Aktuální úřední deska

Zde a v archívu ÚD naleznete v plném znění všechny písemnosti, vyvěšené na úřední desce městyse Velký Újezd, umístěné v prosklených vitrínách v blízkosti radnice.


50/2018

- vyvěšeno: 18.09.2018, staženo:
Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Zastupitelstva městyse Velký Újezd

49/2018

- vyvěšeno: 17.09.2018, staženo:
Výpis usnesení ze zápisu 17. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd konaného dne 11. 9. 2018

48/2018

- vyvěšeno: 11.09.2018, staženo:
HASIČI RADÍ - Za sucha a silného větru gril raději nerozpalujte!

47/2018

- vyvěšeno: 06.09.2018, staženo:
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

46/2018

- vyvěšeno: 05.09.2018, staženo:
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby do zastupitelstva městyse

44/2018

- vyvěšeno: 27.08.2018, staženo:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

43/2018

- vyvěšeno: 14.08.2018, staženo:
Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území

40/2018

- vyvěšeno: 10.07.2018, staženo:
Volba do zastupitelstva městyse - Stanovení počtu členů okrskové volební komise

38/2018

- vyvěšeno: 09.07.2018, staženo:
Volby do zastupitelstva městyse - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

37/2018

- vyvěšeno: 09.07.2018, staženo:
Volby do zastupitelstva městyse - volební obvod, zveřejnění potřebných počtů podpisů na peticích

32/2018

- vyvěšeno: 14.06.2018, staženo:
Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 - 2022

26/2018

- vyvěšeno: 02.05.2018, staženo:
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2018 s platností od 1. dubna 2018

18/2018

- vyvěšeno: 28.03.2018, staženo:
SOSM - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů

66/2017

- vyvěšeno: 02.11.2017, staženo:
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách a jiných Dokumentech, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá