Aktuální úřední deska

Zde a v archívu ÚD naleznete v plném znění všechny písemnosti, vyvěšené na úřední desce městyse Velký Újezd, umístěné v prosklených vitrínách v blízkosti radnice.


28/2017

- vyvěšeno: 26.04.2017, staženo:
Nařízení Státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v Olomouckém kraji

27/2017

- vyvěšeno: 26.04.2017, staženo:
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017

26/7/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo:
SOSM-výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

26/6/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo:
SOSM-Rozvaha-bilance

26/5/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo:
SOSM-příloha

26/4/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo:
SOSM-Výkaz zisku a ztráty

26/3/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo:
Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2017

26/2/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo:
SOSM-Závěrečný účet za rok 2016

26/1/2017

- vyvěšeno: 13.04.2017, staženo:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2016

25/2017

- vyvěšeno: 12.04.2017, staženo:
ZŠ a MŠ Velký Újezd - kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

24/2017

- vyvěšeno: 03.04.2017, staženo:
Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j.203 Ex 38088/16-123

17/2017

- vyvěšeno: 08.03.2017, staženo:
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách a jiných Dokumentech, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá

15/2017

- vyvěšeno: 01.03.2017, staženo:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ("chodník a stezka pro chodce a cyklisty"-I. etapa)

10/2017

- vyvěšeno: 01.02.2017, staženo:
Český statistický úřad - výběrové šetření o životních podmínkách domácností

3/2017

- vyvěšeno: 04.01.2017, staženo:
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2017