Svozy bioodpadů

(aktualizace 2.5.2018)

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ukládá:

  1. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu rozmístěné na stálých stanovištích v městysi (biopopelnice 770 l/1100 l a kontejnery 9 m3), distributor Ing. Svatopluk Klein.
  2. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu v užívání fyzických osob (biopopelnice 240 l z dotace mikroregionu Bystřička) nebo ve vlastnictví fyzických osob.

Do tohoto biologického odpadu patří veškeré zbytky pouze původem z rostlin. Obsah těchto zvláštních sběrných nádob bude pravidelně odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost. Žádáme nevyhazujte bioodpad do směsného komunálního odpadu.

 

Zvláštní sběrné nádoby budou sváženy
každý druhý pátek vždy v den svozu směsného komunálního odpadu (SKO)
v období od dubna do října - kontejnery rozmístěny 1. 4. 2018,
první svoz bude 13. 4. 2018, poslední 26.10.2018.

 

A.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           (distributor Ing. Svatopluk Klein):

Poř.
číslo
Ulice
 
Upřesnění místa
 
Objem kontejneru
770 l/1100 l, barva hnědá
1) Malá strana „Vrchní náměstí“
2) Oderská u kaple Panny Marie Lurdské
3) Olomoucká u bytového domu č.p. 283, 284
4) Válečných hrdinů za hřbitovem
5) Na Nivách u bývalého umístění Červeného kříže
6) Jílová na konci ulice
7) Čtvrtky na konci ulice
8) Přerovská vydlážděný prostor naproti pumpy
9) Za Humny uprostřed ulice
10) Tršická u křižovatky ul. Tršická a Za Školou
11) Tršická uprostřed ulice
12) Mlýnská v blízkosti pily
13) Mlýnská 50 m od křižovatky ulic Mlýnská a na Kamenici
14) Mlýnská u bytového domu č. 307
15) Na Sušírně na začátku chatové oblasti
16) Na Sušírně u vysílače
17) Nechvátalova u bytových domů
18) Varhošťská u zemědělského družstva
19) Lipenská před hřbitovem
20) Lipenská vedle sběrných surovin
21) Lipenská u Vrchnostenského špitálu
22) Za Školou u bytového domu č. 367 - nová bytovka

 

Poř. číslo


Biokontejnery zelené 9 m3


 


 


1) Horní rybník  
2) Dolní rybník  
3) Tržní místo u školy  
4) Ke Koupališti  
     

Kontejnery slouží k odkládání především listí, trávy a dalších rostlinných zbytků, i k odkládání větví do průměru 3 cm o délce do 30 cm a velkých kartonů biologického původu.

Poznámka: Umístění zvláštních sběrných nádob je možné změnit po souhlasu starosty.

 

B.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           v užívání nebo ve vlastnictví fyzických osob:

Fyzické osoby umístí zvláštní sběrné nádoby v den svozu před stavební objekt.