Svozy odpadů v roce 2017

Splatnost poplatku za odpad:   31.03.2017     Výše poplatku: 500,-/osoba
Splatnost poplatku ze psů:       30.06.2017     Výše poplatku: 60,-/pes

 

Směsný odpad po vytřídění (popelnice) - "SKO"
Tříděný - papír a plasty (plastové pytle) - "PAP+PL", biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu dále "BIOODPAD" (bionádoby hněné barvy)

Leden: SKO  06., 20. PAP+PL  13., 27.
Únor: SKO  03., 17. PAP+PL  10., 24.
Březen: SKO  03., 17., 31. PAP+PL  10., 24.
Duben: SKO  14., 28. PAP+PL  07., 21.
Květen: SKO  12., 26. PAP+PL  05., 19.
Červen: SKO  09., 23. PAP+PL  02., 16., 30.
Červenec: SKO  07., 21. PAP+PL  14., 28.
Srpen: SKO  04., 18. PAP+PL  11., 25.
Září: SKO  01., 15., 29. PAP+PL  08., 22.
Říjen: SKO  13., 27. PAP+PL  06., 20.
Listopad: SKO  10., 24. PAP+PL  03., 17.
Prosinec: SKO  08., 22. PAP+PL  01., 15., 29.

BIOODPAD -  každý druhý pátek jako SKO v období od dubna do října

Velkoobjemový a nebezpečný odpad: 3. června a 4. listopadu 2017

(kontejnery na velkoobjemový odpad budou umístěny na obvyklých místech, nebezpečný odpad bude přebírán na parkovišti v centru městyse - čas bude oznámen na úřední desce a rozhlasem před svozem)

ULICE Na Výletním, Za Obecním lesem

            svoz provádí zaměstnanci městyse, v pátky dle svozového kalendáře

            sváží    - tříděný odpad v pytlích (modré - papír, žluté - plasty)

                        - směsný odpad po vytřídění v pytlích jiné než modré a žluté barvy

Ostatní ulice

            svoz provádí společnost Marius Pedersen a.s., v pátky dle svozového kalendáře

            sváží    - tříděný odpad v pytlích (modré - papír, žluté - plasty)

                        - směsný po vytřídění pouze v popelnicích nebo v kontejnerech