Jak správně topit a ušetřit

Od 1. 9. 2022 je zakázáno provozovat spalovací zařízení horší než 3. třídy (včetně spalovacích zařízení vlastní výroby). Povinnosti související s vytápěním v kotlích na pevná paliva jsou zakotveny v zákoně o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.).