Aktuální úřední deska

Zde a v archívu ÚD naleznete v plném znění všechny písemnosti, vyvěšené na úřední desce městyse Velký Újezd, umístěné v prosklených vitrínách v blízkosti radnice.


15/2018

- vyvěšeno: 14.03.2018, staženo:
HASIČI RADÍ - Vždy se změnou času zkontrolujte baterie v hlásiči!

14/2018

- vyvěšeno: 14.03.2018, staženo:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Velký Újezd

13/2018

- vyvěšeno: 13.03.2018, staženo:
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

12/7/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo:
SOSM - příloha

12/6/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo:
SOSM - rozvaha - bilance

12/5/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo:
SOSM - výkaz zisku a ztráty

12/4/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo:
SOSM - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

12/3/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo:
SOSM - závěrečný účet za rok 2017

12/2/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo:
SOSM - návrh rozpočtu na rok 2018

12/1/2018

- vyvěšeno: 09.03.2018, staženo:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2017

10/2018

- vyvěšeno: 01.03.2018, staženo:
Město Velká Bystřice - Oznámení o konání konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ Velká Bystřice, p.o.

9/2018

- vyvěšeno: 23.02.2018, staženo:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

6/2018

- vyvěšeno: 25.01.2018, staženo:
ČR - Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu

66/2017

- vyvěšeno: 02.11.2017, staženo:
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách a jiných Dokumentech, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá