Aktuální úřední deska

Zde a v archívu ÚD naleznete v plném znění všechny písemnosti, vyvěšené na úřední desce městyse Velký Újezd, umístěné v prosklených vitrínách v blízkosti radnice.


49/2017

- vyvěšeno: 08.08.2017, staženo:
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice III/03554, včetně napojení sil. III/43617 ve Velkém Újezdu "MIMO BUS" (hody 13.8.2017)

48/2017

- vyvěšeno: 08.08.2017, staženo:
Veřejná vyhláška opravné rozhodnutí - Silnice II/441-křiž.R35-hr.kraje Moravskoslezského

47/2017

- vyvěšeno: 07.08.2017, staženo:
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (hody 13.8.2017)

44/2017

- vyvěšeno: 11.07.2017, staženo:
Prázdninová nebezpečí - hasiči informují!

37/2017

- vyvěšeno: 12.06.2017, staženo:
Nebezpečí použití otevřeného ohně - hasiči informují!

36/2017

- vyvěšeno: 05.06.2017, staženo:
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2017

17/2017

- vyvěšeno: 08.03.2017, staženo:
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách a jiných Dokumentech, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá