Výše a způsob platby

01.07.2019 00:00 - před 3 měsíci

Provozovatel a zároveň vlastník vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu je městys Velký Újezd. Správa: Ladislav Venclík, tel. 608 378 500.

Sazba poplatků za 1 m3, vč. DPH:

Vodné: 23 Kč do 30.6. / 24 Kč od 1.7.2019 (odebraná pitná voda z obecního vodovodu).

Stočné: 17 Kč do 30.6. / 26 Kč od 1.7.2019 (vypuštěná odpadní voda do obecní kanalizace).                    

Poplatky lze uhradit:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (pondělí, středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin);
  • poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou).

Podrobnější informace podá:
Miluše Smékalová, tel. 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz