Aktuální úřední deska

Zde a v archívu ÚD naleznete v plném znění všechny písemnosti, vyvěšené na úřední desce městyse Velký Újezd, umístěné v prosklených vitrínách v blízkosti radnice.


32/2019

- vyvěšeno: 15.05.2019, staženo:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - bobr evropský

31/2019

- vyvěšeno: 09.05.2019, staženo:
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2018

30/2019

- vyvěšeno: 07.05.2019, staženo:
HASIČI RADÍ - Nebezpečí proměnlivosti počasí

29/2019

- vyvěšeno: 06.05.2019, staženo:
Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Evropského parlamentu

28/2019

- vyvěšeno: 02.05.2019, staženo:
Výzva uživatelům hrobových míst - upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy

26/2019

- vyvěšeno: 26.04.2019, staženo:
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu 2019

25/2019

- vyvěšeno: 24.04.2019, staženo:
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

24/2019

- vyvěšeno: 24.04.2019, staženo:
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu čj. 969365/19/3100-11460-803122

18/2019

- vyvěšeno: 08.04.2019, staženo: 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

17/2019

- vyvěšeno: 01.04.2019, staženo:
Vyhlášení nálezu opuštěných hrobových příslušenství

16/2019

- vyvěšeno: 27.03.2019, staženo:
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2019

13/2019

- vyvěšeno: 19.03.2019, staženo:
Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídlech volebních okrsků

12/2019

- vyvěšeno: 19.03.2019, staženo:
Volby do Evropského parlamentu - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

1/2019

- vyvěšeno: 03.01.2019, staženo:
Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 2020 a 2022 Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

18/2018

- vyvěšeno: 28.03.2018, staženo:
SOSM - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů

66/2017

- vyvěšeno: 02.11.2017, staženo:
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách a jiných Dokumentech, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá