Hlášení rozhlasu ze dne 20.03.2020

Oznamujeme občanům, že na úřední desce je k dispozici Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu. Upozorňujeme občany, aby sledovali zveřejněné informace na úřední desce městyse.