ELPREMONT elektromontáže s.r.o.

Provozovatel distribuční sítě elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. plánuje rekonstrukci vedení na ulici Lipenská, Na Flíčku, Na Nivách, Válečných hrdinů a Zákostelí. Projekční činnost provádí smluvní partner ELPREMONT elektromontáže, s.r.o. Projektant žádá majitele dotčených domů, aby spolupracovali při projednávání přepojení odběrných míst.