Bioodpad

S ohledem na ukončení smlouvy na svoz bioodpadu místní svozovou firmou požádal městys VÚ o dotaci na nákup nádob na svoz bioodpadu a zároveň zadal výrobu těchto nádob, které budou dodány v nejbližší době. Rozmístění nových kontejnerů bude zveřejněno na stránkách městyse a vyhlášeno rozhlasem. Nyní je k dispozici pouze stanoviště pod autobusovým nádražím.