Ztráty a nálezy

1/2017/V

- Záznam o nálezu věci - občanský průkaz - Č.j. UMVU/0302/2017/Abs

Místo a datum nálezu: Velký Újezd, 20. 3. 2017, vyvěšeno: 20.03.2017, sejmuto: 21.03.2017