnery rozmístěny 1. 4. 2017,
první svoz bude 7. 4. 2017, poslední 27.10.2017.

 

A.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           (distributor Ing. Svatopluk Klein):

Poř.
číslo
Ulice
 
Upřesnění místa
 
Objem kontejneru
770 l, barva hnědá
1) Oderská „vrchní náměstí“
2) Olomoucká u bytového domu č.p. 283, 284
3) Válečných hrdinů za hřbitovem
4) Na Nivách u bývalého umístění Červeného kříže
5) Jílová na konci ulice
6) Čtvrtky u křižovatky
7) Čtvrtky u křižovatky
8) Přerovská vydlážděný prostor naproti pumpy
9) Přerovská vydlážděný prostor naproti pumpy
10) Za Humny uprostřed ulice
11) Tršická u křižovatky ul. Tršická a Za Školou
12) Tršická uprostřed ulice
13) Lipenská vedle sběrny surovin
14) Mlýnská u křižovatky ke hřišti
15) Mlýnská v blízkosti pily
16) Mlýnská 50 m od křižovatky ulic Mlýnská a na Kamenici
17) Mlýnská u bytového domu č. 307
18) Na Sušírně na začátku chatové oblasti
19) Na Sušírně u vysílače
20) Nechvátalova u bytových domů
21) Nechvátalova u bytových domů
22) Varhošťská u zemědělského družstva
23) Varhošťská u zemědělského družstva
24) Lipenská u Vrchnostenského špitálu
25) Za Školou u bytového domu č. 367 - nová bytovka
     
     

                      

Poř. číslo


Biokontejnery zelené 9 m3


 


 


1) Horní rybník  
2) Dolní rybník  
3) Tržní místo u školy  
4) Ke Koupališti  
     

Kontejnery slouží k odkládání především listí, trávy a dalších rostlinných zbytků, i k odkládání větví do průměru 3 cm o délce do 30 cm a velkých kartonů biologického původu.

Poznámka: Umístění zvláštních sběrných nádob je možné změnit po souhlasu starosty.

 

B.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           v užívání nebo ve vlastnictví fyzických osob:

Fyzické osoby umístí zvláštní sběrné nádoby v den svozu před stavební objekt.

 

C. V městysi  jsou umístěny také kompostéry dřevěné - laťové k ukládání bioodpadu z ploch ve vlastnictví městyse Velký Újezd.