Vodné

01.01.2019 00:00 - před 9 měsíci

Množství dodávané vody z vodovodu je zjišťováno vodoměrem, který odběrateli poskytne výhradně městys Velký Újezd. Odběratel je povinen umožnit přístup k přípojce a vodoměru. Termín pravidelného odečtu v domácnostech je stanoven na červen běžného roku.