Aktuální úřední deska

Zde a v archívu ÚD naleznete v plném znění všechny písemnosti, vyvěšené na úřední desce městyse Velký Újezd, umístěné v prosklených vitrínách v blízkosti radnice.


54/2019

- vyvěšeno: 01.11.2019, staženo:
Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o úplném znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 2a

50/2019

- vyvěšeno: 18.09.2019, staženo:
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

48/2019

- vyvěšeno: 02.09.2019, staženo: 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

18/2019

- vyvěšeno: 08.04.2019, staženo: 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

17/2019

- vyvěšeno: 01.04.2019, staženo:
Vyhlášení nálezu opuštěných hrobových příslušenství

16/2019

- vyvěšeno: 27.03.2019, staženo:
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2019

1/2019

- vyvěšeno: 03.01.2019, staženo:
Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 2020 a 2022 Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

18/2018

- vyvěšeno: 28.03.2018, staženo:
SOSM - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů

66/2017

- vyvěšeno: 02.11.2017, staženo:
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách a jiných Dokumentech, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá