Hlášení rozhlasu ze dne 23.11.2022

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů nebo kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se v městysi uskuteční v PONDĚLÍ 5.12.2022. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle: 608 748 989. Ceny jsou:
- za kontrolu a čištění komínu 450 Kč
- za kontrolu a čištění plynového kotle od 450 Kč
- za revizi kotle na tuhá paliva 950 Kč