Aktuální úřední deska

Zde a v archívu ÚD naleznete v plném znění všechny písemnosti, vyvěšené na úřední desce městyse Velký Újezd, umístěné v prosklených vitrínách v blízkosti radnice.


62/2017

- vyvěšeno: 20.10.2017, staženo:
Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů Svazku Sdružení obcí střední Moravy

61/2017

- vyvěšeno: 02.10.2017, staženo:
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

60/2017

- vyvěšeno: 19.09.2017, staženo:
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

59/2017

- vyvěšeno: 18.09.2017, staženo:
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

50/2017

- vyvěšeno: 30.08.2017, staženo:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21. října 2017)

36/2017

- vyvěšeno: 05.06.2017, staženo:
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2017

17/2017

- vyvěšeno: 08.03.2017, staženo:
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách a jiných Dokumentech, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá