Aktuální úřední deska

Zde a v archívu ÚD naleznete v plném znění všechny písemnosti, vyvěšené na úřední desce městyse Velký Újezd, umístěné v prosklených vitrínách v blízkosti radnice.


21/2017

- vyvěšeno: 20.03.2017, staženo:
Výpis usnesení ze zápisu 11. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného dne 14. 3. 2017 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě (volební období 2014-2018)

20/2017

- vyvěšeno: 17.03.2017, staženo:
Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2016

19/2017

- vyvěšeno: 14.03.2017, staženo:
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádného opatření

18/2017

- vyvěšeno: 13.03.2017, staženo:
Nabídka pracovní pozice ZŠ a MŠ Přáslavice - kuchařka/kuchař

17/2017

- vyvěšeno: 08.03.2017, staženo:
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách a jiných Dokumentech, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá

15/2017

- vyvěšeno: 01.03.2017, staženo:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ("chodník a stezka pro chodce a cyklisty"-I. etapa)

10/2017

- vyvěšeno: 01.02.2017, staženo:
Český statistický úřad - výběrové šetření o životních podmínkách domácností

3/2017

- vyvěšeno: 04.01.2017, staženo:
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2017