Vodné, stočné

Výše a způsob platby

01.07.2019 00:00 - před 2 měsíci

Provozovatel a zároveň vlastník vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu je městys Velký Újezd. Správa: Ladislav Venclík, tel. 608 378 500.

Sazba poplatků za 1 m3, vč. DPH:

Vodné: 23 Kč do 30.6. / 24 Kč od 1.7.2019 (odebraná pitná voda z obecního vodovodu).

Stočné: 17 Kč do 30.6. / 26 Kč od 1.7.2019 (vypuštěná odpadní voda do obecní kanalizace).                    

Poplatky lze uhradit:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (pondělí, středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin);
  • poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou).

Podrobnější informace podá:
Miluše Smékalová, tel. 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz

Změna ceny vodného a stočného

03.06.2019 00:00 - před 3 měsíci

Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schválilo s účinností od 1. 7. 2019 nové ceny vodného a stočného následovně:

- za 1 m3 odebrané vody 24,- Kč včetně DPH,

- za 1 m3 vypuštěné odpadní vody do kanalizace 26,- Kč včetně DPH,

- pevná složka zůstává ve stejné výši, tj. 120,- Kč/1 rok.

Podrobnosti viz úřední deska - archiv 2019 č. 35/2019.

Vodné

01.01.2019 00:00 - před 8 měsíci

Množství dodávané vody z vodovodu je zjišťováno vodoměrem, který odběrateli poskytne výhradně městys Velký Újezd. Odběratel je povinen umožnit přístup k přípojce a vodoměru. Termín pravidelného odečtu v domácnostech je stanoven na červen běžného roku.

Stočné - měření

01.01.2019 00:00 - před 8 měsíci

1) při odběru vody pouze z vodovodu městyse:

Množství odváděných odpadních vod bude v souladu se zákonema) měřeno vodoměrem dodavatele. Odečet v domácnostech probíhá v červnu běžného roku.

2) při částečném odběru vody z vodovodu a částečném z vlastního zdroje (studny):

Množství odváděných odpadních vod bude v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., příloha č. 12 stanoveno dle směrných čísel roční potřeby vody, což činí za 1 osobu v rodinném domě 36 m3/rok. Pokud nemá RD teplou vodu na kohoutkub), bude spotřeba na osobu 26 m3/rok. V případě, že spotřeba vody dle vodoměru bude na osobu vyšší, než uvádějí směrná čísla v příloze vyhlášky, bude stočné vyúčtováno v množství odpovídajícím skutečnému odběru vody z obecního vodovodu.

3. při odběru vody pouze z vlastního zdroje (studny):

Množství odváděných odpadních vod bude v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., příloha č. 12 stanoveno dle směrných čísel roční potřeby vody, což činí za 1 osobu v rodinném domě 36 m3/rok. Pokud nemá RD teplou vodu na kohoutkub), bude spotřeba na osobu 26 m3/rok.


a) zákon č. 274/2001 sb. §19 odst. 5. tj. předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru – myčka, WC, pračka, umývadla,...

b) voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem nebo je připravována centrálně pro celý bytový dům