Zveřejnění veřejnoprávních smluv

67/2016

- vyvěšeno: 06.09.2016, staženo:
Stálé informace: Úřad městyse Velký Újezd, Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách, Informace o vstupu na území Vojenského újezdu Libavá Libavá

1B/2016/VPS

- vyvěšeno: 16.07.2016, staženo: 16.7.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městyse Velký Újezd (Římskokatolické farnosti Velký Újezd ve výši 65.000,- Kč)

1A/2016/VPS

- vyvěšeno: 16.07.2016, staženo: 16.7.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městyse Velký Újezd (Římskokatolické farnosti Velký Újezd ve výši 35.000,- Kč)