Autobusová doprava po dobu opravy silnice II/437 Přáslavice – Velký Újezd

Z důvodu uzavírky silnice III/437 v obci Přáslavice, Daskabát a Velký Újezd informujeme, že proti původně zaslanému návrhu výlukových jízdních řádů došlo především k rozšíření zajištění dopravní obslužnosti pro obec Daskabát vybranými spoji a k úpravám trasování některých spojů.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Od 8.4.2024 do 15.11.2024 – částečná uzavírka silnice II/437 – mimo BUS

  • Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky a zastávky budou obslouženy bez omezení. Uvedené platí pouze tehdy, pokud nedojde ve vybraných úsecích silnice II/437 k úplné uzavírce.

Od 8.4.2024 do 15.7.2024 Etapa 1 – úplná uzavírka silnice II/437 v úsecích Přáslavice, Kocourovec – Daskabát, Velký Újezd – včetně BUS

  • V příloze zasíláme schválené výlukové jízdní řády linek 891343, 891344, 891347, 891348, 891349, 891350 a souhrnný výlukový jízdní řád linky 345 (890345 a 891345) platné od 8.4.2024 do 15.7.2024.

Od 1.7.2024 do 15.11.2024 Etapa 2 (začne až po ukončení Etapy 1) – úplná uzavírka silnice II/437 v úsecích Přáslavice – Kocourovec, Daskabát – Velký Újezd – včetně BUS

  • Informace zašleme dle aktuálního postupu stavebních prací.

Bližší informace o uzavírce včetně podrobného popisu změn ve vedení autobusové dopravy a výlukové jízdní řády naleznete také zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-ii-437-v-useku-obci-praslavice-daskabat-velky-ujezd/.

Žádáme cestující veřejnost o zvýšenou pozornost při vyhledávání spojení ve schválených výlukových jízdních řádech. Ve vyhledávačích IDOS a CESTUJOK bude spojení možné dohledat v průběhu zítřejšího dne.

Iveta SPÁČILOVÁ
odborný dopravní referent
odbor řízení dopravy a dopravních systémů
tel:        +420 587 336 652
e-mail:
spacilova@kidsok.cz