Aktuální úřední deska

Zde a v archívu ÚD naleznete v plném znění všechny písemnosti, vyvěšené na úřední desce městyse Velký Újezd, umístěné v prosklených vitrínách v blízkosti radnice.


59/2018

- vyvěšeno: 06.11.2018, staženo:
Výpis usnesení k zápisu z 1.zasedání ZM Velký Újezd konaného dne 31.10.2018 v obřadní síni městyse Velký Újezd - ustavující zasedání

58/2018

- vyvěšeno: 05.11.2018, staženo:
Záměr městyse Velký Újezd pronajmout sociální byty

57/2018

- vyvěšeno: 25.10.2018, staženo: 30.11.2018
Usnesení Okresního soudu v Olomouci ve věci určení data smrti zemřelého Antonína Niesnera

26/2018

- vyvěšeno: 02.05.2018, staženo:
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2018 s platností od 1. dubna 2018

18/2018

- vyvěšeno: 28.03.2018, staženo:
SOSM - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů

66/2017

- vyvěšeno: 02.11.2017, staženo:
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách a jiných Dokumentech, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá