Kontrolní den na stavbě VO Velký Újezd

Dne 25.10.2022 proběhl kontrolní den na stavbě veřejného osvětlení Velký Újezd - Přerovská za účasti zástupce ČEZ Distribuce a.s., zhotovitelských firem i zástupců městyse.

Ze závěrů:

- Termín dokončení stavebních prací je do 15.12.2022.

- Ze zemních prací je nyní prováděno dokončení všech záhozů ještě otevřených výkopů.

- Zhotovitel provádí dokončovací práce na všech zádlažbách, v termínu od 16.11. do 18.11.2022 je naplánováno provedení asfaltových povrchů na místních komunikacích, včetně všech překopů na ulici Přerovská.

- Na základě převzetí reklamací od občanů - vlastníků pozemků a nemovitostí - bylo započato s odstraňováním závad.