Informace ŘSD ČR - Jak nahradit škodu způsobenou nerovností, výmolem, výtlukem a jinou závadou na vozovce