Informace úřadu městyse

Úřad městyse informuje občany, že podání žádosti na změnu územního plánu je možné      do 31. října 2021 na podatelně úřadu městyse. Později podané žádosti nebudou zahrnuty     do plánované změny územního plánu.