Svozy odpadů v roce 2018

Splatnost poplatku za odpad:   31.03.2018     Výše poplatku: 500,-/osoba
Splatnost poplatku ze psů:       30.06.2018     Výše poplatku: 60,-/pes

 

Směsný odpad po vytřídění (popelnice) - "SKO"
Tříděný - papír "PAP" a plasty "PL" (plastové pytle), biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu dále "BIOODPAD" (bionádoby hněné barvy)

Leden: SKO  05., 19. PAP 11., 25.        PL  12., 26.
Únor: SKO  02., 16. PAP 08., 22.        PL  09., 23.
Březen: SKO  02., 16., 30. PAP 08., 22.        PL  09., 23.
Duben: SKO  13., 27. PAP 05., 19.        PL  06., 20.
Květen: SKO  11., 25. PAP 03., 17., 31. PL  04., 18.
Červen: SKO  08., 22. PAP 14., 28.                         PL  01., 15., 29.
Červenec: SKO  06., 20. PAP 12., 26.        PL  13., 27.
Srpen: SKO  03., 17., 31. PAP 09., 23.        PL  10., 24.
Září: SKO  14., 28. PAP 06., 20.        PL  07., 21.
Říjen: SKO  12., 26. PAP 04., 18.        PL  05., 19.
Listopad: SKO  09., 23. PAP 01., 15., 29.                PL   02., 16., 30.
Prosinec: SKO  07., 21. PAP 13., 27.        PL  14., 28.

BIOODPAD -  každý druhý pátek jako SKO v období od dubna do října

Velkoobjemový a nebezpečný odpad: 2. června a 3. listopadu 2018

(kontejnery na velkoobjemový odpad budou umístěny na obvyklých místech, nebezpečný odpad bude přebírán na parkovišti v centru městyse - čas bude oznámen na úřední desce a rozhlasem před svozem)

ULICE Na Výletním, Za Obecním lesem

            svoz provádí zaměstnanci městyse, pátky v lichém týdnu dle svozového kalendáře
            sváží    - tříděný odpad v pytlích (modré - papír, žluté - plasty)
                        - směsný odpad po vytřídění v pytlích jiné než modré a žluté barvy

Ostatní ulice

            svoz provádí společnost Marius Pedersen a.s., dle svozového kalendáře
            sváží    - tříděný odpad v pytlích (čtvrtek: modré pytle - papír, pátek: žluté pytle - plasty)
                        - směsný po vytřídění pouze v popelnicích nebo v kontejnerech v pátek