Tříkrálová sbírka 2018

11.01.2018 10:25 - před týdnem

Skupinky koledníků navštívily vaše domovy, aby vám požehnaly do nového roku a požádaly vás o příspěvek pro ubohé a lidi v nouzi. Ve Velkém Újezdě se díky Vám vybralo celkem 27.930,- Kč. Tříkrálová sbírka se letos konala již po 18. Stala se největší charitativní akcí na území České republiky.

Vybrané peněžní prostředky budou směřovat hned do několika konkrétních oblastí činnosti Charity Olomouc.

V roce 2018 chceme z tříkrálových darů podpořit:

  • projekt domácí hospicové péče
  • vytvoření nových prostor pro starší nemocné lidi bez domova
  • fond pro rychlou pomoc lidem v akutní krizi
  • zapojení dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením do volnočasových aktivit
  • rekonstrukci a zajištění vybavení pro 7 sociálních bytů

 

Charita Olomouc děkuje Vám všem za štědrost a důvěru.