Aktuální úřední deska

Zde a v archívu ÚD naleznete v plném znění všechny písemnosti, vyvěšené na úřední desce městyse Velký Újezd, umístěné v prosklených vitrínách v blízkosti radnice.


42/2017

- vyvěšeno: 19.06.2017, staženo:
Podmínky a pravidla pro pořádání jarmarku v rámci Hodových slavnostní městyse Velký Újezd

41/2017

- vyvěšeno: 19.06.2017, staženo:
Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitý majetek - část pozemku parc. č. 143 v k.ú. Velký Újezd

40/2017

- vyvěšeno: 19.06.2017, staženo:
Výpis usnesení ze zápisu 12. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd, konaného dne 13.6.2017 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě (volební období 2014-2018)

39/2017

- vyvěšeno: 14.06.2017, staženo:
Nařízení statutárního města Olomouce č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov "OLOMOUC - JIH"

38/2017

- vyvěšeno: 14.06.2017, staženo:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává požární řád městyse

37/2017

- vyvěšeno: 12.06.2017, staženo:
Nebezpečí použití otevřeného ohně - hasiči informují!

36/2017

- vyvěšeno: 05.06.2017, staženo:
Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2017

32/2017

- vyvěšeno: 15.05.2017, staženo:
Krajský úřad Olomouckého kraje - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro oblast Velký Újezd, č.j. KUOK 46546/2017

17/2017

- vyvěšeno: 08.03.2017, staženo:
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách a jiných Dokumentech, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá