Hlášení rozhlasu ze dne 23.01.2023

II. kolo volby prezidenta ČR se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8,00 do 14,00 hodin. Hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti. Nezapomeňte si vzít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.