Aktuální úřední deska

Zde a v archívu ÚD naleznete v plném znění všechny písemnosti, vyvěšené na úřední desce městyse Velký Újezd, umístěné v prosklených vitrínách v blízkosti radnice.


10/2017

- vyvěšeno: 01.02.2017, staženo:
Český statistický úřad - výběrové šetření o životních podmínkách domácností

9/2017

- vyvěšeno: 27.01.2017, staženo:
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná opatření v k.ú. Lověšice u Přerova

8/2017

- vyvěšeno: 24.01.2017, staženo:
Nařízení státní veterinární správy - vymezení ochranného pásma (Lověšice u Přerova)

3/2017

- vyvěšeno: 04.01.2017, staženo:
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2017